Trang chủ Giáo dục Lập dàn ý Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội
  • Thứ tư, 01/11/2023 |
  • Giáo dục |
  • 873 Lượt xem

Lập dàn ý Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội

Tệ nạn xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa sự phát triển của xã hội Việt Nam. Lập dàn ý Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội

Dàn ý nghị luận hãy nói không với các tệ nạn xã hội

I. Giới thiệu

– Giới thiệu về vấn đề tệ nạn xã hội

– Mục đích của bài nghị luận

II. Tệ nạn xã hội và hậu quả

– Các tệ nạn xã hội đang diễn ra ở Việt Nam

– Hậu quả của các tệ nạn đó đến cá nhân và xã hội

III. Nguyên nhân và khó khăn trong việc ngăn chặn tệ nạn xã hội

– Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội

– Những khó khăn và thách thức trong việc ngăn chặn tệ nạn xã hội

IV. Cách thức ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội

– Các biện pháp giáo dục nhằm tăng cường nhận thức về tệ nạn xã hội

– Tăng cường giám sát và xử lý pháp lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội

– Thực hiện các chương trình hỗ trợ và giúp đỡ cho các nạn nhân của tệ nạn xã hội

V. Kết luận

– Tóm tắt những nội dung chính trong bài nghị luận

– Khuyến khích mọi người cùng nhau tham gia vào cuộc chiến chống lại các tệ nạn xã hội.

Dàn ý nghị luận hãy nói không với các tệ nạn xã hội chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề nói không với tệ nạn xã hội bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

2. Thân bài

a. Giải thích

Tệ nạn xã hội là những thói hư tật xấu ảnh hưởng đến tiền bạc, sức khỏe thậm chí là cả mạng sống của người đó và còn có nhiều nguy cơ gây hại cho những người xung quanh. Tệ nạn xã hội bao gồm: cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan,… diễn ra phức tạp ở hầu hết các địa phương và rộng rãi trên cả nước.

b. Phân tích

Số người rơi vào tệ nạn xã hội ngày càng tăng, lứa tuổi chủ yếu là các bạn thanh niên đang trong độ tuổi lao động và diễn biến phức tạp ở khắp các tỉnh thành với những biến tướng và những dạng khác nhau rất khó kiểm soát.

Nguyên nhân của việc gia tăng tệ nạn xã hội đầu tiên là do ý thức của con người còn kém, do chịu sự tác động, khiêu khích từ yếu tố bên ngoài,…

Tệ nạn xã hội gây tốn kém về của cải vật chất, tha hóa về đạo đức; thiệt hại về sức khỏe: sức khỏe nhanh giảm sút thậm chí là chết người và khiến con người lệ thuộc vào tệ nạn đó. Nó còn gây mất trật tự và làm giảm lối sống văn hóa tại địa phương nơi có tệ nạn xã hội.

c. Bình luận

Để hạn chế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, bản thân mỗi người cũng như địa phương, cơ quan nhà nước cùng chung tay ngăn chặn những hành vi vi phạm tệ nạn xã hội góp phần giúp xã hội văn minh hơn.

Mỗi bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần có những nhận thức được tác hại to lớn của tệ nạn xã hội đối với đời sống, tránh xa những tệ nạn xã hội và hướng đến những điều tốt đẹp nhất để trở thành công dân có ích.

d. Phản đề

Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người có lối sống thanh cao, tốt đẹp theo chuẩn mực đạo đức của xã hội,… Những người này xứng đáng là tấm gương để chúng ta học tập và noi theo.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: Hãy nói không với tệ nạn xã hội; đồng thời rút ra bài học cho bản thân.

Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội – Mẫu số 1

Tệ nạn xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa sự phát triển của xã hội Việt Nam. Những tệ nạn này bao gồm ma túy, tệ nạn buôn bán người, mại dâm, tệ nạn xã hội trên mạng và nhiều hình thức tệ nạn khác. Đây là những vấn đề cần phải được ngăn chặn để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của cả cá nhân và xã hội.

Việc chống lại tệ nạn xã hội đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được những hậu quả đáng sợ của những tệ nạn này. Các tệ nạn xã hội có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng cho cả cá nhân và xã hội, bao gồm việc mất đi sức khỏe, tiền bạc, gia đình và cả cuộc sống.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu nhận thức và hiểu biết về những tệ nạn này. Do đó, cần phải tăng cường giáo dục và tăng cường nhận thức cho mọi người về những tệ nạn này, từ các hoạt động giáo dục trong trường học đến thông tin được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn tệ nạn xã hội không chỉ dừng lại ở việc tăng cường giáo dục. Cần có các biện pháp cụ thể hơn như tăng cường giám sát và xử lý pháp lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, cần thiết phải có các chương trình hỗ trợ và giúp đỡ cho các nạn nhân của tệ nạn xã hội.

Để chống lại các tệ nạn xã hội, chúng ta cần phải tăng cường giáo dục và nhận thức của mọi người, cùng với việc thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội. Chỉ khi mọi người đoàn kết và cùng nhau hành động chống lại các tệ nạn xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ được sự phát triển và ổn định của xã hội Việt Nam. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đóng góp cho sự chống lại các tệ nạn xã hội, thông qua việc giám sát, báo cáo hoạt động vi phạm và giúp đỡ các nạn nhân.

Hãy cùng nhau nói không với các tệ nạn xã hội để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của chúng ta, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội – Mẫu số 2

Tệ nạn xã hội là một vấn đề đang gây nhiều bức xúc và lo lắng cho xã hội hiện nay. Những tệ nạn này có thể làm hỏng sự phát triển của xã hội, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mỗi cá nhân. Vì vậy, chúng ta cần hãy nói không với các tệ nạn xã hội để đảm bảo một môi trường sống an toàn và phát triển.

Tệ nạn xã hội bao gồm nhiều hình thức khác nhau như buôn bán người, mại dâm, ma túy, tệ nạn trên mạng và nhiều hình thức tệ nạn khác. Tất cả những hình thức này đều có thể gây ra những hậu quả đáng sợ cho cả cá nhân và xã hội, bao gồm mất sức khỏe, tài sản, gia đình, cuộc sống và thậm chí là sự sống.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tệ nạn xã hội rất phức tạp và đa dạng. Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu nhận thức và hiểu biết về những tệ nạn này. Do đó, cần phải tăng cường giáo dục và tăng cường nhận thức cho mọi người về những tệ nạn này, từ các hoạt động giáo dục trong trường học đến thông tin được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn tệ nạn xã hội không chỉ dừng lại ở việc tăng cường giáo dục. Cần có các biện pháp cụ thể hơn như tăng cường giám sát và xử lý pháp lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, cần thiết phải có các chương trình hỗ trợ và giúp đỡ cho các nạn nhân của tệ nạn xã hội.

Để đảm bảo một môi trường sống an toàn và phát triển, chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội. Chỉ khi mọi người đoàn kết và cùng nhau hành động chống lại các tệ nạn xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ được sự phát triển và ổn định của xã hội. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đóng góp cho sự chống lại các tệ nạn xã hội, thông qua việc giám sát, báo cáo hoạt động vi phạm và giúp đỡ các nạn nhân.

Chúng ta cũng cần phải thúc đẩy việc thực hiện các chương trình giáo dục và tăng cường nhận thức của cộng đồng về những tệ nạn xã hội. Các chương trình này có thể bao gồm việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hoặc các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức về những hình thức tệ nạn này.

Ngoài ra, chúng ta cần phải tạo ra môi trường và cơ sở vật chất phù hợp để hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn xã hội. Những nạn nhân này thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cả về tài chính lẫn tinh thần, do đó, hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng là vô cùng quan trọng.

Chúng ta cần hãy nói không với các tệ nạn xã hội để đảm bảo một môi trường sống an toàn và phát triển. Việc chống lại các tệ nạn xã hội đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người, từ các cơ quan chức năng đến các tổ chức xã hội và từng cá nhân. Chỉ khi chúng ta đoàn kết và cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội một cách hiệu quả, đồng thời bảo vệ sự phát triển và ổn định của xã hội Việt Nam.

Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội – Mẫu số 3

Tệ nạn xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa sự phát triển của xã hội Việt Nam. Những tệ nạn này bao gồm ma túy, tệ nạn buôn bán người, mại dâm, tệ nạn xã hội trên mạng và nhiều hình thức tệ nạn khác. Đây là những vấn đề cần phải được ngăn chặn để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của cả cá nhân và xã hội.

Việc chống lại tệ nạn xã hội đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được những hậu quả đáng sợ của những tệ nạn này. Các tệ nạn xã hội có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng cho cả cá nhân và xã hội, bao gồm việc mất đi sức khỏe, tiền bạc, gia đình và cả cuộc sống.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu nhận thức và hiểu biết về những tệ nạn này. Do đó, cần phải tăng cường giáo dục và tăng cường nhận thức cho mọi người về những tệ nạn này, từ các hoạt động giáo dục trong trường học đến thông tin được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn tệ nạn xã hội không chỉ dừng lại ở việc tăng cường giáo dục. Cần có các biện pháp cụ thể hơn như tăng cường giám sát và xử lý pháp lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, cần thiết phải có các chương trình hỗ trợ và giúp đỡ cho các nạn nhân của tệ nạn xã hội.

Để ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội, cần phải có sự tham gia chủ động của cả chính phủ, các cơ quan chức năng và cộng đồng. Các biện pháp cần được đưa ra một cách cụ thể, thực hiện bằng các chiến dịch, chương trình giáo dục, xử lý đồng thời tạo ra một môi trường sống an toàn cho người dân.

Ngoài ra, chúng ta cần tạo ra một môi trường phù hợp cho việc giáo dục và tăng cường nhận thức của cộng đồng về những tệ nạn xã hội. Các chương trình giáo dục này có thể bao gồm việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hoặc các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức về những hình thức tệ nạn này.

Cuối cùng, chúng ta cần phải tạo ra một môi trường và cơ sở vật chất phù hợp để hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn xã hội. Những nạn nhân này thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cả về tài chính lẫn tinh thần, do đó, hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng là vô cùng quan trọng.

Chúng ta không thể phủ nhận sự phức tạp của vấn đề tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, bằng sự tham gia chủ động của cả chính phủ, các cơ quan chức năng và cộng đồng, chúng ta có thể ngăn chặn và giải quyết các tệ nạn xã hội một cách hiệu quả. Chỉ khi mọi người đoàn kết và cùng nhau hành động chống lại các tệ nạn xã hội, chúng ta mới có thể bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của cả cá nhân và xã hội Việt Nam.

Vì vậy, chúng ta hãy nói không với các tệ nạn xã hội và cùng nhau đóng góp để xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và phát triển. Chúng ta không chỉ đang bảo vệ bản thân mình mà còn bảo vệ cho tương lai của đất nước.

Trên đây là nội dung bài viết Lập dàn ý Nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội trong mục Văn học, Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác tại luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên...

Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp - dịch...

Học trường tư có chuyển về trường công được không?

Trường công là trường học được xây dựng và thành lập dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc cấp Địa phương, hoạt động của trường công được duy trì và phát triển nhờ vào nguồn kinh phí công của nhà...

Thiên nhiên là gì? Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người có giá trị, tự thân con người có thể sử dụng được trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã...

Vào lớp 10 nên chọn khối nào?

Việc lựa chọn khối thi ngay khi vào lớp 10 giúp học sinh hiểu hơn năng lực của bản thân, nhằm đưa ra định hướng phù hợp trong tương...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi