Đăng Ký Khuyến Mãi Bộ Công Thương Và Các Nội Dung Cần Lưu Ý!

Đăng ký khuyến mãi Bộ Công thương là việc doanh nghiệp làm hồ sơ với các nội dung về chương trình khuyến mại gửi đến Bộ Công thương để Bộ Công thương phê duyệt, xác nhận chương trình đăng ký phù hợp với quy định của pháp...