Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác của quân đội. Vậy khái niệm quân nhân chuyên nghiệp là gì? Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân chuyên nghiệp như thế nào? Để giải đáp những câu hỏi trên, chúng tôi mời Khách hàng cùng tham khảo những thông tin bài viết dưới đây.

Quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân theo quy định của Luật.

Đó là một số những giải thích cho câu hỏi Khái niệm quân nhân chuyên nghiệp là gì? Cùng một số khái niệm xoay quanh những từ ngữ liên quan đến Quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên Khách hàng lưu ý quân nhân chuyên nghiệp với công nhân và viên chức quốc phòng là 02 vị trí khác nhau.

Cụ thể Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.

Lưu ý: Quân nhân chuyên nghiệp giữ một vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng bảo vệ tổ quốc, đây là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác của quân đội.

Đối tượng có thể là quân nhân chuyên nghiệp

Các đối tượng của quân nhân chuyên nghiệp sẽ gồm những đối tượng cụ thể đáp ứng được các quy định chung như: là công dân và có hộ khẩu cư trú tại Việt Nam, đảm bảo sức khỏe,…. Vậy đối tượng của quân nhân chuyên nghiệp là gì, cụ thể như sau:

– Các đối tượng là sỹ quan đang làm việc và hoạt động trong Quân đội Nhân dân Việt Nam;

– Các đối tượng là hạ sỹ quan và các binh sỹ đã từng phục vụ đất nước rất tích cực và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời họ cũng là những người phục vụ trong lực lượng dự bị của các đơn vị quân đội;

– Các đối tượng thuộc công nhân hay cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Quốc phòng.

Một số đối tượng nằm trong phạm vi tuyển dụng, bao gồm:

– Toàn bộ những đối tượng thuộc phạm vi được tuyển dụng là những công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên;

– Toàn bộ những đối tượng là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình thì cũng có thể đăng ký theo ngạch dự bị.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân được quy định như thế nào?

Theo quy định của pháp luật thì Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân được nêu cụ thể:

Thứ nhất: Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ hai: Quản lý, sử dụng đúng biên chế, tiêu chuẩn, vị trí và chức danh xác định.

Thứ ba: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu và phân công, phân cấp trong quản lý.

Cuối cùng: Đánh giá quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phải căn cứ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

– Quyền của quân nhân chuyên nghiệp được quy định như sau:

+ Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, pháp luật và chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, chức danh đảm nhiệm;

+ Được Nhà nước bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ của Quân đội nhân dân;

+ Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp được quy định:

+ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

+ Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó;

+ Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, quân đội, cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

+ Học tập chính trị, quân sự, pháp luật, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu phù hợp với từng đối tượng;

+ Quân nhân chuyên nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân, các nghĩa vụ khác của quân nhân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật;

Lưu ý: Quân nhân chuyên nghiệp không được làm những việc sau:

– Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Chống mệnh lệnh; trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao.

– Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

– Những việc trái với pháp luật, điều lệnh, điều lệ và kỷ luật của Quân đội nhân dân.

– Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Nguyên tắc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Để có thể được tuyển chọn thì cần phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Quân đội ban hành những nguyên tắc chọn lọc để có thể chọn cho mình những quân nhân tốt nhất. Về cơ bản các nguyên tắc này bao gồm:

– Phải đảm bảo quyền dân chủ công bằng, minh bạch, công khai đúng với quy định của pháp luật và các điều kiện riêng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đề ra;

– Nội dung tuyển chọn đúng với vị trí chức danh. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được quy định rõ từ trước;

– Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển chọn;

– Tuyển chọn những hạ sỹ quan, binh sỹ đã có những thành tích nổi bật khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian phục vụ quân đội nhân dân.

Quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp?

Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp gồm:

– Loại cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

– Loại trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

– Loại sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Theo quy định tại thông tư 79/2019/TT-BQP Thông tư của Bộ quốc phòng thì mức lương được tính như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Tuy nhiên quân nhân chuyên nghiệp sẽ có thêm các mức phụ cấp khác như phụ cấp hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu, mức phụ cấp này được tính như sau:

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở được tính như sau:

Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

Như vậy ngoài mức tiền lương được hưởng thì quân nhân chuyên nghiệp sẽ còn được hưởng các mức phụ cấp, mức trợ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Khái niệm quân nhân chuyên nghiệp là gì? Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có điều gì chưa hiểu rõ xin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 6557 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

Luật Dân sự có khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh riêng. Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam...

Ví dụ về công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là mọi công dân khi thực hiện những hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi của mình gây ra, những lỗi vi phạm với mức độ như nhau, đối tượng như nhau thì sẽ chịu trách nhiệm như...

Ví dụ chứng minh công dân có quyền sáng tạo và phát triển

Quyền sáng tạo là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã...

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế

Hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế đều được áp dụng trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nên giống nhau về chủ thể thực hiện là cơ quan nhà nước và cùng vì mục đích chung là để chủ thể thực hiện pháp luật một cách nghiêm...

Chủ tịch xã là công chức hay viên chức?

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi