Trang chủ Giáo dục Kết quả của hàm?
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 1131 Lượt xem

Kết quả của hàm?

Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể, sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Câu hỏi:

Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là?

A.21

B.7

C.10

D.3

Đáp án đúng B.

Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là 7, hàm là công thức được định nghĩa từ trước, hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể, sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Hàm trong chương trình bảng tính

+ Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.

+ Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

+ Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

– Cách sử dụng hàm

+ Chọn ô cần nhập

+ Gõ dấu =

+ Nhập hàm theo đúng cú pháp

+ Nhấn Enter

Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, giống với công thức, dấu = là kí tự bắt buộc phải nhập đầu tiên.

– Một số hàm trong chương trình bảng tính

+ Hàm tính tổng

Công dụng: Hàm Sum dùng để tính tổng các giá trị

Cú pháp: =Sum(a, b, c,…)

Trong đó: Các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.

Chú ý: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 1: Tính tổng

= SUM(15,24,45) : Biến là các số

= SUM(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính

= SUM(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số

= SUM(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số

+ Hàm tính trug bình cộng

Công dụng: Hàm Average dùng để tính trung bình cộng các giá trị

Cú pháp: =Average(a, b, c,…)

Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 2: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng

= Average(15,24,45) : Biến là các số

= Average(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính

= Average(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số

= Average(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số

+ Hàm tìm giá trị lớn nhất

Công dụng: Hàm Max dùng để xác định giá trị lớn nhất

Cú pháp: =Max(a, b, c,…)

Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 3: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Đánh giá bài viết:
4.4/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên...

Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp - dịch...

Học trường tư có chuyển về trường công được không?

Trường công là trường học được xây dựng và thành lập dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc cấp Địa phương, hoạt động của trường công được duy trì và phát triển nhờ vào nguồn kinh phí công của nhà...

Thiên nhiên là gì? Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người có giá trị, tự thân con người có thể sử dụng được trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã...

Vào lớp 10 nên chọn khối nào?

Việc lựa chọn khối thi ngay khi vào lớp 10 giúp học sinh hiểu hơn năng lực của bản thân, nhằm đưa ra định hướng phù hợp trong tương...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi