Trang chủ Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 5224 Lượt xem

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện chính là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội của đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của mỗi đảng viên.

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện chính là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội của đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của mỗi đảng viên.

Thực tế có thể thấy rằng rất nhiều Đảng viên hiện nay vẫn còn bỡ ngỡ chưa biết cách nên viết bài thu hoạch ra sao cho đúng yêu cầu, hiểu được vấn đề này nội dung bài viết sau của Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 chi tiết nhất.

Các đối tượng viết bài thu hoạch

Mỗi đảng viên sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đều phải viết thu hoạch.

Theo đó đối tượng viết bài thu hoạch sẽ là toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập .

Ngoài ra còn khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch.

Như vậy không chỉ những đối tượng tham gia lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cần viết bài thu hoạch và trong đối tượng tham gia viết bài thu hoạch còn khuyến khích thêm những đảng viên cao tuổi được miễn tham gia viết bài thu hoạch.

Nội dung của bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Không phải tất cả các đảng viên khi tham gia lớp học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng đều biết cách để viết bài thu hoạch, vì thì chúng tôi sẽ hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ở nội dung này.

Trong nội dung của bài viết thu hoạch Đảng viên cần trả lời được hai câu hỏi theo quy định như sau:

– Theo đồng chí trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm nào đồng chí tâm đắc nhất?

– Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025? Từ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí cần phải làm gì để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

Đây là câu hỏi mà người viết bài thu hoạch cần phải trả lời dựa trên những kiến thức mà bản thân đã học tập cũng như nghiên cứu nghị quyết đại hội của Đảng.

Đối với phần câu hỏi đầu tiên thì đảng viên cần trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi, nêu ra được các nguyên nhân thành công cũng như là bài học kinh nghiệm mà bản thân nắm được thông qua nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mà mình tìm hiểu và tâm đắc nhất.

Ở câu hỏi thứ hai thì có hai nội dung mà đảng viên cần phải làm rõ đó là:

+ Nêu được những điểm nổi bật trong Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Liên hệ bản thân thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở địa phương, đơn vị mình.

Quy định về hình thức viết bài thu hoạch

Ngoài nội dung bài thu hoạch cần phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thì bài thu hoạch cũng phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt hình thức theo quy định. Theo đó hình thức bài viết phải đáp ứng yêu cầu như sau:

– Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được viết tay trên giấy A4, trong bài có ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.

– Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

Theo đó Đảng viên cần phải lưu ý khi viết bài thu hoạch thì sẽ phải viết tay trên khổ giấy A4 theo quy định và có đầy đủ nội dung thông tin của người viết bài thu hoạch gồm: họ và tên; chức vụ của người viết bài thu hoạch; tên đơn vị hiện tại đang công tác cuối cùng thì người viết phải ký tên sau bài thu hoạch.

Ngoài ra trong bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải có sự nhận xét và đánh giá, ký xác nhận của thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

Đây là những quy định về hình thức bài viết thu hoạch do đó khi viết bài Đảng viên cần phải lưu ý để tránh trường hợp bài không hợp lệ do không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như đã nêu ở trên.

Có thể thấy được rằng hình thức của bài thu hoạch là rất quan trọng mà đảng viên cần phải nắm rõ bởi vì nội dung của bài thu hoạch có tốt, có đầy đủ và chi tiết đến đâu nếu như không đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức thì bài thu hoạch vẫn được coi là không hợp lệ.

Như vậy để một bài thu hoạch được coi là hợp lệ thì cần phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt hình thức cũng như là nội dung theo quy định, nội dung tiếp theo sẽ hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Câu hỏi được rất nhiều đảng viên hiện nay đặt ra là làm thế nào để có thể viết được một bài thu hoạch hợp lệ và đạt kết quả cao, nội dung sau sẽ hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thê nhất.

– Trước tiên để bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hợp lệ thì đảng viên cần phải chú ý các quy định về hình thức của bài viết;

– Khi đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về mặt hình thức thì nội dung của bài thu hoạch chính là phần trọng tâm và quan trọng nhất mà người viết cần phải lưu ý;

Trong nội dung của bài viết thu hoạch cần thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đây chính là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này.

Theo đó bài thu hoạch của đảng viên cần phải tập trung làm rõ một số vấn đề như sau:

– Nêu được nhận thức của cá nhân về thực trạng cụ thể là thành tựu, hạn chế và nguyên nhân,những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Trong năm năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc đã phát huy được truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;

+ Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Một số dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao, gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ lấp đầy một số khu công nghiệp còn thấp. Dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh;…

+ Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa chủ động, thiếu sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; năng lực dự báo và khả năng khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế.

– Nội dung bài viết cần có sự liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân

+ Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, có nhiều thời cơ những thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen. Song, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, Chính quyền nhân dân phấn sẽ đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân;

Thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, về an ninh trật tự, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

– Đưa ra những đề xuất, những kiến nghị giải pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các nội dung nêu trên.

+ Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân;

– Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm các vi phạm;

– Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh;

– Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Cuối cùng người viết bài thu hoạch sẽ ký tên sau bài thu hoạch và nộp cho cấp ủy trực tiếp quản lý để tiến hành việc nhận xét, đánh giá bài thu hoạch của cá nhân và ký xác nhận.

Theo đó trong bài thu hoạch sẽ thường có hai phần, phần thứ nhất là trả lời câu hỏi được đặt ra và phần liên hệ thực tế bản thân của người viết bài thu hoạch sau quá trình học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Trên đây là những nội dung cơ bản cần phải có trong bài thu hoạch mà người viết cần phải lưu ý để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Tải (download) mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khu kinh tế là gì? Điều kiện thành lập khu kinh tế?

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an...

Bằng A1 chạy được xe bao nhiêu cc?

Theo quy định tại Chương V Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì theo đó, bằng lái xe hạng A1 sẽ  cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3 từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự sát hạch lái...

Nợ xấu có vay được ngân hàng chính sách không?

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2013/TT-NHNN, thông tin nợ xấu được lưu trữ trong thời gian tối đa 05 năm trừ trường hợp CIC có chính sách cung cấp thông tin...

Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 không?

Văn phòng công chứng hoạt động theo quy định của pháp luật. Vậy Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7...

Bệnh viện Trưng Vương thuộc tuyến nào?

Bệnh viện Trưng Vương là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, bệnh viện là một trong 4 đơn vị được Sở Y tế công nhận là đơn vị y tế đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng theo thông tư...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi