Nghỉ việc vào ngày phát tiền lương sau đó có được trả lại lương không?

Tôi không được trả tiền lương do tôi nghỉ việc vào đúng ngày phát tiền lương của công ty. Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật có quy định nào về vấn đề này...

Tổng đài 1900 6557 tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan đến đình công

Việc quy định quyền đình công là một tiến bộ của luật lao động, cụ thể hóa hiến pháp, phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường, bảo đảm để...