Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Điều động người không đủ điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm hoặc là chủ sở hữu, người quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã giao nhiệm vụ cho người không có giấy phép lái xe hoặc không có đủ điều kiện khác theo qui định của...

Trục xuất là gì? theo Bộ luật hình sự mới nhất

Trục xuất là buộc ngươi nưóc ngoài bị kết án phải rồi khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Toà án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ...

Đối chất là gì và Khi nào cần tiến hành đối chất?

Đối chất là biện pháp điều tra được áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người tham gia tố tụng hình...

Thời hạn tạm giam để điều tra là bao lâu theo quy định?

Thời hạn tạm giam nói trong điều luật là thời hạn tạm giam để điều tra, còn thời hạn tạm giam để hoàn thành bản cáo trạng và thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử được quy định tại các điều 240, 278, 347 Bộ luật tố tụng hình...

Bình luận về tội loạn luân theo quy định của Bộ luật hình sự 2020

Loạn luân được hiểu là hành vi giao cấu với người có cùng dòng máu về trực hệ, vối anh, chị, em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác...

Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?

Tôi là người tải truyện tranh Hentai Nhật Bản (truyện dành cho người lớn) từ các trang web nước ngoài. Tuy nhiên, tôi không đăng tải lên bất kỳ một trang web, diễn đàn, forum nào ở trong nước. Tôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm...

Khi nào thì quyết định khởi tố vụ án hình sự?

Quyết định khởi tố vụ án hình sự là quyết định có giá trị pháp lý được lập bởi những người tiến hành tố tụng có thẩm quyền theo những trình tự thủ tục luật định để chính thức thể hiện ý chí của Nhà nước trong việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội...

Bình luận về tội hành hạ người khác theo Bộ luật hình sự mới nhất

Hành hạ người khác được hiểu là hành vi đối xử tàn ác đối vối người lệ thuộc mình (lệ thuộc về quan hệ xã hội, quan hệ công tác hoặc về tôn...

Bình luận về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, được hiểu là hành vi thực hiện bắt, tạm giữ, tạm giam người không đúng với qui định của pháp luật. Trái pháp luật có thể là không đúng thẩm quyển nhưng đúng thủ tục mà pháp luật quy...

Tình thế cấp thiết là gì? Thế nào được coi là tình thế cấp thiết?

Tình thế cấp thiết là tình thế của một người đứng trưóc sự đe doạ đến một lợi ích được pháp luật bảo vệ, đồng thời muốn bảo vệ lợi ích này, người ta không còn cách nào khác là phải gây thiệt hại cho một lợi ích khác nhỏ hơn cũng được pháp luật bảo...