Cùng đứng tên trong sổ đỏ khi chưa đăng ký kết hôn?

Em và bạn trai cùng chung sống nhưng chưa đăng kí kết hôn. Chúng em muốn cùng góp tiền mua nhà thì có được cùng đứng tên trong trong sổ đỏ...

Thủ tục tách quyền sử dụng đất khi đồng sở hữu đất chết

Ông bà ngoại tôi có 2 người con trai, nay ông ngoại tôi đã chết. Tôi xin hỏi luật sư làm thế nào để tách quyền sử dụng đất cho hai người khác nhau khi một trong hai đồng chủ sử dụng đã chết. Xin cảm ơn luật...