Thẩm quyền của UBND xã trong việc ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật sư tư vấn giúp tôi: Diên tích đất đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đòi lại được không? Xin cảm ơn Luật...

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Luật sư tư vấn giúp tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư cần những thủ thủ tục gì? Xin cảm ơn luật...