Diện tích đất ở trong khuôn viên thửa đất có vườn, ao được xác định như thế nào?

Nhà tôi ở khu vực ngoại thành, có diện tích khá rộng. Ngoài ra trong khuôn viên đất còn có vườn và ao. Vậy xin hỏi, khi xét để cấp sổ đỏ thì chính quyền địa phương sẽ xác định diện tích đất như thế...

Những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

Kính chào Luật Hoàng Phi, tôi có một câu hỏi về vấn đề đất đai mong được giải đáp. Theo Luật đất đai 2013 thì những trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với...

Sự khác nhau cơ bản giữa hồ sơ địa chính với hồ sơ địa giới hành chính

Kính chào Luật Hoàng Phi, em là một sinh viên Luật. Hiện nay em không phân biệt được hồ sơ địa chính với hồ sơ địa giới hành chính. Mong Luật Hoàng Phi có thể giúp đỡ em trong vấn đề này, em xin chân thành cảm...

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về quản lý đất đai được quy định như thế nào?

Kính chào Luật Hoàng Phi, hiện nay quy định của pháp luật như thế nào về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước? Rất mong được giải...

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là gì?Sự khác nhau giữa thuật ngữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” với thuật ngữ “Giấy chứng nhận”...

Quy định về quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển?

Luật sư cho tôi hỏi: Đất bãi bồi ven sông, ven biển là gì? Những chủ thể nào được phép quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven...

Những chủ thể nào được Nhà nước giao đất làm muối?

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, gia đình tôi có được dùng đất làm muối không. Những trường hợp nào được nhà nước giao đất để làm muối và Nhà nước có chính sách gì đối với việc bảo vệ và phát triển đất làm...

Quy định của pháp luật về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kính chào Luật Hoàng Phi, mong được giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai. Theo Luật đất đai 2013, các quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có những thay đổi...

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp

Kính chào Luật Hoàng Phi, tôi là Hoàng Văn Thụ, hiện nay tôi và một người bạn có nhu cầu thực hiện nhận góp vốn là quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thì tôi cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Rất mong được tư...