Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình?

Khi chưa có thông báo thu hồi đất thì Ủy ban nhan dân xã đến nhà dân có đất thu hồi, thúc giục, đôn đốc nhằm thu hồi đất nhanh chóng. Luật sư cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi...

Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Luật Hoàng Phi cho tôi hỏi, để phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành thông qua những tiêu chí nào? Và những chủ thể nào được phép sử dụng loại đất thương mại, dịch vụ và sử dụng dưới hình...

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nào?

Những trường hợp nào Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013? Luật đất đai 2013 có gì thay đổi về những trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất so với Luật đất đai...

Quy định về di dời cột điện trên đất thổ cư như thế nào?

Tôi có một mảnh đất thổ cư từ năm 2002 nhưng không sử dụng. Sau đó cơ quan chức năng có thực hiện xây dựng đường dây hạ áp ngang qua phần đất của tôi, nay tôi có nhu cầu xây cất nhà nhưng vướng phải trụ điện nằm trên đất không thực hiện được. Tôi đã liên hệ...

Quản lý nhà nước về đất đai bao gồm các hoạt động nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai, Nhà nước quản lý đất đai bao gồm những hoạt động...

Tặng cho đất bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Ông tôi cho bố tôi một mảnh đất 587 mét vuông nhưng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước. Sau hai năm ông tôi không cho bố tôi nữa mà muốn cho tôi có được...

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong những trường hợp nào thì Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp? Thủ tục như thế...

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp nào?

Xin chào Luật Hoàng Phi, tôi có một thắc mắc liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy định tại Luật Đất đai thì những đối tượng nào được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng...

Cách phân loại đất đai theo quy định của Luật đất đai mới nhất

Gia đình tôi có hơn 1000 mét vuông đất do ông bà tổ tiên khai hoang được và chưa làm sổ đỏ, tôi không thể xác định được đất của gia đình tôi là đất gì. Vậy xin hỏi theo quy định của pháp luật thì có những loại đất...