Lương hưu đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã, có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng trong đó có 4 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này đến lúc tôi nghỉ hưu tôi có được hưởng lương hưu...

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu vài tháng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng lương không?

Đến hết tháng 5/2016 tôi đủ tuổi nghỉ hưu và có 19 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện để hưởng lương hưu...

Về hưu trước tuổi có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không?

Tôi 52 tuổi, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm 61% khả năng lao động. Tôi xin về hưu trước tuổi tôi có được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng...

Chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng lương hưu không

Mẹ tôi làm việc ở Công ty Y với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tính đến tháng 2/2016 mẹ tôi 55 tuổi – đã đủ tuổi về hưu, mẹ tôi làm đơn xin nghỉ việc. Mẹ tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm. Xin luật sư cho hỏi, khi mẹ...

Tư vấn thanh toán tiền bảo hiểm y tế chi trả cho phẫu thuật

Ba em bị té gãy tay khá nặng. Đi chụp X-Quang thì bác sĩ nói ở tỉnh không có đủ khả năng phẫu thuật. Bác sĩ làm giấy chuyển tuyến lên bệnh viện Chợ Rẫy...