Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Học phí Đại học Học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022

Học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022

Lịch sử trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM đã trải qua hơn 63 năm. Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (TTQGKT) được thành lập ngày 29/6/1957 với nhiệm vụ “… đào tạo thanh niên các ngành học Cao đẳng Kỹ thuật cần thiết cho nền Kinh-Tế và Kỹ -Nghệ Quốc-Gia”.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022. Mời Quý vị tham khảo:

Giới thiệu về Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

– Tên trường: Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP.HCM (tên viết tắt: HCMUT)

– Địa chỉ: Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

– Website: http://www.hcmut.edu.vn/

– Facebook: https://www.facebook.com/bku.edu.vn

– Mã tuyển sinh: QSB

– Email tuyển sinh: webmaster@hcmut.edu.vn

– Số điện thoại tuyển sinh: (028) 38654087

Các ngành đào tạo tại Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

– Khoa học máy tính

– Kỹ thuật máy tính

– Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông

– Kỹ thuật Điện, Điện tử

– KT Điều khiển và Tự động hóa

– Công nghệ Sinh học

– Công nghệ Thực phẩm

– Kỹ thuật Hóa học

– Kỹ thuật Vật liệu

– Kỹ thuật Cơ khí

– Kỹ thuật Cơ – Điện tử

– Kỹ thuật Nhiệt

– Công nghệ May

– Kỹ thuật Dệt

– KT Hệ thống Công nghiệp

– Kỹ thuật Công trình Xây dựng

– KT Xây dựng Công trình Giao thông

– Kỹ thuật Công trình Biển

– Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

– Kỹ thuật Công trình Thủy

– Kiến trúc

Học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022

Theo thông báo của nhà trường, học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh như sau:

I. Chính quy đại trà (gồm cả bằng 2, liên thông cao đẳng – đại học)

1. Từ Khoá 2021: Học phí trọn gói theo học kỳ.

– Học phí học kỳ: 13.750.000 VNĐ/HK.

– Đơn giá học phí tín chỉ vượt định mức: 805.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí tín chỉ học lại GDTC: 805.000 VNĐ/TC.

– Học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính theo nguyên tắc bù chi phí được tính như sau:

Sĩ số Lớp trực tuyến, trực tiếp tại Cơ sở Dĩ An Lớp trực tiếp tại Cơ sở Lý Thường Kiệt Các học phần Thí nghiệm, Thực hành, Thực tập xưởng
³ 20 960.000 VNĐ/TC 1.200.000 VNĐ/TC 960.000 VNĐ/TC
³ 10 1.200.000 VNĐ/TC 1.450.000 VNĐ/TC 1.200.000 VNĐ/TC
³ 5 1.450.000 VNĐ/TC 1.600.000 VNĐ/TC 1.450.000 VNĐ/TC
< 5 Không mở lớp

– Dự kiến học phí toàn khóa (ĐVT: VNĐ/năm):

  2022 – 2023 2023 – 2024 2024-2025 2025-2026
Khoá 2019 14.150.000
Khoá 2020 14.150.000 15.565.000
Khoá 2021 27.500.000 30.000.000 30.000.000
Khoá 2022 27.500.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000

2. Khoá 2019, 2020: Học phí trọn gói theo học kỳ.

– Học phí học kỳ: 7.075.000 VNĐ/HK.

– Đơn giá học phí tín chỉ vượt định mức: 410.000 VNĐ/TC

– Đơn giá học phí học lại GDTC, học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà.

3. Khoá 2018 (vừa quá thời gian đào tạo theo kế hoạch)

– Học kỳ 1 năm học 2022-2023: 425.000 VNĐ/TC.

– Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023: 835.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí học lại GDTC: 835.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà.

4. Khoá 2017 trở về trước (đã quá thời gian đào tạo theo kế hoạch)

– Đơn giá học phí: 835.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí học lại GDTC: 835.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà.

5. Bằng 2, liên thông Cao đẳng – Đại học Khoá 2020:

– Đơn giá học phí: 425.000 VNĐ/TC.

– Đơn giá học phí học lại GDTC, học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà.

6. Bằng 2, liên thông Cao đẳng – Đại học Khoá 2019 trở về trước (đã quá thời gian đào tạo theo kế hoạch): học phí tính như Khoá 2017chính quy đại trà. 

7. Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV)

– Từ Khoá 2019: tính như chương trình chính quy đại trà.

– Khóa 2018: 245.000 VNĐ/ĐVHT.

– Khoá 2017 (vừa quá thời gian đào tạo theo kế hoạch):

+ Học kỳ 1 năm học 2022-2023: 245.000 VNĐ/ĐVHT.

+ Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023: 485.000 VNĐ/ĐVHT.

– Khoá 2016 trở về trước (đã quá thời gian đào tạo theo kế hoạch):

+ Đơn giá học phí: 485.000 VNĐ/ĐVHT.

+ Đơn giá học phí học lại GDTC, học phí các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà. 

II. Chương trình Chất lượng cao (CLC), Tiên tiến (TT), Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật (CLC-TCTN), Tăng cường tiếng Nhật (TCTN), Liên kết quốc tế (LKQT), Chuyển tiếp quốc tế (CTQT)

1. Từ Khóa 2021: Học phí trọn gói theo học kỳ       

Chương trình Học phí học kỳ

(VNĐ/ HK)

Đơn giá học phí tín chỉ vượt định mức

(VNĐ/ TC)

CLC/TT/LKQT/CTQT 36.000.000 2.220.000
CLC-TCTN, TCTN 27.500.000 980.000

– Đơn giá học phí tín chỉ học lại GDTC: Theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà

– Dự kiến học phí toàn khóa                                                                                              ĐVT: VNĐ/ năm

Chương

trình

     Năm học

Khóa

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
CLC/TT/

LKQT/CTQT

Khóa 2019 60.000.000
Khóa 2020 60.000.000 60.000.000
Khóa 2021 72.000.000 80.000.000 80.000.000
Khóa 2022 72.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
CLC-TCTN/ TCTN Khóa 2020 50.000.000 50.000.000
Khóa 2021 55.000.000 60.000.000 60.000.000
Khóa 2022 55.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

2. Khóa 2019  Khóa 2020: Học phí trọn gói theo học kỳ

Chương trình Học phí Đơn giá học phí tín chỉ vượt định mức
CLC/TT/LKQT/CTQT 30.000.000 VNĐ/ HK 1.850.000 VNĐ/ TC
CLC-TCTN, TCTN 25.000.000 VNĐ/ HK 845.000 VNĐ/ TC

– Đơn giá học phí học lại GDTC: Theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà

3. Khóa 2018 học đúng lộ trình (vừa quá thời gian đào tạo theo kế hoạch)

– Học kỳ 1 năm học 2022-2023: 1.850.000 VNĐ/TC.

– Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023: 2.230.000 VNĐ/TC.

– Cách tính học phí các học phần đặc thù:

Nhóm Số TC Số TCHP
Các học phần Chính trị; Pháp luật a 0.2 * a
Nhập môn kỹ thuật (CT tiên tiến); Đề cương/ Chuyên đề LVTN; 0 2
Giáo dục thể chất 0 Theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà

4. Khóa 2017 trở về trước(đã quá thời gian đào tạo theo kế hoạch)

– Đơn giá học phí: 2.230.000 VNĐ/ TC

– Cách tính các học phần đặc thù: Áp dụng tương tự Khóa 2018 học đúng lộ trình.

5. Đơn giá tín chỉ học dự thính:

– Chương trình CLC/TT/LKQT/CTQT: 2.665.000 VNĐ/TC.

– Chương trình CLC – TCTN, TCTN: 1.175.000 VNĐ/TC.

6. Học phí sinh viên nước ngoài tính tương tự như sinh viên Việt Nam.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, Quý vị đã có thêm thông tin về học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Trường hợp cần giải đáp các thắc mắc có liên quan, Quý độc giả có thể liên hệ nhà trường để được hỗ trợ thêm thông tin.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Các trường Đại học dưới 24 điểm ở Hà Nội

Thay vì lựa chọn chuyên ngành tại những trường với điểm đầu vào cao ngoài tầm với, làm mất đi cơ hội của bản thân, thí sinh cần lựa chọn trường với mức điểm phù hợp. Nếu đang có mức điểm dưới 24, Quý vị có thể tham khảo Các trường đại học dưới 24 điểm ở Hà...

Các trường khối C điểm thấp ở Hà Nội 2022

Khối C hiện nay đang được rất nhiều trường Đại học trên toàn quốc đào tạo. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều bạn thí sinh gặp trở ngại trong việc lựa chọn trường học phù...

23 điểm khối C nên chọn trường nào?

23 điểm khối C nên chọn trường nào? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ. Mời Quý vị tham...

Học phí Đại học Công đoàn 2022

Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào...

Học phí Đại học Y Hà Nội 2022

Ngày 19/5/2022, Đại học Y Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ-ĐHYHN, kèm theo đó là Mức thu học phí trình độ đào tạo Đại học và sau Đại học được Nhà nước cấp kinh phí năm học...

Ngành sư phạm có được miễn học phí không?

Hiện nay ngành sư phạm luôn được coi trọng bởi những đóng góp to lớn mà nó mang lại, khi chọn theo học ngành sư phạm sẽ có cơ hội làm việc tương đối...

Học phí cao đẳng Sài Gòn 2022

Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, Cao đẳng Sài Gòn luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn tài nguyên con người dồi dào của Việt Nam thành nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập thực nghiệm và mở ra cơ hội có việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp....

Học phí Cao đẳng Việt Mỹ 2022

Trường Cao đẳng Việt Mỹ là một trong những trường cao đẳng uy tín nhất Việt Nam, Cao đẳng Việt Mỹ mang đến cho người học các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, cập nhật với nhu cầu của xã...

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về nội dung câu hỏi: Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022-2023 bao...

Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh...

Học phí Đại học Giao thông vận tải 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng...

Học phí Đại hoc Phenikaa 2022

Trường đại học Phenikaa còn có tên gọi là Trường Đại học Thành Tây. Tên của trường cũng lấy từ Tập đoàn mẹ Phenikaa. Trường được thành lập năm 2007 dưới dạng trường đại học tư thục, chuyên đào tạo những ngành về lĩnh vực công nghệ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557