Trang chủ Là gì? Hình thái kinh tế xã hội là gì?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 3403 Lượt xem

Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử là để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

Trong triết học thì hình thái kinh tế xã hội là một trong những kiến thức quan trọng, là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vậy qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử là để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

Các yếu tố để hợp thành một hình thái kinh tế – xã hội gồm:

– Phương pháp luận của sự phân tích các yếu tố cấu thành một hình thái kinh tế – xã hội

Xã hội là tổng thể chưa đựng nhiều lĩnh vực với những mối quan hệ xã hội phức tạp. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng để phân tích đời sống xã hội tiến hành trừu tượng hóa các mối quan hệ trong xã hội và phân tách ra những quan hệ sản xuất, tức là những quan hệ kinh tế còn tồn tại một cách khách quan, tất yếu không phụ thuộc vào ý chí của con người, tiến hành bóc tách những quan hệ đó.

Đồng thời tiến hành phân tích những quan hệ đó trong mối quan hệ phụ thuộc của nó với thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất, phân tích những quan hệ đó với những quan hệ khác trong xã hội. V.I. Lênin từng phân tích rằng: “ Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”.
– Các yếu tố cấu thành một hình thái kinh tế – xã hội

Một là: Các lực lượng sản xuất trong xã hội ở một trình độ phát triển nhất định, đóng vai trò là cơ sở vật chất – kỹ thuật của cả xã hội đó

Hai là: Hệ thống quan hệ sản xuất được hình thành trên cơ sở thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất, đóng vai trò như hình thức kinh tế của các lực lượng sản xuất đó, những quan hệ sản xuất này đã hợp thành một cơ cấu kinh tế của xã hội, đóng vai trò là cơ sở hạ tầng kinh tế của việc xác lập trên một kiến trúc thương tầng nhất định.

Ba là: Hệ thống kiến trúc thượng tầng được xác lập trên cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, đóng vai trò là các hình thức chính trị, pháp luật, đạo đức, văn hóa…của tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội.

Nhân tố chủ quan có vai trò như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử?

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định vai trò của các nhân tố khác đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử mỗi cộng đồng người cụ thể nói riêng. Đây là sự tác động của các nhân tố thuộc về điều kiện địa lý, tương quan lực lượng chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội, truyền thống văn hóa của mỗi cộng đồng dân cư, điều kiện tác động của tình hình quốc tế đến tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người trong lịch sử,…

Chính do sự tác động của các nhân tố kể trên đã khiến cho tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người có thể diễn ra với những con đường, hình thức và bước đi khác nhau, tạo nên tính phong phú đa dạng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Tính chất phong phú, đa dạng trong tiến trình phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội có thể bao hàm những bước phát triển “bỏ qua” một hay một vài hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Tuy nhiên, những sự “bỏ qua” như vậy đều phải có những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định.

Như vậy, lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử phát triển của mỗi cộng đồng người nói riêng vừa phải tuân theo tính tất yếu quy luật xã hội, vừa phải chịu sự tác động đa dạng của các nhân tố khác nhau, trong đó bao gồm cả nhân tố hoạt động chủ quan của con người, nó đóng vai trò là các nhân tố thuộc cơ chế vận động, phát triển của lịch sử nhân loại. Từ đó lịch sử phát triển của xã hội được biểu hiện ra là lịch sử thông nhất trong tính đa dạng và đa dạng trong tính thống nhất của nó.

Ý nghĩa phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế – xã hội

Trước khi chủ nghĩa Mác xuất hiện thì chủ nghĩa duy tâm giữ vai trò chủ đạo trong khoa học xã hội. Với sự ra đời của chủ nghĩa duy vật lịch sử đã mang đến một phương pháp luận thực sự khoa học trong nghiên cứu về lĩnh vực xã hội.

Thứ nhất: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, sản xuất vật chất được xác định là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định đến trình độ phát triển của nền sản xuất và do đó cũng được nhận định là nhân tố quyết định hàng đầu đến trình độ phát triển của đời sống xã hội và lịch sử nói chung.

Vì vậy, không thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng hoặc từ ý chí chủ quan của con người để giải thích cho các hiện tượng trong đời sống xã hội, mà phải xuất phát từ bản thân thực trạng phát triển của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là từ trình độ phát triển của phương thức sản xuất xã hội với cốt lõi là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hiện thực.

Thứ hai: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, mà là một cơ thể sống động. Các phương tiện của đời sống xã hội tồn tại trong một hệ thống có kết cấu thống nhất, chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó quan hệ sản xuất đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định đến các quan hệ xã hội khác, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội khác nhau.

Thứ ba: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, sự vận động, phát triển của xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên, có hiệu quả những vấn đề của đời sống xã hội thì phải đi sâu nghiên cứu các quy luật vận động, phát triển của xã hội.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về   Hình thái kinh tế xã hội là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Quý khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi