Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử là để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

Trong triết học thì hình thái kinh tế xã hội là một trong những kiến thức quan trọng, là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vậy qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế xã hội với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử là để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

Các yếu tố để hợp thành một hình thái kinh tế – xã hội gồm:

– Phương pháp luận của sự phân tích các yếu tố cấu thành một hình thái kinh tế – xã hội

Xã hội là tổng thể chưa đựng nhiều lĩnh vực với những mối quan hệ xã hội phức tạp. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng để phân tích đời sống xã hội tiến hành trừu tượng hóa các mối quan hệ trong xã hội và phân tách ra những quan hệ sản xuất, tức là những quan hệ kinh tế còn tồn tại một cách khách quan, tất yếu không phụ thuộc vào ý chí của con người, tiến hành bóc tách những quan hệ đó.

Đồng thời tiến hành phân tích những quan hệ đó trong mối quan hệ phụ thuộc của nó với thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất, phân tích những quan hệ đó với những quan hệ khác trong xã hội. V.I. Lênin từng phân tích rằng: “ Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”.
– Các yếu tố cấu thành một hình thái kinh tế – xã hội

Một là: Các lực lượng sản xuất trong xã hội ở một trình độ phát triển nhất định, đóng vai trò là cơ sở vật chất – kỹ thuật của cả xã hội đó

Hai là: Hệ thống quan hệ sản xuất được hình thành trên cơ sở thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất, đóng vai trò như hình thức kinh tế của các lực lượng sản xuất đó, những quan hệ sản xuất này đã hợp thành một cơ cấu kinh tế của xã hội, đóng vai trò là cơ sở hạ tầng kinh tế của việc xác lập trên một kiến trúc thương tầng nhất định.

Ba là: Hệ thống kiến trúc thượng tầng được xác lập trên cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, đóng vai trò là các hình thức chính trị, pháp luật, đạo đức, văn hóa…của tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội.

Nhân tố chủ quan có vai trò như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử?

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định vai trò của các nhân tố khác đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử mỗi cộng đồng người cụ thể nói riêng. Đây là sự tác động của các nhân tố thuộc về điều kiện địa lý, tương quan lực lượng chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội, truyền thống văn hóa của mỗi cộng đồng dân cư, điều kiện tác động của tình hình quốc tế đến tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người trong lịch sử,…

Chính do sự tác động của các nhân tố kể trên đã khiến cho tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người có thể diễn ra với những con đường, hình thức và bước đi khác nhau, tạo nên tính phong phú đa dạng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Tính chất phong phú, đa dạng trong tiến trình phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội có thể bao hàm những bước phát triển “bỏ qua” một hay một vài hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Tuy nhiên, những sự “bỏ qua” như vậy đều phải có những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định.

Như vậy, lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử phát triển của mỗi cộng đồng người nói riêng vừa phải tuân theo tính tất yếu quy luật xã hội, vừa phải chịu sự tác động đa dạng của các nhân tố khác nhau, trong đó bao gồm cả nhân tố hoạt động chủ quan của con người, nó đóng vai trò là các nhân tố thuộc cơ chế vận động, phát triển của lịch sử nhân loại. Từ đó lịch sử phát triển của xã hội được biểu hiện ra là lịch sử thông nhất trong tính đa dạng và đa dạng trong tính thống nhất của nó.

Ý nghĩa phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế – xã hội

Trước khi chủ nghĩa Mác xuất hiện thì chủ nghĩa duy tâm giữ vai trò chủ đạo trong khoa học xã hội. Với sự ra đời của chủ nghĩa duy vật lịch sử đã mang đến một phương pháp luận thực sự khoa học trong nghiên cứu về lĩnh vực xã hội.

Thứ nhất: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, sản xuất vật chất được xác định là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định đến trình độ phát triển của nền sản xuất và do đó cũng được nhận định là nhân tố quyết định hàng đầu đến trình độ phát triển của đời sống xã hội và lịch sử nói chung.

Vì vậy, không thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng hoặc từ ý chí chủ quan của con người để giải thích cho các hiện tượng trong đời sống xã hội, mà phải xuất phát từ bản thân thực trạng phát triển của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là từ trình độ phát triển của phương thức sản xuất xã hội với cốt lõi là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hiện thực.

Thứ hai: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, mà là một cơ thể sống động. Các phương tiện của đời sống xã hội tồn tại trong một hệ thống có kết cấu thống nhất, chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó quan hệ sản xuất đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định đến các quan hệ xã hội khác, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội khác nhau.

Thứ ba: Theo lý luận hình thái kinh tế – xã hội, sự vận động, phát triển của xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên, có hiệu quả những vấn đề của đời sống xã hội thì phải đi sâu nghiên cứu các quy luật vận động, phát triển của xã hội.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về   Hình thái kinh tế xã hội là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Quý khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nguyện vọng 2 có tăng điểm không?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các nguyện vọng trong cùng một đợt xét tuyển được các trường Đại học xét bình đẳng như nhau, không phân biệt nguyện vọng 1, 2 hay 3,4,5... Vì thế, thí sinh dù đăng ký ở nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 10 vào cùng 1 ngành đều được các trường xét tuyển bình đẳng như nhau, thí sinh điểm cao sẽ được xét trúng tuyển...

Nguyện vọng 1, 2 là gì?

Nguyện vọng 1 là mong muốn được trúng tuyển vào ngành, trường mà bạn yêu thích nhất. Khi bạn đăng ký kết quả tổ hợp môn thi đầu tiên tại Hội đồng thi của trường đó và sẽ được trường ĐH đó xếp loại. Nếu bạn đạt điểm cao, bạn sẽ được nhận vào ngành mình...

Giấy báo trúng tuyển đại học là gì?

Giấy báo trúng tuyển đại học là giấy tờ quan trọng xác nhận thí sinh đã chính thức đậu đại học, đây cũng là yêu cầu bắt buộc khi muốn nộp hồ sơ nhập học vào trường Đại học đã đăng ký trước...

Tân sinh viên là gì? Tân sinh viên cần chuẩn bị những gì?

Tân sinh viên là gì? Tân sinh viên cần chuẩn bị những gì? Khách hàng quan tâm theo dõi bài viết để có thêm thông tin hữu...

Bị buộc thôi học có được thi lại đại học không?

Để trả lời cho câu hỏi về Bị buộc thôi học có được thi lại đại học không? Thì chúng ta cần nắm được quy định Tại Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư...

Có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2022

Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 đính kèm Kế hoạch 2287/KH-SGDĐT năm 2022 hướng dẫn về lưu ý của thí sinh đối với hoạt động đăng ký và xử lý nguyện vọng trong tuyền sinh đại học, cao...

Giấy báo trúng tuyển đại học nhận ở đâu?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Giấy báo trúng tuyển đại học nhận ở...

Hồ sơ nhập học cao đẳng gồm những gì?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Hồ sơ nhập học cao đẳng gồm những...

Khi nào có giấy báo trúng tuyển đại học 2022?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Khi nào có giấy báo trúng tuyển đại học...

Mất giấy báo trúng tuyển đại học có nhập học được không?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Mất giấy báo trúng tuyển đại học có nhập học được...

Nhập học đại học muộn có sao không?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Nhập học đại học muộn có sao...

Khối A nên học ngành gì dễ xin việc?

Khách hàng quan tâm đến Khối A nên học ngành gì dễ xin việc? vui lòng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin hữu...

Học lực khá nên chọn ngành nào khối C?

Học lực khá có thể chọn chuyên ngành Báo chí truyền thông, đây là ngành nằm trong số ngành khối C dễ xin việc bởi nhu cầu công việc rất...

Học lực khá nên chọn ngành nào khối B?

Sau khi lựa chọn được ngành học phù hợp, các em cần căn cứ vào điểm thi dự kiến, vị trí trường, tiêu chí tuyển sinh của trường để lựa chọn trường Đại học theo học khối B phù...

Học lực khá nên chọn ngành nào khối A?

Mỗi ngành khác nhau sẽ có những yêu cầu đặc thù khác nhau. Ví dụ, khối ngành Quân đội – Công an đề cao tinh thần trung với Đảng, hiếu với dân và tác phong sinh hoạt và làm việc chuẩn mực, đúng đắn. Trong khi đó, ngành Y lại yêu cầu cao về tính cẩn thận và phẩm chất đạo đức của người y, bác...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557