Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi

Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Câu hỏi: Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi:

A. Mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể

B. Mặt tranh tuỳ ý

C. Mặt tranh song song với một mặt của vật thể

D. Mặt tranh song song với mặt phẳng vật thể

Đáp án đúng A.

Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với một mặt phẳng nào của vật thể.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

– Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

– Trong phép chiếu này, tâm chiếu chính là mắt người quan sát (còn gọi là điểm nhìn), mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn được gọi là mặt phẳng vật thể.

– Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt. Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

– Đặc điểm cơ bản của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát thực tế.

– Cách xây dựng hình chiếu phối cảnh của vật thể:

+ Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt vật thể là mặt phẳng vật thể

+ Tâm chiếu là mắt người quan sát

+ Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt

+ Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng được gọi là mặt phẳng hình chiếu hay mặt tranh

+ Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

– Thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh:

+ Từ tâm chiếu kẻ các đường nối với các điểm của vật thể

+ Từ hình chiếu của tâm chiếu trên đường chân trời kẻ các đường tương ứng (thuộc mặt tranh)

+ Các đường tương ứng cắt nhau tại các điểm. Nối các điểm được hình chiếu phối cảnh của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu

– Đặc điểm của hình chiếu phối cảnh: Là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát thực tế.

Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

– Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ:

+ Với hình chiếu 1 điểm tụ, mặt tranh sẽ được đặt song song với một mặt của vật thế.

+ Phương pháp này thường được sử dụng trong thiết kế nội thất nhằm đánh giá được vị trí của đồ đạc khi nhìn từ một điểm.

– Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ:

+ Với hình chiếu 2 điểm tụ, mặt tranh sẽ không song song với bất kì mặt nào của vật thế. Người vẽ sẽ nhìn vật thế từ 2 vị trí. Mà từ 2 vị trí đó có thể nhìn được toàn bộ vật thế. Phương pháp này thường được ứng dụng trong thiết kế phối cảnh công trình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

Luật Dân sự có khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh riêng. Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam...

Ví dụ về công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là mọi công dân khi thực hiện những hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi của mình gây ra, những lỗi vi phạm với mức độ như nhau, đối tượng như nhau thì sẽ chịu trách nhiệm như...

Ví dụ chứng minh công dân có quyền sáng tạo và phát triển

Quyền sáng tạo là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã...

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế

Hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế đều được áp dụng trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nên giống nhau về chủ thể thực hiện là cơ quan nhà nước và cùng vì mục đích chung là để chủ thể thực hiện pháp luật một cách nghiêm...

Chủ tịch xã là công chức hay viên chức?

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà...

Xem thêm