Luật Hoàng Phi Tài liệu Sinh học Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi môn Sinh học: Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Câu hỏi: Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

A. cá, lưỡng cư và bò sát.
B. lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
C. mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu.
D. mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân chấu và cá.

Đáp án đúng B.

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy, cacbon đioxide, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi. Bên cạnh đó, hệ tuần hoàn tiếp nhận sản phẩm phân huỷ (chất thái, CO2,..) do tế bào thải ra qua nước mô rồi theo máu đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.

Hệ thống tuần hoàn kép là hệ thống tuần hoàn trong đó máu sau khi được oxy hóa sẽ trở lại tim lần thứ hai trước khi được phân phối đến các mô trong cơ thể. Do đi qua tim hai lần nên áp lực của máu và tốc độ dòng chảy rất cao. Hệ thống tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn nhỏ hơn là vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn hệ thống. Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú có hệ thống tuần hoàn kép như thế này.

+ Vòng tuần hoàn phổi: Máu sau khi bị khử oxy được đưa vào tâm nhĩ phải ở trong tim, từ đây máu được chuyển sang tâm thất phải và được bơm lên phổi qua động mạch phổi. Ở phổi, máu giải thoát khí CO2 và hấp thụ oxy rồi quay trở lại tim qua tĩnh mạch phổi.

+ Vòng tuần hoàn hệ thống: máu chảy dưới áp lực cao từ tâm thất trái qua động mạch chủ để phân phối đi khắp cơ thể. Sau khi trao đổi chất với các tế bào trong mô, máu trở lại tâm nhĩ phải qua tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới kết thúc vòng tuần hoàn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Môi trường sống của sinh vật là gì?

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh...

Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng

Phát biểu về giun đũa là đúng là có lỗ hậu môn, giun đũa có ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn, hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng vào nhanh và...

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào cung cấp năng lượng vì quá trình hấp thụ chủ động ngược građien nồng độ nên cần cung cấp năng lượng, như vậy có năng lượng thì tế bào mới hấp thụ các chất theo hình thức chủ động...

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ, mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá, vì vậy thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng, ngoài ra có một số chất hữu cơ được tổng hợp từ...

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố là nguyên tố vi lượng là Mn, Cl, Zn, nguyên tố vi lượng là những nguyên tố cơ thể chỉ cần với một lượng nhỏ, thường chiếm một phần nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ...

Xem thêm