Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Cán bộ công chức Hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Cán bộ công chức |
  • 30298 Lượt xem

Hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

Bản kiểm điểm Đảng viên chính là bản tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức viên chức tự nhận xét những ưu điểm, phẩm chất đạo đức lối sống.

Trong bản kiểm điểm của Đảng viên ngoài nêu ra những ưu điểm đã thực hiện được thì Đảng viên cũng cần nêu ra hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào? Nội dung bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Nội dung ưu điểm của cá nhân trong bản kiểm điểm Đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng viên chính là bản tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức viên chức tự nhận xét những ưu điểm, phẩm chất đạo đức lối sống và những hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

Trong bản kiểm điểm Đảng viên có các thông tin như họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, chi bộ,…có nội dung ưu điểm, kết quả đạt được và phần hạn chế khuyết điểm của cá nhân.

Ưu điểm trong bản kiểm điểm Đảng viên có những nội dung:

– Về tư tưởng chính trị

+ Kiên định, trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập của dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng.

+ Có tinh thần tự giác trong việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Phẩm chất đạo đức và lối sống

+ Nêu cao tinh thần tự giác trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

+ Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong chi bộ, luôn thẳng thắn, trung thực, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở cũng như các quy định ở tại địa phương nơi đang cư trú.

– Thực hiện chức trách, thực hiện nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công.

– Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt của Đảng, chấp hành theo đúng sự điều động, sự phân công của tổ chức.

+ Thực hiện nề nếp , chế độ sinh hoạt Đảng ở địa phương và đóng đầy đủ đảng phí theo quy định; chấp hành theo đúng nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng.

Hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

Ngoài những ưu điểm được nêu ra trong bản kiểm điểm Đảng viên thì cũng cần phải nêu ra hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được thì cá nhân có thể nêu ra một số hạn chế khuyết điểm như:

– Bản thân chưa dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về cương lĩnh và điều lệ của Đảng, về chính sách và pháp luật nhà nước.

– Chưa mạnh dạn để xuất và tham mưu những giải pháp để phát huy tốt hơn trong công tác chuyên môn.

– Bản thân chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ; còn có sự nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình.

Phương hướng để khắc phục những hạn chế đã nêu:

Trong thời gian tới bản thân cần phải cố để phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời khắc phục về vấn đề góp ý phê bình và tự phê bình; mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp chi bộ.

Tự giác học tập và nghiên cứu các văn bản pháp luật mới tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, các chính sách của Đảng tới mọi công dân.

Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức lối sống, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân

Nội dung của Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân được lập ra để mỗi cá nhân nêu ra những khuyết điểm, những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, đưa ra các biện pháp khắc phục, cùng phương hướng phấn đấu cho năm 2022. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp khắc phục để các cá nhân có thể tham khảo như sau:

Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

– Kịp thời khắc phục và sửa chữa ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trong năm tới.

– Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; xắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

– Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

– Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

– Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiển thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,nói đi đôi với làm

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc khục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ……., gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

Đánh giá bài viết:
4.2/5 - (530 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vẫn về nội dung quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ...

Giảm biên chế là gì?

Mặc dù biên chế thường được xem là “bảo đảm” cho cán bộ, công chức, viên chức có việc làm đến khi nghỉ hưu với các chế độ lương, phụ cấp ổn định nhưng vẫn có trường hợp bị tinh giản biên chế - đưa ra khỏi biên...

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không?

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không? Khi có những thắc mắc trên, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng...

Bảng lương giáo viên mầm non 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Bảng lương giáo viên mầm non 2023 như thế...

Bộ đội là công chức hay viên chức?

Bộ đội là công chức hay viên chức? Để giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị theo dõi...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi