Luật Hoàng Phi Tài liệu Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học – Đáp án module 4 môn Tiếng Việt

Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học – Đáp án module 4 môn Tiếng Việt

Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học – Đáp án module 4 môn Tiếng Việt sẽ giúp giáo viên hoàn thành tốt bài tập huấn luyện.

Một kế hoạch dạy học có hiệu quả có thể truyền đạt được hết kiến thức cho học sinh là một trong những thành công nhất của nghề giáo. Nhưng để kế hoạch dạy học đạt hiệu quả thì mỗi giáo viên cần phải hiểu và biết cách xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp. Môn Tiếng Việt là môn học quan trọng bậc nhất của học sinh tiểu học nên các giáo viên sẽ được đào tạo huấn luyện xây dựng kế hoạch dạy học.

Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học – Đáp án module 4 môn Tiếng Việt sẽ giúp giáo viên hoàn thành tốt bài tập huấn luyện.

Sau đây, Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học.

Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi:

Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Thầy/Cô hãy chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt. Có thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được không?

Trả lời:

– Việc xây dựng kế hoạch dạy môn Tiếng Việt có những ý nghĩa sau:

+ Giúp đảm bảo việc giảng dạy không bị bỏ sót bài giảng và có thể hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất vì khi lên kế hoạch chúng ta đã dự trù được các tình huống có thể xảy ra. Từ việc xây dựng kế hoạch các giáo viên có thể đưa ra những phương án tối ưu nhất thực hiện việc giảng dạy đã lên kế hoạch, giúp xác định tính khả thi và tìm ra những phương án đối phó với các trường hợp rủi ro sẽ gặp phải.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt giúp cho các giáo viên định hướng được bài giảng, kế hoạch dạy từ đó đẩy mạnh tinh thần phấn đấu, thi đua đạt mục tiêu tốt nhất trong giảng dạy môn Tiếng Việt với các điều kiện nhà trường đặt ra.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt giúp cho giáo viên kiểm soát các bài giảng, phương pháp giảng dễ dàng hơn để từ đó đưa ra kế hoạch phối hợp các phương pháp giảng sao cho nhịp nhàng và có hiệu quả nhất.

– Không thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được vì số lượng kiến thức, bài giảng và loại kiến thức của các lớp là khác nhau. Mỗi năm tình hình xã hội lại có sự thay đổi dẫn đến việc giảng dạy môn Tiếng Việt phải có những ví dụ phù hợp với cuộc sống thì học sinh có thể dễ dàng nhớ bài, ngoài ra mỗi giáo viên lại phù hợp với một phương pháp giảng dạy khác nhau và có cách truyền đạt khác nhau nên không thể sử dụng chung một kế hoạch giảng dạy được.

Nguyên tắc xây dựng Kế hoạch dạy học môn học

1. Chọn các đáp án đúng

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn trong xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt bao gồm những nội dung nào?

Các đáp án đúng:

– Phù hợp môi trường giáo dục; đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

– Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên

– Tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia địnhg và cộng đồng …

– Phù hợp với trình độ, đặc điểm học sinh.

Các chủ đề, nội dung được sử dụng để đạt chuẩn

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào hiểu biết về cấu trúc của Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Thầy/Cô hãy tự xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt theo cấu trúc đó.

Trả lời:

Xây dựng một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt theo bảng gồm các cột gồm các nội dung chi tiết sau:

+ Số lượng buổi học trong một tuần, thời gian dạy học mỗi buổi;

+ Tên của bài giảng tương đương với buổi học đó, nội dung dạy học trọng tâm của buổi học đó;

+ Yêu cầu cần đạt và mục tiêu của mỗi buổi dạy học;

+ Thiết kế các hoạt động dạy học theo một trình tự: khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng;

+ Ghi chú các vấn đề khó khắn có thể xảy ra trong buổi học và đề ra một số biện pháp khắc phục.

Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn học

Hỏi

1. Trả lời câu hỏi

Hãy cùng nhìn lại quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học dưới đây, Thầy/Cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

a. Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn.

b. Phân tích đặc điểm điều kiện của nhà trường với đối tượng học sinh.

c. Xây dựng tổng thể Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt.

d. Hoàn thiện và phê duyệt văn bản Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt.

Thầy/Cô hãy liệt kê những đáp án bản thân đã thực hiện.

Trả lời:

Các bước trong xây dựng kế hoạch dạy học đã thực hiện là:

– Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn: trước khi xây dựng kế hoạch dạy học đã nghiên cứu và phân tích hệ thống bài giảng theo sách giáo khoa Tiếng Việt và các sách Tiếng Việt khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đây là những văn bản gốc mà trong quá trình dạy học mỗi giáo viên phải truyền đạt được các kiến thức này. Mỗi giáo viên còn phải đọc hiểu kế hoạch giảng dạy của tổ bộ môn và của nhà trường bao gồm số tiết học cần phải dạy, nội dung cần truyền đạt trong mỗi tiết học. Ngoài ra cần phải phân tích và tuân thủ theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học mà phòng giáo dục và nhà trường đặt ra, những văn bản khác mà hiệu trưởng ban hành trong quá trình dạy học.

– Phân tích đặc điểm của nhà trường với đối tượng học sinh: phân tích đặc điểm của nhà trường nằm ở vùng cao hay vùng đồng bằng, có đầy đủ tiện nghi như màn hình máy chiếu, tài liệu tham khảo đủ phát cho từng học sinh; điều kiện hoàn cảnh gia đình của học sinh có khó khăn, có nhiều thời gian để học tập hay không, có năng lực học tốt không (dựa vào học bạ lớp dưới để đánh giá),….

– Xây dựng tổng thể kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt: Xây dựng kế hoạch dạy học thành các quyển giáo án chi tiết theo từng buổi học, mục tiêu cần đạt các hoạt động trong buổi học và cách đánh giá khả năng tiếp thu của từng học sinh trong buổi học, nhìn nhận một số khó khăn có thể xảy ra tại buổi học và đề ra các phương án giải quyết.

– Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt: Sau khi soạn thảo xong kế hoạch dạy học nộp lại cho tổ bộ môn có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng của kế hoạch có phù hợp với kế hoạch nhà trường đặt ra, nếu không phù hợp đề xuất các sửa đổi và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế

Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy

Hỏi:

a. Trả lời câu hỏi

Dựa vào kinh nghiệm thực tế, Thầy/Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt áp dụng tại đơn vị mình đang công tác.

Trả lời:

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt được xây dựng như sau:

– Thứ nhất: Phân tích các bài dạy môn Tiếng Việt theo sách giáo khoa và các sách Tiếng Việt khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với đó là căn cứ vào nhiệm vụ của môn học cần đạt và lịch giảng dạy mà nhà trường đã phân công.

– Thứ hai: Xét các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảng dạy như học lực, tính cách của học sinh, nguồn tài liệu tham khảo, điều kiện lớp học có máy chiếu để chiếu các ví dụ hình ảnh hay video phong phú giúp học sinh dễ nhớ không,…

– Thứ ba: Xây dựng kế hoạch dạy học với các nội dung đã phân tích;

– Thứ tư: Trình phòng ban có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch dạy học;

– Thứ năm: Xây dựng quy trình thực hiện kế hoạch dạy học trên thực tế gồm: khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng;

– Thứ sáu: Đặt ra các yêu tố và cách thức đánh giá chất lượng bài giảng và kết quả học tập của học sinh;

– Thứ bảy: Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với thực tế (nếu có).

Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi:

1. Trả lời câu hỏi:

Dựa vào việc tự xây dựng Kế hoạch dạy học và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/Cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Trả lời:

Kinh nghiệm rút ra về xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt cấp tiểu học là:

– Thứ nhất: cần phải đặt ra mục tiêu của mỗi bài dạy học cần đạt, xác định được học sinh cần phải đạt được những kiến thức gì sau bài học.

– Thứ hai: xây dựng kế hoạch dạy học phải dựa vào tình hình thực tế và cơ sở vật chất của nhà trường và các yếu tố nào giúp học sinh tiếp thu bài học tốt hơn như mở các trò chơi về kiến thức,… giúp học sinh chủ động hơn trong việc học và hình thành việc yêu thích môn học.

– Thứ ba: sau mỗi buổi học cần đánh giá lại kế hoạch dạy học có đạt hiệu quả để kịp thời sửa đổi và đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học – Đáp án module 4 môn Tiếng Việt. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hướng dẫn cách xem kho học liệu trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12

Chúng tôi hướng dẫn Cách xem kho học liệu trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh và phụ huynh tham khảo và sử dụng trong quá trình học...

Tổ chức Bộ máy nhà nước thời Lê sơ

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Tổ chức Bộ máy nhà nước thời lê...

Công xã nguyên thủy là gì?

Công xã nguyên thủy là giai đoạn đầu tiên và cũng là giai đoạn dài nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, từ khi có con người sản xuất hiện trên trái đất cho tới khi xã hội bắt đầu phân chia thành giai cấp và xuất hiện Nhà...

Chứng chỉ chức danh giáo viên là gì?

Chúng tôi sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu những thông tin trên thông qua bài viết “Chứng chỉ chức danh giáo viên là gì?” dưới...

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Địa lý THCS theo công văn 5512

Kế hoạch bài dạy là một tập hợp những hoạt động dạy và học sẽ diễn ra trong buổi giảng một cách hợp lý với mục tiêu bài học và thời gian tương ứng mà giáo viên chuẩn bị trước khi...

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22 là một tài liệu dành cho giáo viên tiểu học dùng để phân tích, đánh giá hiệu quả học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh sau mỗi năm...

Mẫu kế hoạch bài dạy môn lịch sử THCS theo công văn 5512

Mẫu kế hoạch bài dạy môn lịch sử THCS là một dạng văn bản có tập hợp về những nội dung liên quan về việc dạy học trong một tiết học về môn lịch sử đối với cấp học Trung học cơ sở, cụ thể như: chủ đề, yêu cầu cần đạt, thiết bị dạy học, học liệu, tiến trình dạy...

Gợi ý học tập Mô đun 2 Tiểu học môn Tiếng Việt

Gợi ý học tập Mô đun 2 Tiểu học môn Tiếng Việt Năm 2021 sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết qua bài viết dưới đây, Quý độc giả và thầy cô có thể tham khảo và góp ý tới chúng...

Gợi ý học tập Mô đun 2 Tiểu học môn Toán

Chúng tôi xin giới thiệu tới quý Thầy cô và độc giả Gợi ý học tập Mô đun 2 Tiểu học môn Toán để Quý thầy cô và độc giả tham...

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT 2022

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT 2022 là một dạng tập hợp các thông tin liên quan đến việc bồi dưỡng thường xuyên cụ thể đối với giáo viên cấp trung học phổ thông năm 2022, qua đó giúp giáo viên vận dụng vào việc giáo dục, đào tạo học sinh hiệu quả...

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 mới nhất 2022

Quá trình lập kế hoạch hành động sao cho có hiệu quả luôn bắt đầu với một mục đích, mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng, cùng tham khảo Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 để biết thêm chi...

Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

Phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 2 được chúng tôi hướng dẫn gợi ý học tập cơ sở lý luận mô đun 2 qua bài viết dưới đây, mời các bạn tham...

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là những lời căn dặn của Hồ Chủ tịch đối với thế hệ măng non của Tổ quốc và tất cả những thế hệ học sinh từ khi những lời dặn của Bác Hồ được viết ra đều được giáo dục và học thuộc từng câu...

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

Những sáng kiến kinh nghiệm này đã được thí điểm áp dụng trên thực tế trên những đối tượng nhất định và đạt được những kết quả như mong...

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm mầm non 2022

Trẻ học trong cấp bậc mầm non hầu hết chưa thể tự có thể nhận định được mình đang đi học. Với độ tuổi của các con thì chúng ta sẽ hướng đến những nội dung chương trình vừa học vừa chơi để cho các con tăng được hứng thú đến trường...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557