Luật Hoàng Phi Tài liệu Giáo trình luật tố tụng hình sự
 • Thứ năm, 25/05/2023 |
 • Giáo dục |
 • 942 Lượt xem

Giáo trình luật tố tụng hình sự

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý độc giả những thông tin cơ bản về Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời Quý vị tham khảo:

Giới thiệu Giáo trình luật tố tụng hình sự

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2018. Với mục tiêu xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự thực sự khoa học, tiến bộ có tính khả thi cao, là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với mọi tội phạm, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp năm 2013 quy định, Bộ luật Tố tụng hình sự năm hai không 15 kế thừa những quy định còn phù hợp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung, xây dựng nhiều quy định mới phù hợp với những yêu cầu thực tiễn của nước ta. Bộ luật Tố tụng hình sự là căn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan của thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và phòng chống tội phạm… việc nắm vững các nội dung cơ bản trên là hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật, mỗi sinh viên, học viên của Trường Đại học Luật Hà Nội – những người đang nghiên cứu về các ngành luật nói chung và luật tố tụng hình sự nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở kế thừa các giáo trình đã được xuất bản trước đây. Giáo trình do PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn làm chủ biên và nhóm tác giả bao gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn.

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận thống nhất, các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và những văn bản pháp luật khác về tố tụng hình sự đã được ban hành.

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan cũng như chủ quan trong quá trình biên soạn giáo trình không tránh khỏi những điểm thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy và bạn đọc lần tái bản sau giáo trình sẽ hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam!

Thông tin tập thể tác giả Giáo trình luật tố tụng hình sự

– Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

– Tập thể tác giả:

Chương IPGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn
Chương IIPGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

TS. Phan Thị Thanh Mai

Chương IIITS. Phan Thị Thanh Mai
Chương IVTS. Phan Thị Thanh Mai
Chương VPGS.TS. Trần Văn Độ
Chương VITS. Vũ Gia Lâm
Chương VIIPGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

TS. Nguyễn Hải Ninh

Chương VIIIPGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

TS. Vũ Gia Lâm

Chương IXTS. Vũ Gia Lâm

TS. Nguyễn Hải Ninh

Chương XPGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn
Chương XITS. Mai Thanh Hiếu

ThS. Hoàng Văn Hạnh

Chương XIITS. Mai Thanh Hiếu

ThS. Hoàng Văn Hạnh

Chương XIIITS. Phan Thị Thanh Mai

ThS. Hoàng Văn Hạnh

Mục lục Giáo trình luật tố tụng hình sự

Chương I. Khái quát về luật tố tụng hình sự Việt Nam

 1. Luật tố tụng hình sự – một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 2. Nguồn của luật tố tụng hình sự
 3. Hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự
 4. Luật tố tụng hình sự – một ngành khoa học
 5. Luật tố tụng hình sự – một môn học

Chương II. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự

 1. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự
 2. Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự

Chương III. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

 1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và việc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Chương IV. Người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

 1. Người tham gia tố tụng
 2. Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Chương V. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự

 1. Cơ sở lý luận của chứng cứ và chứng minh
 2. Chứng cứ trong tố tụng hình sự
 3. Chứng minh trong tố tụng hình sự

Chương VI. Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế khác

 1. Biện pháp ngăn chặn
 2. Biện pháp cưỡng chế khác

Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự

Chương VII. Khởi tố vụ án hình sự

 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự
 2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự
 3. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại
 4. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
 5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự
 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự

Chương VIII. Điều tra vụ án hình sự

 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự
 2. Những quy định chung về điều tra
 3. Các hoạt động điều tra
 4. Tạm đình chỉ điều tra, kết thúc điều tra và phục hồi điều tra
 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra

Chương IX. Truy tố

 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố
 2. Những quy định chung
 3. Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

Chương X. Xét xử sơ thẩm

 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
 2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án
 3. Những quy định chung về xét xử vụ án hình sự và thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm
 4. Chuẩn bị xét xử
 5. Trình tự xét xử vụ án tại phiên tòa
 6. Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên tòa

Chương XI. Xét xử phúc thẩm

 1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của xét xử phúc thẩm
 2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
 3. Thủ tục xét xử phúc thẩm

Chương XII. Thi hành bản án, quyết định của tòa án

 1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của tòa án
 2. Những quy định chung về thi hành bản án, quyết định của tòa án
 3. Một số thủ tục về thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù và xóa án tích

Chương XIII. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

 1. Thủ tục giám đốc thẩm
 2. Thủ tục tái thẩm

Đánh giá Giáo trình luật tố tụng hình sự

Trong cuốn sách các tác giả đã trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, gồm: khái quát về Luật Tố tụng hình sự; nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự;… Phân tích cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự: khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; thi hành bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Cuốn sách là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập hiệu quả bộ môn Luật tố tụng hình sự Việt Nam. 

Cuốn sách cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn đọc quan tâm nghiên cứu lĩnh vực tố tụng hình sự Việt Nam.

Giáo trình luật tố tụng hình sự mua ở đâu?

Để mua sách Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự – Trường Đại học Luật Hà Nội, Quý vị có thể tới mua tại nhà sách Trường Đại học Luật Hà Nội, mua tại các nhà sách của trường đào tạo chuyên về Luật hoặc nhà sách lớn, gần trường đào tạo chuyên về luật như Học viện tư pháp, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, với sự phát triển của thương mại điện tử, bạn đọc có thể mua sách trên các website trực tiếp của các nhà sách hay mua tại các trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee.

Tuy nhiên, cần lưu ý, Luật Tố tụng Hình sự không chỉ được giảng dạy ở Trường đại học Luật Hà Nội mà còn nhiều trường khác nên các thầy cô dạy bộ môn trong trường có thể lên giáo trình khác. Quý vị cần lưu ý để mua đúng bản cần học tập, nghiên cứu, đúng đơn vị phân phối chính hãng để ủng hộ tác giả, đảm bảo nội dung sách nguyên bản, chính xác.

Giáo trình luật tố tụng hình sự bao nhiêu tiền?

Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang được bán với giá khoảng 80.000 đồng tại các nhà sách.

Danh sách một số Giáo trình luật tố tụng hình sự của trường khác

Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam;

– Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật, Đại học Huế, NXB Tư pháp, Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Kiện;

– Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Kiểm sát, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Chủ biên: TS. Phạm Mạnh Hùng;

– Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí và TS. Lê Lan Chi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành?

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành? Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết...

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?

Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, nó bắt đầu khi Đức Quốc xã, do Adolf Hitler lãnh đạo, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Một số nước khác như Anh, Pháp và Liên Xô đã gia nhập sau đó khi bị tấn...

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng nào?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời câu hỏi: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng...

Đơn khởi kiện tiếng Anh là gì?

Nội dung chính của mỗi đơn khởi kiện sẽ khác nhau tùy theo vụ việc. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện tiếng Anh là...

Đặc điểm của bào tử là là gì?

Bào tử có khả năng phân chia và phát triển thành các tế bào khác nhau của cơ thể, bao gồm tế bào da, tế bào cơ, tế bào tủy xương, tế bào thần kinh, và nhiều tế bào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi