Luật Hoàng Phi Tài liệu Giáo trình công pháp quốc tế
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 1123 Lượt xem

Giáo trình công pháp quốc tế

Giáo trình công pháp quốc tế – Trường đại học Luật Hà Nội do Tiến sĩ Lê Mai Anh và các giảng viên khác biên soạn.

Giáo trình công pháp quốc tế của Đại học Luật Hà Nội chính là giáo trình luật Quốc tế. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị thông tin cuốn sách này do các tác giả từ Đại học luật biên tập.

Lời giới thiệu giáo trình công pháp quốc tế

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật quốc tế.

Nội dung của Giáo trình Luật quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Giáo trình Công pháp quốc tế chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, giáo trình được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin tập thể tác giả giáo trình công pháp quốc tế

Giáo trình Luật quốc tế – Trường đại học Luật Hà Nội do Tiến sĩ Lê Mai Anh làm chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của các giảng viên trường Đại học luật Hà Nội.

Tập thể tác giả:

1.Lê Mai Anh

2.Hoàng Ly Anh

3.PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp

4.Đỗ Mạng Hồng

5.Chu Mạnh Hùng

6.Lê Minh Tiến

7.Vũ Đức Long

8.ThS. Nguyễn Văn Luận

9.Nguyễn Thị Kim Ngân

10.ThS. Đoàn Thành Nhân

11.PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao

12.Trần Văn Thắng

13.PGS.TS. Nguyễn thị Thuận

14.PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

Nội dung chính giáo trinh công pháp quốc tế

Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyên và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau.

Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế

Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế

Chương 4: Luật Điều ước quốc tế

Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế

Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người

Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế

Chương 8: Luật Biển quốc tế

Chương 9: Luật Hàng không quốc tế

Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế

Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế

Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự

Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo

Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế

Chương 18: Luật Môi trường quốc tế

Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế

Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Danh mục tài liệu tham khảo giáo trình công pháp quốc tế

A. Văn bản pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế

1.Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013.

2.Luật kí kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

3.Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

4.Luật biên giới quốc gia năm 2003.

5.Luật an ninh quốc gia năm 2004.

6.Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009.

7.Luật biển Việt Nam năm 2012.

8.Pháp lệnh kí kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007.

9.Nghị định của Chính phủ số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

10 Nghị định của Chính phủ số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 quy định chi tiết một số điều của Luật biên giới quốc gia.

11.Nghị định của Chính phủ số 30/CP ngày 29/01/1980 về Quy chế của lầu thuyền nước ngoài hoạt động trong các vùng biển của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

12.Nghị định của Chính phủ số 104/2012/NĐCP ngày 05/12/2012 quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

13.Tuyên bố ngày 05/6/1984 của Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về vùng trời.

14.Tuyên bố ngày 12/5/1977 của Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về lĩnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa.

15.Tuyên bố ngày 12/11/1982 của Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh bởi lồ. Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế kí kết giữa các quốc gia.

17.Công ước Viên năm 1978 về kế thừa điều ước quốc tế.

18.Công ước Viên năm 1983 về kế thừa tài sản, hỗ sơ lưu trữ và công nợ của quốc gia.

19.Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

20.Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị năm 1966.

21.Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966.

22.Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân dụng quốc tế.

23.Công ước Montevideo năm 1933 về quyền và nghĩa vụ quốc gia.

24.Công ước quốc tế về Nam Cực năm 1959

25.Công ước Lahay năm 1930 về xung đột luật quốc tịch.

26.Công ước New York năm 1961 về hạn chế tình trạng không quốc tịch.

27.Công ước về trách nhiệm quốc tế đối với các thiệt hại phát sinh do phương tiện bay vũ trụ gây ra năm 1972.

28.Công ước Giơneve I, II, II, WV năm 1949.

29.Công ước Viên năm 1951 về quan hệ ngoại giao.

30.Công ước Viên năm 1957 về quan hệ lãnh sự.

31.Công ước Lahay năm 1899 về giải quyết hoà bình tranh chấp quốc tế.

32.Hiến chương Liên hợp quốc.

33.Hiến chương ASEAN

34.Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam – Lào năm 1977.

35.Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam – Lào năm 1986.

36.Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Lào năm 1990.

37.Hiếp ước và các nguyên tác hoạt động của quốc gia trong nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ, kể cả mặt trăng và các hành tinh năm 1967.

38.Hiệp ước và không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968.

39.Hiệp ước và nguyên tắc giải quyết vấn để biên giới giữa Việt Nam – Campuchia năm 1983.

40.Hiệp định về vùng nước lịch sử chung Việt Nam – Campuchia năm 1982.

41.Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam – Campuchia năm 1985.

42.Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam Campuchia năm 2005.

43.Hiệp định về Quy chế biến giới giữa Việt Nam – Campuchia năm 1983.

44.Hiệp ước về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 1999.

45.Hiệp định về quy chế quản lí biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2009.

46.Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ năm 2000.

47.Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Lào năm 1997.

48.Nghị định thư phần giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2009.

49.Quy chế Rome năm 1998 về Toà hình sự quốc tế.

50.Quy chế Toà án công lí quốc tế.

51.Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948

52.Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1970 về các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa các quốc gia.

53.Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1974 về định nghĩa xâm lược.

B. Sách

1.Bộ ngoại giao, Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

2.Bộ ngoại giao, Giới thiệu nổi số vấn đề cơ bản của luật biển Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

3.Lê Mai Anh, Luật biến quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2005.

4.Nguyễn Hồng Thao, Toà án công lí quốc tế. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

5.Bộ ngoại giao, Tổ chức thương mại thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

6.Nguyễn Bá Diễn (chủ biên), Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

7.Nguyễn Bá Diễn (chủ biên), lợp tác khai thác chung trong luật biển quốc tế. Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2009.

8.Đinh Quý Độ, Vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay, Nxb. Khoa học xã hút, Hà Nội, 2007.

9.Học viện quan hệ quốc lế, Luật quốc tế, Hà Nội, 2007.

10.Học viện quan hệ quốc tế, Lịch sử ngoại giao, Hà Nội, 1994.

11.Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới, Hà Nội, 2006.

12.Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết về luật biển, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1997.

13.Nguyễn Hồng Thao, Việt Nam và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

14.Akehurst’s, Modern Introduction to International Law, Peter Malanczuk, Routledge, 1997.

15.Aksu E., The United Nations, intra-state peacekeeping and normative change, Manchester University Press, Manchester, 2003.

16.Allan P. & Keller A., What is just peace?, Oxford University Press, Oxford, 2006.

17.Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 1998.

18.LA. Shearer, Starke’s International Law, Butterworths, 1994.

19.Malcolm N.Shaw, International Law, A Grotius Publication, Cambridge University Press, 1997.

20.Oxford University, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 1994.

21.Dominique Carreau, Droit international public, Paris, Pedone, 2004.

22.Dominique Carreau & Patrick Juillard, Droit international économique, Paris, Dalloz, 2005.

23.Jean Combacau, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2001.

24.Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Paris, LGDJ, 2002.

25.Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1996.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành?

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành? Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết...

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?

Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, nó bắt đầu khi Đức Quốc xã, do Adolf Hitler lãnh đạo, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Một số nước khác như Anh, Pháp và Liên Xô đã gia nhập sau đó khi bị tấn...

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng nào?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời câu hỏi: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng...

Đơn khởi kiện tiếng Anh là gì?

Nội dung chính của mỗi đơn khởi kiện sẽ khác nhau tùy theo vụ việc. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện tiếng Anh là...

Đặc điểm của bào tử là là gì?

Bào tử có khả năng phân chia và phát triển thành các tế bào khác nhau của cơ thể, bao gồm tế bào da, tế bào cơ, tế bào tủy xương, tế bào thần kinh, và nhiều tế bào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi