Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Đối mã đặc hiệu trên tARN?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 3239 Lượt xem

Đối mã đặc hiệu trên tARN?

ARN có cấu trúc chỉ gồm một chuỗi poliribônuclêôtit, số ribônuclêôtit trong ARN bằng một nửa nuclêôtit trong phân tử AND tổng hợp ra nó.

Câu hỏi: 

Đối mã đặc hiệu trên tARN được gọi là?

A. Anticodon.

B. Riplet.

C. Axit amin.

D. Codon.

Đáp án đúng A.

Đối mã đặc hiệu trên tARN được gọi là Anticodon, Codon là bộ ba mã sao trên mARN, Axitamin là đơn phân của protein, triplet là bộ ba Nu trên AND, mã di truyền trên mARN gọi là codon do vậy đối mã trên tARN gọi là anticodon.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

ARN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các ribônuclêôtit. Mỗi đơn phân (ribônuclêôtit) gồm 3 thành phần:

– 1 gốc bazơ nitơ (A, U, G, X) khác ở phân tử AND không có T.

– 1 gốc đường ribôzơ ở AND có gốc đường đêôxiribôzơ.

– 1 gốc axit phootphoric.

ARN có cấu trúc chỉ gồm một chuỗi poliribônuclêôtit. Số ribônuclêôtit trong ARN bằng một nửa nuclêôtit trong phân tử AND tổng hợp ra nó.

Có ba loại ARN là mARN, tARN và rARN thực hiện các chức năng khác nhau.

– mARN cấu tạo từ một chuỗi poliribônuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ mạch gốc trên AND đến chuối polipeptit. Các chuỗi polipeptit sẽ tạo thành prôtêin.

Mã di truyền trên mARN gọi là codon do vậy đối mã trên tARN gọi là anticodon.

– tARN có cấu trúc với 3 thùy trong đó có một thùy mang bộ ba đối mã có trình tự bổ sung với một bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN, tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipeptit.

– rARN có cấu trúc mạch đơn những nhiều vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung với nhau tạo các vùng xoắn kép cục bộ. rARN liên kết với các prôtêin tạo nên các ribôxôm, rARN là loại ARN có cấu trúc có nhiều liên kết hidro trong phân tử nhất và chiếm số lượng lớn nhất trong tế bào.

Mã di truyền có tính đặc hiểu tức là:

– Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau. 

– Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

– Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

– Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng các định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm