• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 165 Lượt xem

Dividend là gì?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc: Dividend là gì? Mời Quý vị tham khảo.

Dividend là gì?

Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, khi được dịch sang tiếng Việt nó được hiểu với nghĩa là Cổ tức – là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được tra bằng tiền có thể được trả bằng cổ phiếu.

Dividend: (a part of) the profit of a company that is paid to the people who own shares in it, a payment by a company of a part of its profit to the people who own shares (= units of ownership) in the company, part of the profit of a company that is paid to shareholders.

Từ vựng với “ dividend”

– Share dividend : cổ tức bằng cổ phiếu

– Cumulative dividend : cổ tức tích lũy

– Common stock : cổ phần thường

– Diversification : đa dạng hóa đầu tư

– Fixed income security : chứng khoán cho thu nhập cố định

– Growth investment : đầu tư tăng trưởng

– Risk: rủi ro

– Speculation: đầu cơ

Ví dụ với “dividend”

– This is an official document showing the amount of dividend that has been earned both before and after official deductions have been made (for example for tax).

( Đây là tài liệu chính thức cho biết số cổ tức đã nhận được cả trước và sau khi các khoản khấu trừ chính thức được thực hiện ( ví dụ: thuế ).)

– Policy dividends allow policyholders to participate in the financial performance of the life insurance operation.

( Cổ tức của hợp đồng cho phép chủ hợp đồng tham gia vào hoạt động tài chính của hoạt động bảo hiểm nhân thọ)

– The income he receives from his shares in the company is the amount of dividend that is paid upon those shares.

( Thu nhập mà anh ta nhận được từ cổ phiếu của mình trong công ty là số cổ tức được trả cho những cổ phiếu đó.)

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm