Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đổi thông tin chứng minh thư sang căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

12/10/2021

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Đổi thông tin chứng minh thư sang căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh...

Thay đổi số tài khoản có phải thông báo tới sở kế hoạch và đầu tư?

12/10/2021

Chúng tôi cũng sẽ phân tích một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Thay đổi số tài khoản có phải thông báo tới Sở kế hoạch và Đầu tư...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hà Đông

11/10/2021

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý bạn đọc nhưng nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hà...

Thủ tục thành lập công ty tại Hà Nam

10/10/2021

Để hiểu rõ về “thủ tục thành lập công ty ở Hà Nam” và các thông tin liên quan, chúng tôi xin gửi đến Quý bạn đọc bài viết dưới...

Thành lập công ty tại Singapore

10/10/2021

Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan thành lập công ty tại...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Đống Đa

10/10/2021

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Đống...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Cầu Giấy

09/10/2021

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Cầu...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Long Biên

09/10/2021

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại quận Long...

Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

07/10/2021

Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý bạn đọc Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập thông qua bài viết dưới...

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

03/10/2021

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng như thế nào? Hãy cùng Chúng tôi đi vào một vài nội dung cơ bản...

Mã ngành 8292 là gì?

30/09/2021

Mã ngành 8292 là một ngành nghề nằm trong tổng số 486 ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định chi tiết tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt...

Mã ngành 8291 là gì?

30/09/2021

Mã ngành 8291 là ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Nhóm này gồm: Các hoạt động thu hồi những khoản bồi thường và chuyển tiền thu hồi cho khách hàng, như dịch vụ thu hồi hối phiếu hoặc...

Mã ngành 5229 là gì?

30/09/2021

Mã ngành 5229 là một ngành nghề nằm trong tổng số 486 ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định chi tiết tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt...

Mã ngành 8230 là gì?

29/09/2021

Doanh nghiệp chỉ được quyền đăng ký và hoạt động những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Pháp luật không có hạn chế việc đăng ký mã ngành của doanh nghiệp nhưng để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan có thẩm...

Mã ngành 7110 là gì?

29/09/2021

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, mã ngành 7110 là mã ngành hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan....

Mã ngành 8299 là gì?

27/09/2021

Mã ngành 8299 là gì? Chi tiết mã ngành 8299 cụ thể ra sao? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn một cách chi...

Công ty cổ phần tập đoàn là gì?

24/09/2021

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phàn vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải...

Mã ngành 4669 là gì?

19/09/2021

Mã ngành 4669 là một ngành nghề nằm trong tổng số 486 ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định chi tiết tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam....

Bổ sung Mã ngành tổ chức sự kiện

18/09/2021

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì mã ngành cấp 4 của ngành nghề tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (bao gồm: Tổ chức sự kiện, lễ hội đường phố, triển lãm) là...

Bổ sung ngành nghề hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan?

18/09/2021

Căn cứ vào Phụ lục IV Luật đầu tư 2020 quy định về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện,hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều...

Thủ tục thay đổi chứng minh thư trên đăng ký kinh doanh

08/09/2021

Thủ tục thay đổi chứng minh thư, căn cước công dân trên đăng ký kinh doanh là một thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ được cấp bản vàng Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Cơ quan đăng ký kinh doanh là gì?

07/09/2021

Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh...