• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 236 Lượt xem

Delegate là gì?

Delegate là gì? Từ vựng với Delegate là gì? Ví dụ với Delegate là gì? Khi có những thắc mắc trên, Quý vị có thể tham khảo bài viết.

Delegate là gì?

Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, khi được dịch sang tiếng Việt nó được hiểu với nghĩa là người ủy quyền, người đại diện, đại biểu  – là việc giao quyền cho người khác để thực hiện các hoạt động cụ thể. Đó là quá trình phân phối và giao phó công việc cho người khác, và do đó là một trong những khái niệm cốt lõi của lãnh đạo quản lý.

Delegate: a person chosen or elected by a group to speak, vote, etc. for them, especially at a meeting, to give a particular job, duty, right, etc. to someone else so that they do it for you, a person chosen or elected by a group to represent the group, esp. at a meeting.

Từ vựng với “ delegate”

– Broad of director : hội đồng quản trị

– Company rules: Điều lệ công ty       

– Number of members of the Board of Directors: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

– Board structure: Cấu trúc hội đồng quản trị

– Discussion: thảo luận

– Responsible: trách nhiệm

– Arrangement : sự xắp xếp

– Delegate legislation : luật được ủy quyền

– Delegate tactics : chiến thuật trì hoãn

Ví dụ với “ delegate”

– “To delegate” means “to entrust to another; to appoint as one’s representative.

( Ủy nhiệm” là “giao cho người khác làm thay một nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình”)

– The members of the company began to vote to choose a member to delegate to the company to speak at the celebration.

( Các thành viên trong công ty bắt đầu biểu quyết để chọn ra một thành viên để đại diện cho công ty phát biểu tại lễ kỷ niệm.)

– Besides the pleasure and pride derived from parades, conference sessions gave delegates the opportunity to share ideas and to further linkages between communities.

( Bên cạnh niềm vui và niềm tự hào có được từ các cuộc diễu hành, các phiên hội nghị đã mang đến cho các đại biểu cơ hội chia sẻ ý tưởng và gắn kết hơn nữa giữa các cộng đồng.)

– They’ve chartered a plane to take delegates to the conference.

( Họ đã thuê một chiếc máy bay để đưa những đại biểu tham gia hội nghị )

– “ The limits of my language the limits of my world” one delegate said.

( Giới hạn ngôn ngữ của tôi chính là giới hạn thế giới của tôi – một đại biểu phát biểu)

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm