Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3, các dung dịch axit, bazo, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do (ion), chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

Câu hỏi:

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOOH, NaCl

Đáp án đúng C.

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3, các dung dịch axit, bazo, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do (ion), chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Các dung dịch axit, bazo, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do, gọi là các ion. Ion gồm có ion âm hay còn gọi là anion mang điện tích âm (-) và ion dương (cation) mang điện tích (+). Quá trình phân li của các chất trong nước (hoặc khi nóng chảy) ra ion được gọi là sự điện li.

Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

Chất điện li được chia thành 2 loại là chất điện li mạnh và chất điện li yếu.Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion. Chất điện li mạnh gồm:

+ Các axit mạnh như: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

+ Các bazơ tan như: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

+ Hầu hết các muối:  NaCl, KCl, MgCl2, Na2SO4, K2SiO3,….

Trong các đáp án, dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3. Các phương trình điện li là:

HNO3 → H+ + NO3

H2SO4 → 2H+ + SO42-

KOH → K+ OH

K2SiO3→ 2K+ + SiO32- 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thương mại điện tử là gì? Tổng quan về thương mại điện tử

Thương mại điện tử (hay còn gọi là e-commerce) là hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến thông qua internet hoặc các mạng điện thoại di động. Đây là một hình thức kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số, giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và linh hoạt...

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao tài sản cố định có nhiều loại, như phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phương pháp khấu hao tăng dần và phương pháp khấu hao theo thời gian kinh...

Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Giá trị thặng dư là sự khác biệt giữa giá trị sản xuất và chi phí sản xuất. Nó là số tiền còn lại sau khi toàn bộ chi phí của sản xuất đã được trừ đi từ giá trị sản...

Tài sản ròng là gì? Cách tính tài sản ròng

Tài sản ròng thường được xem là một chỉ số quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức, và được sử dụng để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc trả lại nợ và thực hiện các kế hoạch đầu...

Quá trình sản xuất giá trị thặng dư là gì?

Sản xuất giá trị thặng dư là quá trình mà lao động sản xuất ra giá trị hơn so với giá trị bị tiêu hao trong quá trình sản xuất. Trong hệ thống kinh tế với quan hệ tư bản, giá trị thặng dư là khoản giá trị sản xuất thêm được đem đi bán trên thị trường để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu vốn, thường là những người sở hữu các công ty, doanh...

Xem thêm