Vấn đề quản lý đất sử dụng cho khu công nghệ cao và khu kinh tế

Luật Hoàng Phi cho tôi tư vấn về vấn đề quản lý đất sử dụng cho khu công nghệ cao và khu kinh tế. Tôi có thắc mắc như sau, đất sử dụng cho khu công nghệ cao và khu kinh tế được Nhà nước tổ chức quản lý như thế nào? Tôi xin cảm...

Điều kiện để sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa?

Luật sư Luật Hoàng Phi cho tôi hỏi, trong trường hợp sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa cần đáp ứng những điều kiện gì? Chế độ quản lý việc xây dựng công trình tại nghĩa trang, nghĩa địa thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước nào? Mong luật sư giải đáp giúp...

Cách tính thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Luật sư Luật Hoàng Phi cho tôi hỏi, theo quy định của hệ thống pháp luật đất đai hiện hành thì cách tính thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tính như thế nào? Mong luật sư giải đáp thắc mắc này giúp...

Quy định về quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển?

Luật sư cho tôi hỏi: Đất bãi bồi ven sông, ven biển là gì? Những chủ thể nào được phép quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven...

Những chủ thể nào được Nhà nước giao đất làm muối?

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, gia đình tôi có được dùng đất làm muối không. Những trường hợp nào được nhà nước giao đất để làm muối và Nhà nước có chính sách gì đối với việc bảo vệ và phát triển đất làm...

Những chủ thể nào được phép sử dụng đất có mặt nước?

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có quy định về việc sử dụng đất có mặt nước. Luât sư cho tôi hỏi, những chủ thể nào được phép sử dụng đất có mặt nước? Đối với ao hồ, ven biển có phân biệt thành các chủ thể khác nhau...

Chủ thể nào được phép sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì những chủ thể nào được phép sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế...

Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Luật Hoàng Phi cho tôi hỏi, để phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành thông qua những tiêu chí nào? Và những chủ thể nào được phép sử dụng loại đất thương mại, dịch vụ và sử dụng dưới hình...

Vấn đề quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng

Luật sư Luật Hoàng phi cho tôi hỏi, đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao được quản lý và sử dụng như thế...

Quy định về trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của Nhà nước và người sử dụng đất trong việc bảo vệ và phát triển đất trồng...