Những chủ thể nào được Nhà nước giao đất làm muối?

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, gia đình tôi có được dùng đất làm muối không. Những trường hợp nào được nhà nước giao đất để làm muối và Nhà nước có chính sách gì đối với việc bảo vệ và phát triển đất làm...

Những chủ thể nào được phép sử dụng đất có mặt nước?

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có quy định về việc sử dụng đất có mặt nước. Luât sư cho tôi hỏi, những chủ thể nào được phép sử dụng đất có mặt nước? Đối với ao hồ, ven biển có phân biệt thành các chủ thể khác nhau...

Chủ thể nào được phép sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì những chủ thể nào được phép sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế...

Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Luật Hoàng Phi cho tôi hỏi, để phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành thông qua những tiêu chí nào? Và những chủ thể nào được phép sử dụng loại đất thương mại, dịch vụ và sử dụng dưới hình...

Sự điều chỉnh về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần tuân thủ những nguyên tắc nào? So với Luật đất đại 2003, Luật đất đai 2013 đã có những sự điều chỉnh gì về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử...

Vấn đề quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng

Luật sư Luật Hoàng phi cho tôi hỏi, đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao được quản lý và sử dụng như thế...

Diện tích đất ở trong khuôn viên thửa đất có vườn, ao được xác định như thế nào?

Nhà tôi ở khu vực ngoại thành, có diện tích khá rộng. Ngoài ra trong khuôn viên đất còn có vườn và ao. Vậy xin hỏi, khi xét để cấp sổ đỏ thì chính quyền địa phương sẽ xác định diện tích đất như thế...

Quy định về trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của Nhà nước và người sử dụng đất trong việc bảo vệ và phát triển đất trồng...

Những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

Kính chào Luật Hoàng Phi, tôi có một câu hỏi về vấn đề đất đai mong được giải đáp. Theo Luật đất đai 2013 thì những trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với...

UBND cấp xã được sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích không?

Xin Luật sư Luật Hoàng Phi cho biết đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng đất nông nghiệp sử...