Trang chủ Thông tin hữu ích Công ty Luật/văn phòng luật sư Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Công ty Luật/văn phòng luật sư |
  • 19563 Lượt xem

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết qua bài viết sau đây.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức của thanh niên Việt Nam, có nhiều hoạt động cống hiến cho đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho đến công cuộc phát triển như hiện nay.

Các hoạt động của Đoàn thanh niên luôn sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhằm mục đích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu. Và ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông tin tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm mục đích góp phần thiết thực vào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 – 26/03/2021) cũng như tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên.

Câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ xoay quanh các nội dung:

– Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn.

– Các phong trào, công trình, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn từ khi thành lập đến nay.

– Những người anh hùng trẻ tuổi, lãnh đạo Đoàn ở các thời kỳ, những đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phong trào thanh thiếu nhi trong 90 năm qua.

– Những ý tưởng, sáng chế, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn.

Đáp án bộ câu hỏi số 1 cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi tìm hiểu này do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến. Và dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo bộ câu hỏi số 1 như sau:

Câu 1: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

1. Thái Nguyên

Câu 2: Ai là bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn đầu tiên?

1. Nguyễn Lam

Câu 3: Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động khi nào?

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn?

1. Đại hội Đoàn lần thứ III (năm 1961)

Câu 5: Tổ chức Đoàn thiên niên Lao động HCM chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm nào?

1. Tháng 12 năm 1976

Câu 6: Quy định đối với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

1. 5 năm 1 lần

Câu 7: Thời điểm chấm dứt tư cách ủy viên Ban chấp hành các cấp khi ủy viên Ban chấp hành đó chuyển công tác khỏi đoàn:

1.Tại thời điểm quyết định chuyển công tác khỏi đoàn có hiệu lực

Câu 8: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những vấn đề cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau đây được bổ sung.

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Câu 9: Cơ quan nào được quyết định kéo dài, rút ngắn nhiệm kì đại hội Đoàn cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung

1. Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh

Câu 10: Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở bao lâu họp định kỳ một lần?

1. Mỗi tháng họp ít nhất 1 kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban thường vụ TW Đoàn quy định

Câu 11: Hoạt động nào được tổ chức cao điểm trong tháng 3 hàng năm dành cho học sinh THPT?

1. Tư vấn hướng nghiệp

Câu 12: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hoạt động cách mạng là?

1. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 13: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ỦY ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

1. 19 đồng chí

Câu 14: Đâu là phong trào Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012-2017?

1. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 15: Năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành văn bản quan trọng gì về cán bộ đoàn?

1. Chỉ thị tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Câu 16: Đây là đồng chí Bí thư thứ nhất đã khởi xướng phong trào Công trương thanh niên cộng sản xây dựng Nhà máy thủy điện Hoa bình trên sông Đà.

1. Vũ Mão

Câu 17: Đây là hình ảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, hãy cho biết sự kiện này diễn ra tại đâu?

1. Thái Nguyên

Câu 18: Đây là hình ảnh đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Đoan tham gia trồng rau cùng các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Hãy cho biết đây là mô hình gì được các cấp bộ Đoàn triển khai?

1. Vườn rau cho em

Câu 19: Hãy điền câu hát đúng và còn thiếu trong đoạn nhạc sau?

1. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 20: Hãy cho biết đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?

1. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Trên đây là nội dung bài viết đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngà tháng năm nào?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào 26/03/1931

Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh tổ chức theo nguyên tắc nào?

Trả lời: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản nguyên tắc đó là:
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
3. Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
4. Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trả lời: Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trao đổi thông tin là gì?

- Trao đổi thông tin là gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên...

Ba truyện kể Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió giúp bạn hiểu được gì về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyện thần thoại Việt Nam

Khách hàng quan tâm theo dõi bài viết giải đáp thắc mắc về Ba truyện kể Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió giúp bạn hiểu được gì về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyện thần thoại Việt...

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất?

Quang hợp được hiểu là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ của các nhóm thực vật. Quá trình này nhờ thu nhận ánh sáng từ năng lượng mặt trời. Quá trình quang hợp sử dụng các năng lượng để tạo ra các chất hữu cơ....

Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng bắc bộ?

Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng bắc bộ bởi Đồng bằng bắc bộ là khu vực có là vùng có mật độ dân số cao nhất Việt Nam (1.064 người/km2, dân số là 22 triệu người). Nguồn lao động đông, dồi dào. Người dân cần cù chăm chỉ chịu khó lao...

Điệp ngữ có mấy dạng

Theo chương trình ngữ văn lớp 7 thì điệp ngữ được chia thành 3 loại chính gồm điệp ngữ nối tiếp, chuyển tiếp và cách...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi