Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn luật giao thông Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông tỉnh Yên Bái 2021
  • Thứ năm, 17/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3191 Lượt xem

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông tỉnh Yên Bái 2021

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông tỉnh Yên Bái sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết qua bài viết sau đây để quý độc giả tham khảo.

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Năm an toàn giao thông 2021; Kế hoạch số 44/KH- BATGT ngày  26/02 /2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về tuyên truyền an toàn giao thông năm 2021. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên. Nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khối trường học trên địa bàn.

2. Xây dựng môi trường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh trong việc học tập, thực hành pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông lành mạnh, bổ ích, thiết thực.

3. Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hưởng ứng, tham gia.

4. Nội dung của cuộc thi phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên và các quy định pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

2. Đối tượng: Đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian:

– Thời gian thi:Từ khi chương trình phát động cuộc thi được tổ chức đến 24h00 ngày 31/10/2021.

– Công bố kết quả và trao giải thưởng: Dự kiến tháng 11 năm 2021.

4. Hình thức triển khai:

– Tổ chức phát động cuộc thi tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái.

– Cuộc thi được tổ chức trên Internet tại các Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1- Giải tập thể:04 giải (Gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba).

2- Giải cá nhân:

– Giải đặc biệt:          01 giải

– Giải nhất:               02 giải

– Giải nhì:                 03 giải

– Giải ba:                  05 giải

– Giải khuyến khích: 15 giải

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội thi được đảm bảo từ nguồn ngân sách đã được giao tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 08/4 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc  phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các ban, đơn vị; nguồn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Sở Giáo dục và Đào tạo

– Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đến phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn tỉnh.

– Chỉ đạo các trường tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến tất cả học sinh, sinh viên nhà trường.

– Tạo Banner liên kết phầm mềm tổ chức cuộc thi trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn;

– Cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi; thực hiện một số nội dung khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

– Huy động lực lượng tham gia chương trình Phát động và chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi.

2- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Đoàn.

– Chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Hội – Đội khối trường học tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trong trường học.

– Tạo Banner liên kết phầm mềm tổ chức cuộc thi trên Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn.

– Cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi; thực hiện một số nội dung khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

3- Công an tỉnh

– Cử 01 đồng chí lãnh đạo ngành tham gia Ban Tổ chức, 01 đồng chí cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng đánh giá kết quả Hội thi.

– Chỉ đạo Công am thành phố Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình Phát động và Tổng kết, trao giải cuộc thi và thực hiện một số nội dung công việc khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

4- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng cuộc thi tại các địa phương.

Đài PTTH tỉnh xây dựng 01 phóng sự phản ánh quá trình chỉ đạo, tổ chức và tham gia cuộc thi của các thí sinh phục vụ công tác tổng kết, trao giải cuộc thi.

5- Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố

–  Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh thiếu niên khối trường học.

– Phối hợp với ngành giáo dục và tổ chức Đoàn thanh niên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia cuộc thi của học sinh.

– Ban An toàn giao thông thành phố Yên Bái chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức phát động cuộc thi tại trường THCS Nguyễn Du.

6- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

– Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng đánh giá, Tổ Thư ký và các văn bản liên quan phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi.

– Hợp đồng với Trung tâm công nghệ thông tin Viễn thông Yên Bái thiết kế phần mềm tổ chức cuộc thi trên internet.

– Phối hợp với phòng, ban chuyên môn của Sở giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tham mưu chỉ đạo, triển khai cuộc thi đến học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh thiếu niên khối trường học trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi xây dựng bộ câu hỏi, tiêu chí chấm điểm của cuộc thi và văn bản hướng dẫn khác liên quan đến cuộc thi.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để tổ chức chương trình Phát động và Tổng kết, trao giải cuộc thi thành công.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để kịp thời tham mưu xem xét giải quyết./.

THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2021

(Ban hành theo Kế hoạch số:       /KH- BATGT, ngày     tháng    năm 2021)

Thực hiện Kế hoạch số     /KH- BATGT, ngày    tháng    năm 2021, của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Ban An toàn giao thông  tỉnh Yên Bái ban hành theo Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi như sau:

I – TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

 2- Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên toàn tỉnh.

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

2. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Internet tại các Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Thời gian thi:Từ ngày 15  tháng 9 đến 30 tháng 10 năm 2021.

– Công bố kết quả và trao giải thưởng: Dự kiến tháng 11 năm 2021.

III- CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI

1- Đăng ký dự thi

– Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vnSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021.

– Để tham gia thi, thí sinh đăng nhập vào Banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông” năm 2021, điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo hướng dẫn. Bài thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.

– Thông tin người dự thi sẽ là một trong những căn cứ để Ban tổ chức cuộc thi xem xét trao giải, mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại thể lệ này.

2- Cách thức thi

– Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 bộ đề thi trắc nghiệm (bao gồm 20 câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án để thí sinh lựa chọn, trong đó có 01 đáp án đúng.

– Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, thí sinh click mục vào thi. Bộ câu hỏi sẽ hiện ra, thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi, dự đoán số người tham gia cuộc thi sau đó click vào ô nộp bài (kết thúc).

– Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để cải thiện kết quả. Mỗi lượt thi kéo dài 30 phút.

3- Cách thức xét giải

3.1 Giải tập thể

 Ban Tổ chức căn cứ vào tình hình thực tế tham gia cuộc thi sẽ lựa chọn các địa phương, đơn vị tích cực trong chỉ đạo và tổ chức cho thí sinh tham gia cuộc thi để trao các giải tập thể với một số tiêu chí:

– Đơn vị có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi trên tổng số học sinh, sinh viên của toàn đơn vị;

– Có nhiều thí sinh trả lời đúng nhất các câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra;

– Có nhiều thí sinh đạt giải của cuộc thi.

3.2 Giải cá nhân

– Kết quả cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Ban Tổ chức sẽ chọn ra người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả dự đoán số người dự thi đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia cuộc thi. Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại thể lệ này.

– Trong trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần nhất dự đoán số người tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài sớm hơn (Được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu cuộc thi).

– Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng xét giải để quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải cuộc thi.

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1- Người đạt giải cuộc thi được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng, với cơ cấu giải thưởng như sau:

a- Giải tập thể:

– 01 giải nhất trị giá:            5.000.000 đ (Năm triệu đồng)

– 01 giải nhì trị giá:              4.000.000 đ (Bốn triệu đồng)

– 02 giải ba: trị giá mỗi giải: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

b- Giải cá nhân:

– 01 giải đặc biệt trị giá:  3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

– 02 giải nhất trị giá mỗi giải: 2.000.000 đ  (Hai triệu đồng)

– 03 giải nhì trị giá mỗi giải: 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

– 05 giải ba trị giá mỗi giải:   1.000.000đ  (Một triệu đồng)

– 15 giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 500.000 đ  (năm trăm nghìn đồng)

2- Căn cứ kết quả thực tế tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng phù hợp.

3- Các vấn đề liên quan đến giải thưởng và giải quyết vấn để phát sinh liên quan đến cuộc thi do Ban Tổ chức quyết định.

V- THÔNG TIN LIÊN HỆ

1- Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, giải đáp cập nhật hoạt động của cuộc thi:

Địa chỉ Website:  Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vnSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

2- Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi:

– Điện thoại:    ……………………..; zalo…………..; email……………

3- Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi:

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái, số 331, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Liên hệ trực tiếp đồng chí Bùi Thị Hiếu – Phó Chánh văn phòng, điện thoại 0918.025.086; email: vpyb123@gmail.com./.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông tỉnh Yên Bái

Câu 1: Khi đang lái xe mô tô hoặc ô tô, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, người lái xe phải thực hiện như thế nào trong các tình huống nêu dưới đây?

B. Giảm tốc độ để dừng xe ở nơi cho phép dừng xe sau đó sử dụng điện thoại để liên lạc.

Câu 2: Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào ghi ở dưới đây?

A. Đi xe dàng hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

Câu 3: Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi vượt qua lối ra của đường định rẽ?

C. Tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo.

Câu 4: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

A. Biển 1

Câu 5: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

C. Biển 3

Câu 6: Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

C. Không được phép.

Câu 7: Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) khi đang tham gia giao thông sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

B. Từ 600.000đ – 1.000.000đ

Câu 8: Hành vi nào sau đây của người điều khiển xe mô tô sẽ bị phạt tiền từ 2.000.00đ đến 3.000.000đ và bị tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng?

A. Điều khiển xe mô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50miligam/100mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25miligam/1 lít khí thở.

Câu 9: Khi đi qua đường giao nhau, thứ tự ưu tiên xe nào được đi trước là đúng luật giao thông.

C. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ

Câu 10: Những hành vi nào sau đây vi phạm quy tắc giao thông đường bộ?

C. Tất cả các hành vi trên.

Câu 11: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

C. Phương tiện giao thông đường sắt.

Câu 12: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

B. Biển 1 và 3.

Câu 13: Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?

C. Tất cả 2 trách nhiệm trên

Câu 14: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng được sử dụng như thế nào?

B. Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.

Câu 15: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe con (E), mô tô (C).

Câu 16: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

B. Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

Câu 17: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

C. Biển 1 và 2

Câu 18: Người lái xe cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi sau đây?

B. Là thiếu văn hóa giao thông.

Câu 19: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?

D. Không được phép.

Câu 20: Biển nào báo hiệu dành cho xe thô sơ?

A. Biển 1

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dừng đèn đỏ có được sử dụng điện thoại?

Hành vi sử dụng điện thoại, nghe điện thoại khi dừng đèn đỏ là vi phạm an toàn giao thông. Người tham gia giao thông chỉ được sử dụng điện thoại khi đã dừng đỗ xe vào lề đường hoặc các vị trí cho phép dừng đỗ...

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu ngày?

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông thường là 07 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Thời hạn tối đa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 67 ngày (áp dụng với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức...

Ôtô bị hỏng do ngập nước có được bảo hiểm bồi thường không?

Bảo hiểm xe cơ giới là một trong những loại hình thuộc bảo hiểm phi nhân thọ quy định của pháp luật, xe cơ giới gồm các loại : ô tô, máy kép, xe máy thi công, xe máy nông...

Bán cà phê bằng xe đẩy bán hàng trên vỉa hè thì có vi phạm pháp luật không?

Các hoạt động khác trên đường phố phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao...

Dừng đèn đỏ ở làn rẽ trái có bị phạt không?

Quy định về sử dụng làn đường Theo Luật giao thông đường bộ 2008, quy định về Việc Sử dụng làn đường như sau: – Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi