Trang chủ Thông tin hữu ích Công ty Luật/văn phòng luật sư Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Công ty Luật/văn phòng luật sư |
  • 15661 Lượt xem

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

 

Giới thiệu cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM triển khai đến đoàn viên, thanh niên Khối tích cực tham gia và tổ chức tuyên truyền trên các kênh thông tin của đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam. Với cách thức dự thi đa dạng, mỗi bạn trẻ sẽ được trải nghiệm, hiểu rõ hơn những kiến thức về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Các vòng thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi gồm 04 vòng thi: Vòng thi tuần (hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam) diễn ra trong 05 tuần từ ngày 15/9 đến ngày 24/10. Thí sinh tham gia bằng cách tải ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, thí sinh nhấn vào thanh công cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực tuyến”; chọn cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sau đó nhấn nút “vào thi” để bắt đầu.

Vòng thi đội tuyển diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 15/11. Kết thúc vòng thi tuần, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập đội tuyển thi của đơn vị mình gồm 05 thành viên. Thành viên tham gia đội tuyển được lựa chọn từ những thí sinh tham gia vòng thi tuần có số điểm trung bình các tuần tối thiểu đạt từ 80 điểm trở lên. 67 đội tuyển của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc bốc thăm chia thành 16 lượt thi (trong đó có 13 lượt thi sẽ có 4 đội/lượt; 03 lượt thi có 05 đội/lượt). Các đội tuyển dự thi bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, gồm 2 phần thi: Thông thái, Tài năng.

Vòng bán kết tổ chức ngày 22/11 và 24/11. Có 16 đội tham gia vòng thi bán kết. Tổ chức 04 lượt thi, mỗi lượt thi gồm 04 đội tuyển để lựa chọn ra 04 đội xuất sắc nhất và 01 đội nhì có số điểm cao nhất của các lượt thi trong vòng thi bán kết vào vòng chung kết toàn quốc. Các đội tuyển dự thi bằng hình thức đối kháng trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại địa phương, đơn vị mình. Vòng thi này gồm 03 phần thi: Hiểu biết, Thông thái, Tài năng. 04 đội chiến thắng của mỗi lượt thi và đội đứng thứ 2 có điểm số cao nhất trong các lượt thi sẽ có mặt tại vòng chung kết.

Vòng chung kết tổ chức ngày 10/12. Các đội trải qua 5 phần thi: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc, Tỏa sáng. Kết thúc phần thi Tỏa sáng, Ban Tổ chức tổng hợp điểm của các phần thi để xếp hạng, trao giải. Trường hợp 02 đội có tổng điểm số bằng nhau sẽ phân định đội chiến thắng bằng 01 câu hỏi phụ theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Đội trả lời đúng là đội thắng cuộc.

Nội dung cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung thi liên quan đến: Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2026; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về đại hội; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng tiền mặt và các phần thưởng khác./

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam – Tuần 3

CÂU SỐ 1

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong 141 nền kinh tế?

B. 67

CÂU SỐ 2

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, đến thời điểm hiện nay, cả nước có bao nhiêu doanh nghiệp khởi nghiệp?

A. hơn 3000

CÂU SỐ 3

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước được Đại hội XIII xác định là?

B. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

CÂU Số 4

Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) GII của Việt Nam năm 2019 đứng thứ bao nhiêu trong tổng số 129 quốc gia – nền kinh tế?

D. 42

CÂU SỐ 5

Trong giai đoạn năm 2016 – 2020, nhiều yếu tố, điều kiện gây nên sự khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, ảnh hưởng của vấn đề nào gây thiệt hại lớn nhất?

C. Đại dịch Covid-19

CÂU Số 6

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm nhu cầu nguyên liệu công nghiệp chế biến gỗ?

B. khoảng 80%

CÂU SỐ 7

Điểm mới trong nội hàm các khâu đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội XIII đề cập đến là:

B. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

CÂU SỐ 8

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá về về công tác lý luận của Đảng như sau:

A. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển

CÂU SỐ 9

Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng viết:

C. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt

CÂU SỐ 10

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong 189 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016?

A. 80

CÂU Số 11

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam tăng bao nhiêu bậc so với năm 2018?

B. 10 bậc

CÂU SỐ 12

Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành những nội dung nào sau đây?

C. Tất cả các nội dung trên

CÂU SỐ 13

Về kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhận định?

B. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực

CÂU số 14

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020, năm 2016, có bao nhiêu mặt hàng Có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD?

C. 25 mặt hàng

CÂU Số 15

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 -2030 xác định chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP là:

D. 60-65%

CÂU SỐ 16

Vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh bao gồm những nguồn nào?

A. Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội

CÂU Số 17

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2018 – 2022” đặt chỉ tiêu hỗ trợ bao nhiêu ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu?

D. 1.000 ý tưởng

CÂU SỐ 18

Để chỉ đạo và hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong đầy mạnh việc trồng mới cây xanh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành chương trình gì?

B. Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

CÂU SỐ 19

Đâu là mô hình liên kết phát triển kinh tế cần thành lập, duy trì và nhân rộng được quy định trong Chương trình hành động số 26-Ctr/TWĐTN-VP

B. Tất cả các phương án trên

CÂU Số 20

Tên giải thưởng tuyên dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của Trung ương Đoàn?

A. Lương Định Của

Đáp án tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong thanh niên tuần 2

CÂU SỐ 1

Đại hội XIII xác định vị trí của phát triển kinh tế – xã hội trong mô hình tổng quát phát triển đất nước là:

Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm

CÂU SỐ 2

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?

Đại hội X

CÂU SỐ 3

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 gồm bao nhiêu vấn đề được đặt ra?

12

CÂU SỐ 4

Năng lực số bao gồm những năng lực gì?

D. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông

CÂU SỐ 5

Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo?

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

CÂU Số 6

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

D. Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động

CÂU SỐ 7

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030 xác định chỉ tiêu cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đến năm 2030 là:

D. 1

CÂU SỐ 8

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

B. 4 cấp

CÂU SỐ 9

Nguồn kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

C. Kinh tế Nhà nước

CÂU SỐ 10

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 có bao nhiêu quan điểm phát triển?

D. 5

CÂU SỐ 11

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030 xác định chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt bao nhiêu %/năm?

A. Trên 6,5%

CÂU SỐ 12

Nghị quyết Đại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đến năm 2025 của nước ta là:

C. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

CÂU Số 13

Nghị quyết Đại hội XIII xác định chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân là:

C. 30 giường bệnh

CÂU SỐ 14

Đến hết năm 2020, nước ta có bao nhiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới?

A. 173 huyện

CÂU Số 15

Đại hội XIII của Đảng xác định vị trí của phát triển văn hóa trong sự phát triển nhanh và bền vững đất nước là

D. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần

CÂU SỐ 16

Nghị quyết Đại hội XIII xác định chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là:

D. 10 bác sĩ

CÂU Số 17

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến 30/9/2020, Đảng đã kết nạp được bao nhiêu đảng viên mới?

B. Trên 800.000 đảng viên

CÂU SỐ 18

B. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

CÂU Số 19

Chương trình 7 trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có bao nhiêu nội dung và giải pháp?

B. 8

CÂU SỐ 20

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định. chỉ tiêu trong 5 năm tới kết nạp mới bao nhiêu đoàn viên?

C. 05 triệu

Đáp án tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong thanh niên tuần 1 – bộ câu hỏi số 2

Câu số 1

Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng là?

D Tổ chức đảng và đảng viên

Câu số 2

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

C Không quá 60% GDP

Câu số 3

Mục tiêu tổng quát về xây dựng nhiệm kỳ Đảng Đại hội XIII xác định:

A Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Câu số 4

B Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay

Câu số 5

Chỉ tiêu về tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP giai đoạn 2021-2025 được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

B Trên 25%

Câu số 6

Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được xác định gồm:

B 3

Câu số 7

Tuổi thọ trung bình người dân đến năm 2020 theo Báo cáo chính trị là:

C 73,7 tuổi

Câu số 8

Chỉ tiêu về kinh tế số giai đoạn 2021-2025 được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

B Khoảng 20% GDP

Câu số 9

Những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được xác định gồm:

D 6

Câu số 10

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt:

D Khoảng 7.500 USD/ người

Câu số 11

Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A Tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Câu số 12

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

C Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Câu số 13

Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

A. 1

Câu số 14

Đại hội XIII xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước thời gian tới là:

В Tất cả các ý trên

Câu số 15

Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

C. 0.7

Câu số 16

Báo cáo đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 là:

B. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Câu số 17

Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

D 95% dân số

Câu số 18

Nội dung nào được xác định trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

B. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

Câu số 19

Nội dung nào được xác định trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

B Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên

Câu số 20

Có bao nhiêu Chương trình trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

A 8

B 7

C 9

D 6

Lưu ý: Đáp án trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý độc giả nên chủ động tìm hiểu để có câu trả lời chính xác nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khoáng sản nào sau đây được coi là vàng đen của nhiều quốc gia?

Khoáng sản được coi là vàng đen của nhiều quốc gia là dầu mỏ, dầu mỏ haу còn gọi là dầu thô đã được ᴠí như dòng máu nóng không ngừng chảу của ngành công...

Các đô thị ở nước ta hiện nay?

Các đô thị ở nước ta hiện nay có thị trường tiêu thụ đa dạng, các đô thị tập trung dân cư đông đúc, sản xuất phát triển, chất lượng đời sống dân cư cao, đô thị là nơi tập trung đông dân với hoạt động sản xuất chuyên môn hoá cao, nên nhu cầu cung cấp, trao đổi hàng hóa, tiêu...

Sự phát triển của những hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?

Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất, và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy....

Đặc điểm của phần khí là?

Đặc điểm của phần khí là không khí có ở trong khe hở của đất, phần khí của đất trồng gồm khí cabonnic, khí oxi, khí nitơ và mục đích cung cấp Ô-xi cho cây hô hấp; còn phần rắn là phần chiếm 92 – 98% đất trồng, gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ; phần lỏng có tác dụng hòa tan chất dinh...

Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là?

Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là duy trì hình dạng của tế bào, phần lớn các tế bào vi khuẩn đều có thành tế bào, thành tế bào bao bọc vi khuẩn, giữ cho chúng có hình dạng nhất...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi