Luật Hoàng Phi Giáo dục Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là?
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 4168 Lượt xem

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là?

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là If <Điều kiện> then ; hoạt động phụ thuộc vào điều kiện là việc điều chỉnh hành động tùy theo hoàn cảnh cụ thể; khi kết quả là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn; khi kết quả là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

Câu hỏi:

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là?

A. If <Câu lệnh>; then <Điều kiện>

B. If <Điều kiện> then <Câu lệnh>;

C. If <Điều kiện 1> then <Điều kiện 2>

D. If <Câu lệnh 1>; then <Câu lệnh 2>;

Đáp án đúng B.

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu là If <Điều kiện> then <Câu lệnh>; hoạt động phụ thuộc vào điều kiện là việc điều chỉnh hành động tùy theo hoàn cảnh cụ thể; khi kết quả là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn; khi kết quả là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng thiếu:

If <điều kiện> then <câu lệnh>;

Ví dụ: If a>b then write(a);

HĐ: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, điều kiện sai thì kết thúc.

Cú pháp lệnh của điều kiện dạng đủ:         

If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

Ví dụ: if a>b then write(a) else write(b);

HĐ: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1 ngược lại thực hiện câu lệnh 2 và kết thúc.

– Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện:  Là việc điều chỉnh hành động tùy theo hoàn cảnh cụ thể; Khi kết quả là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn; Khi kết quả là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

– Điều kiện và phép so sánh

+ Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh, phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn; ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn.

+ Để so sánh 2 giá trị số hoặc 2 biểu thức, sử dụng các kí hiệu toán học. các phép so sánh sẽ cho kết quả là đúng hoặc sai.

 – Cấu trúc rẽ nhánh: Là cấu trúc khi một điều kiện cụ thể nào đó được thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện 1 lệnh; ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn thì câu lệnh bị bỏ qua.

Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước của thuật toán, gồm 2 loại:

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

– Câu lệnh điều kiện

+ Các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện.

+ Cú pháp dạng thiếu: if < điều kiện > then < câu lệnh>;

+ Nếu điều kiện thoản mãn, chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh sau từ khóa then.

+ Cú pháp dạng đủ: if < điều kiện> then <câu lệnh 1> else < câu lệnh 2>;

+ Nếu điều kiện thoản mãn, chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh 1 sau từ khóa then. Nếu không, chương trình sẽ thực hiện câu lện 2.

Ví dụ: viết chương trình yêu cầu người dùng nhập 1 số từ bàn phím, nếu số này là số chẵn thì in ra thông báo, ngược lại in ra thông báo là số lẻ.

+ Bước 1: Nhập số a;

+ Bước 2: Nếu a mod 2 = 0 thì thông báo là số chẵn

+ Bước 3: Nếu không thì thông báo a là số lẻ

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành?

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành? Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết...

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?

Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, nó bắt đầu khi Đức Quốc xã, do Adolf Hitler lãnh đạo, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Một số nước khác như Anh, Pháp và Liên Xô đã gia nhập sau đó khi bị tấn...

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng nào?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời câu hỏi: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng...

Đơn khởi kiện tiếng Anh là gì?

Nội dung chính của mỗi đơn khởi kiện sẽ khác nhau tùy theo vụ việc. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện tiếng Anh là...

Đặc điểm của bào tử là là gì?

Bào tử có khả năng phân chia và phát triển thành các tế bào khác nhau của cơ thể, bao gồm tế bào da, tế bào cơ, tế bào tủy xương, tế bào thần kinh, và nhiều tế bào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi