• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 147 Lượt xem

Control là gì?

Phát âm cho “ control” , với Anh- Anh ( UK) sẽ được phát âm là /kənˈtrəʊl/  và Anh- Mỹ( US) được phát âm là /kənˈtroʊl/. Vậy Control là gì?

Control là gì?

– Có hai cách phát âm cho “ control” , với Anh- Anh ( UK) sẽ được phát âm là /kənˈtrəʊl/  và Anh- Mỹ( US) được phát âm là /kənˈtroʊl/

– Được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là kiểm soát, điều khiển

– Definition: to order, limit, or rule something, or someone’s actions or behavior. Or in engineering, it is understood as controlling machines.

( Để ra lệnh, giới hạn hoặc cai trị điều gì đó hoặc hành động hành vi của ai đó. Trong kỹ thuật được hiểu là điều khiển máy móc)

Một số ví dụ về “ control”

– Control(n) : Quyền hành, quyền lực, chỉ huy

+ In the feudal society, control of the country was mostly in the hands of the king.

( Trong xã hội phong kiến, quyền kiểm soát đất nước hầu hết nằm trong tay nhà vua)

– Control : sự điều khiển, sự cầm lái

+ The man lost control of his car and crashed into a tree.

( Người đàn ông mất lái và đâm vào một cái cây)

+ Without elevator control, Lawrence was unable to regain control and the aircraft dropped from the sky.

( Do không điều khiển được cánh đuôi ngang, Lawrence không thể kiểm soát được và máy bay rơi xuống đất)

– Control : sự kiềm chế, sự nén lại

+ You have to control your emotions and actions so that you can control the situation.

( Bạn phải kiềm chế được được cảm xúc và hành động thì bạn mới có thể kiểm soát được tình hình)

+ Personal thought control is so important.

( Việc kiểm soát tư tưởng cá nhân là rất quan trọng)

+ The two of them couldn’t control their emotions and as a result they got into a fight.

( Cả hai người đều không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và kết quả là họ lao vào đánh nhau)

Một số cấu trúc liên quan đến “ control”

– To lose control something’s : mất kiểm soát cái gì

– To keep one’s temper under control : nén giận, bình tĩnh

– To control oneself : tự chủ, kiềm chế

– To be under the control of somebody : Bị ai điều khiển( bị ai xỏ mũi)

– To take control : nắm quyền chỉ huy

– Thought control : hạn chế tự do tư tưởng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm