• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 143 Lượt xem

Commercial là gì?

Commercial được hiểu theo tiếng Việt là thương mại hay quảng cáo( mang tính thương mại). Commercial là gì?

Commercial là gì?

– Cách phát âm của “ commercial”

+ Anh- Anh( UK) :   /kəˈmɜː.ʃəl/

+ Anh-Mỹ (US)    :   /kəˈmɝː.ʃəl/

– Được hiểu theo tiếng Việt là thương mại hay quảng cáo( mang tính thương mại)

– Definition: Commercial is an activity of exchanging goods and services on the market of many different entities to perform many acts of trading and providing services to the parties.  Commercial activities take place to help promote the production process when the products produced will be circulated and traded on the market.  At the same time create the habit of buying and selling in the market.

– Thương mại là hoạt động trao đổi hoạt động buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường của nhiều chủ thể khác nhau để thưc hiện nhiều hành vi buôn bán , cung cấp dịch vụ cho các bên. Hoạt động thương mại diễn ra giúp thúc đẩy quá trình sản xuất khi mà những sản phẩm được sản xuất ra sẽ được lưu thông, buôn bán trên thị trường. Đồng thời tạo ra thói quen mua bán trên thị trường.

– Đối với nghĩa “ quảng cáo” là giới thiệu một sản phẩm đến với công chúng nhằm kiếm tiền hoặc tạo ra lợi nhuận.

Một số ví dụ liên quan đến “ commercial”

– Advert: quảng cáo

– Commercial traveller : người đi chào hàng

– Commercial treaty : hiệp ước thương mại

– Bartering : trao đổi hàng hóa

– Economic : thuộc về kinh tế

– Financial : thuộc về tài chính

– Wholesale : bán buôn, bán sỉ

– Investment: sự đầu tư

– Trade : thương mại ( thương mại buôn bán với nước ngoài)

Một số mẫu câu với “ commercial”

– After a period of cooperation without any results, the brand decided to terminate the commercial and cancel the advertisement.

( Sau một khoảng thời gian hợp tác mà không mang lại hiệu quả, nhãn hàng đã quyết định chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ quảng cáo)

– The film was a commercial and critical success, grossing 400 millions dolars

(Bộ phim đã gặt hái thành công từ giới chuyên môn lẫn thương mại, thu về 400 triệu đô)

– The main objective of the Vietnam Trade Portal is to help trading companies and investors better comply with import and export regulations.

( Mục tiêu chính của Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam là giúp các công ty thương mại và các nhà đầu tư tuân thủ tốt hơn các quy định về xuất nhập khẩu)

– This place became an important commercial center.

(Khu vực này đã sớm trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.)

– Commercial success in these crops, and the introduction of new corn varieties, precipitated steady land-use intensification.

(Thành công về mặt thương mại trong những loại cây trồng này, và sự ra đời của các giống ngô mới đã thúc đẩy việc thâm canh sử dụng đất ổn định.)

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm