Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa năm 2023
  • Thứ tư, 24/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 1169 Lượt xem

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa năm 2023

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa năm 2023 như thế nào? Quý vị hãy cũng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua bài viết sau.

Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, các loại giấy phép trong kinh doanh du lịch.

Du lịch nước ta trong những năm gần đây tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ kéo theo đó là sự vươn lên can đảm và mạnh mẽ của những công ty kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế, nội địa. Việc xây dựng những doanh nghiệp kinh doanh thương mại lữ hành phải cung ứng điều kiện kèm theo pháp lý .

Khái niệm

Doanh nghiệp lữ hành là các đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập. Nó được xây dựng và sinh lời bằng phương thức giao dịch; ký kết các hợp đồng du lịch hoặc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho kinh doanh du lịch.

Tiền ký quỹ trong kinh doanh là số tiền Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ khi có ý định thành lập đối với những ngành nghề pháp luật quy định về số tiền ký quỹ. Pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp sử dụng tiền ký quỹ này trên thực tế.

Mức ký quỹ và phương pháp ký quỹ kinh doanh thương mại lữ hành

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.

Doanh nghiệp thực thi ký quỹ bằng đồng Nước Ta tại ngân hàng nhà nước thương mại ; ngân hàng nhà nước hợp tác xã hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xây dựng ; hoạt động giải trí tại Nước Ta ; được hưởng lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời hạn doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .
Để khám phá thêm về thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa, mời những bạn tìm hiểu thêm thông tin dưới đây :

Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế

Ngoài những nhu yếu về số tiền ký quỹ những doanh nghiệp còn phải cung ứng những điều kiện kèm theo về vốn điều lệ, số hướng dẫn viên du lịch lữ hành quốc tế, … để hoàn toàn có thể được pháp kinh doanh thương mại nghành này. Cụ thể :

Mức vốn điều lệ trên 250.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam.

Mức vốn điều lệ trên 500.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Công ty phải trích dẫn cụ thể điều luật quy định về hoạt động lữ hành trong luật du lịch trên ngành nghề đăng ký doanh nghiệp.

Cam kết chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng quy định pháp luật.

Công ty có vốn nước ngoài chỉ được thành lập theo hình thức liên doanh đối với ngành nghề lữ hành.

Doanh nghiệp quốc tế kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế so với công ty có vốn quốc tế

Theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.

Người điều hành có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:

– Quản lý hoạt động lữ hành;

– Hướng dẫn du lịch;

– Quảng bá, xúc tiến du lịch;

– Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

– Nghiên cứu, giảng dậy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian thao tác trong nghành nghề dịch vụ lữ hành được xác lập trải qua giấy xác nhận của cơ quan ; tổ chức triển khai ; Doanh nghiệp nơi cá thể đó đã hoặc đang thao tác ; những sách vở hợp lệ khác xác nhận .

– Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.

– Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế so với công ty trong nước

– Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

– Người điều hành có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:

Quản lý hoạt động lữ hành;

Hướng dẫn du lịch;

Quảng bá, xúc tiến du lịch;

Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

Nghiên cứu, giảng dậy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian thao tác trong nghành nghề dịch vụ lữ hành được xác lập trải qua giấy xác nhận của cơ quan ; tổ chức triển khai ; Doanh nghiệp nơi cá thể đó đã hoặc đang thao tác ; những sách vở hợp lệ khác xác nhận.

Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.

Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

Mẫu giấy phép lữ hành nội địaMẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

– Có đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Người điều hành có thời gian ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong:

Quản lý hoạt động lữ hành;

Hướng dẫn du lịch;

Quảng bá, xúc tiến du lịch;

Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian thao tác trong nghành nghề dịch vụ lữ hành được xác lập trải qua giấy xác nhận của cơ quan ; tổ chức triển khai ; Doanh nghiệp nơi cá thể đó đã hoặc đang thao tác ; những sách vở hợp lệ khác xác nhận .

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

Bản sao có chứng thực văn bằng; chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa).

Mẫu giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành nội địa

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa tại TPHCM

Mẫu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại lữ hành nội địa tại TP.Hồ Chí Minh
Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa tại Hà Nội

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Hà Nội

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Tổng cục Du lịch. Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Cơ quan trên thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những câu hỏi thường gặp khi xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giá thành xây dựng doanh nghiệp kinh doanh thương mại lữ hành là bao nhiêu ?

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp; chúng tôi sẽ thỏa thuận chi phí qua điện thoại để khách hàng quyết định thực hiện hay không. Chi phí Luật Hoàng Phi cung cấp là chi phí trọn gói, không phát sinh.

Luật Hoàng Phi có tư vấn về những thủ tục, hồ sơ trước khi xây dựng công ty du lịch hay không ?

Những vẫn đề trước khi thành lập công ty du lịch như đặt tên công ty,xác lập vốn điều lệ, người đại diện theo phép luật, …. chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng và giúp khách hành chọn được những nội dung theo như mong muốn.

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành là bao nhiêu?

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng; Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.

✅ Giấy phép⭕ kinh doanh lữ hành nội
✅ Cập nhật⭐ 2023
✅ Hotline:⭕ 1900.6557
✅ Hỗ trợ:⭐ Toàn quốc

4.9 / 5 – ( 40 bầu chọn )

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi