Luật Hoàng Phi Tài liệu Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 5472 Lượt xem

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS) không phải là một tổ chức xa lại đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết liên quan đến tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chính vì thế, trong bài hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh là gì?

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cọng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

– Tổ chức được xem là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Nhà nước. Đoàn được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế ăn lương Nhà nước.

– Hệ thống tổ chức của Đoàn bao gồm 04 cấp:

+ Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

+ Cấp huyện và tương đương.

+ Cấp tỉnh và tương đương.

+ Cấp Trung ương.

Việc thành lập hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban chấp hành Trung ương Đoàn co nhiệm kỳ 05 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.

Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là Bí thứ nhất thường là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017 – 2022, có 151 Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn ban chấp hành trung ương Đoàn

+ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội biểu Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Ban chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan đại diện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mối quan hệ công tác với các cơ quan Đảng, Nhà nước và những thành viên của hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

+ Quyết định quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm; quyết định Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Việc tổng kết, xây dựng chương trình công tác hằng năm xong trước ngày 20/12.

+ Xem xét cho ý kiến các báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo giữa và cuối nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Góp ý kiến đối với báo cáo công tác giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Xem xét thí điểm một số chủ trường mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Bầu ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, các Bí thư trung ương Đoàn; bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Đoàn; lập ra Hội đồng Đội Trung ương; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung Ủy viên ban Chấp hành và các chức danh khác trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

+ Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị.

+ Thực hiện tự phê bình, phê bình, chất vấn và trả lời chất vấn trong các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

+ Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách. Phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

+ Xem xét và quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh khi cần.

+ Quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban chấp hành trung ương Đoàn.

Như vậy, Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được chúng tôi trình bày cơ bản trong mục cuối cùng của bài viết hôm nay. Bên cạnh, chúng tôi cũng trình bày một số nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức này. Chúng tôi mong rằng nội dung trên sẽ giúp ích được đối với quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (16 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm