Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)