Trang chủ » Bảo hiểm » Hỏi đáp luật bảo hiểm » Chế độ thai sản đối với lao động nam mới nhất 2020

Chế độ thai sản đối với lao động nam mới nhất 2020

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 08/01/2020 |
  • Bảo hiểm |
  • 2324 Lượt xem

Xin chào luật sư của công ty Luật Hoàng Phi! Tôi muốn hỏi luật sư vấn đề như sau: hiện nay chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con như thế nào, được hưởng những chế độ gì?

Câu hỏi:

Vợ tôi sinh con nhưng do vợ tôi ở nhà làm nội trợ nên không đóng bảo hiểm xã hội. Tôi đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi có tìm hiểu khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng nghỉ phép, vậy tôi được hưởng phép bao nhiêu ngày. Ngoài được nghỉ phép ra tôi có được hưởng lương bảo hiểm xã hội hay không, kính mong Luật Hoàng Phi giải đáp cho tôi.

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, Công ty Luật Hoàng Phi xin được trả lời vấn đề của anh như sau:

Chế độ thai sản đối với lao động nam mới nhất 2017

Chế độ thai sản đối với lao động nam mới nhất 2017

Về thời gian hưởng chế độ sinh con của anh, khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định như sau:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Như vậy, khi vợ anh sinh con, theo quy định của pháp luật anh được nghỉ 05 ngày phép. Trong trường hợp vợ anh sinh con dưới 32 tuần tuổi và phải sinh mổ thì anh sẽ được nghỉ 07 ngày làm việc, nếu vợ anh sinh đôi thì anh sẽ được nghỉ 10 ngày là việc, từ sinh ba trở lên thì mỗi con anh sẽ được nghỉ thêm 03 ngày làm việc. Số ngày nghỉ này được tính trong 30 đầu kể từ ngày vợ anh sinh con.

 Ngoài ra, khi vợ anh sinh con nhưng chỉ có anh tham gia bảo hiểm xã hội thì anh sẽ nhận được trợ cấp, điều này được quy định rõ ràng tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể Điều 38 Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi nêu rõ:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Nếu vợ của anh sinh con vào hoặc sau ngày 01/01/2016 khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 chính thức có hiệu lực và anh là lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Trường hợp vợ của anh sinh con nhưng thuộc trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có anh tham bảo hiểm xã hội thì anh được cấp một lần bằng 02  mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.