Luật Hoàng Phi Là gì? Chánh văn phòng là gì? Tiêu chuẩn chánh văn phòng?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 5952 Lượt xem

Chánh văn phòng là gì? Tiêu chuẩn chánh văn phòng?

Chánh văn phòng là một chức danh quản lý, có quyền hạn lớn trong văn phòng cục, là một chức danh quản lý, chính vì vậy  người giữ chức danh này có những đặc điểm, yêu cầu được quy định cụ thể trong Luật.

Qua bài viết này Tồng đài 1900 6557 sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất tới Quí vị liên quan đến chánh văn phòng.

Chánh văn phòng là gì?

Chánh văn phòng là Người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Về cơ chế tuyển dụng của chánh văn phòng, đối với cơ quan nhà nước thì chánh văn phòng được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Đây là một chức danh quản lý  của bộ máy nhà nước.

Chánh văn phòng khi làm việc trên thực tế thì có thể uỷ quyền cho các thành viên giúp việc như phó chánh văn phòng, thư ký…làm  thay nhiệm vụ của mình  Nhưng Chánh văn phòng sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp kể cả những nhiệm vụ mà đã uỷ quyền cho người khác làm thay.

Chánh văn phòng huyện là gì?

Chánh Văn phòng là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng Huyện ủy, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng:
– Xây dựng chương trình làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và chỉ đạo theo dõi việc thực hiện chương trình.
– Giúp Ban Thường vụ (trực tiếp là Thường trực Huyện ủy) giải quyết công việc hằng ngày.
– Chịu trách nhiệm về việc dự thảo và hoàn chỉnh văn bản của Huyện ủy trước khi trình ký, ban hành.
– Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng. Duyệt, ký ban hành các báo cáo công tác, các đề án của Văn phòng trình cấp ủy .
– Làm chủ tài khoản của Huyện ủy.
– Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.
Chánh Văn phòng dự các hội nghị: Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện. Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy ký các thông báo, giấy mời họp và các văn bản khi được Thường trực Huyện ủy ủy quyền.

Chánh Văn phòng tỉnh ủy là gì?

Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ về mọi mặt hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy.

Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?

Chánh văn phòng tiếng anh là Chief of staff  và được định nghĩa như sau:The Chief of staff is a managerial position in a state agency, political organization unit, socio-political organization, professional social organization, company or enterprise. The Chief of staff is appointed, dismissed, recruited in accordance with the law and is responsible for assigning and coordinating the daily work of the office in accordance with the functions, duties and powers assigned.

(Hình Ảnh minh họa)

Tiêu chuẩn chánh văn phòng?

Chánh văn phòng là một chức vụ quản lý trong bộ máy nhà nước,  được tuyển dụng theo cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chính vì vậy pháp luật quy định về tiêu chuẩn của Chánh văn phòng như sau:

Thứ nhất: Có trình độ cử nhân Luật trở lên

Theo tiêu chí này thì ít nhất người giữ chức Chánh  văn phòng phải có trình độ Cử nhân Luật , thạc sỹ Luật,tiến sỹ Luật…. Những chức danh này sẽ được đào tạo ở cấp bậc Đại học, Học Viện.

Thứ hai: Đang ở ngạch Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Khi được bổ nhiệm là Chánh văn phòng thì người đó phải đang có một chức vụ và một vị trí nhất định trong bộ máy nhà nước. Pháp luật quy định phải đang ở ngạch  Chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Không phải ai cũng sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng, mà phải lọc những người có khả năng, có kinh nghiệm làm việc để  khi thực hiện tốt chức năng của đơn vị mình quản lý  và chính người đang giữ chức vụ

Thứ ba: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên

Người giữ chức vụ Chánh văn phòng ngoài những tiêu chí đảm bảo  về khả năng lãnh đạo, làm việc ra cần phải có yếu tố về lý tưởng chính trị. Một cá nhân được giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước cần phải có lý tưởng chính trị vững vàng , tránh được những dụ dỗ bên ngoài đặc biệt là các thế lực thù địch chính quyền.

Thứ tư: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ ở Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Lưu ý: Đối với những công chức đang làm việc ở  vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số  đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nên trên.

Đất nước ngày càng phát triển theo hướng giao lưu, xu nhập với các nước trên thế giới. Chính vì vậy bộ máy chính quyền cũng cần phải có những khả năng để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu làm việc trong tình hình phát triển hiện tại ngày nay

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ làm một trong những điều để chắc chắn rằng cán bộ có thể lãnh đạo và làm việc đáp ứng được yêu cầu trong tình hình phát triển ngày nay.

Nhưng pháp luật cũng đã xem xét những trường hợp đặc biệt, đó là những cán bộ làm việc tại các địa phương khó khăn vùng dân tộc thiểu sổ. Khi đấy thì trình độ, cũng như mức độ có  tiếp xúc đối với những quan hệ nước ngoài cũng hiếm. Và điều kiện để phát triển bản thân, học tập tiếng nước ngoài cũng rất khó khăn.

Tiếp theo ở những địa phương như vậy thì tại một số nơi hầu hết người dân đều nói tiếng Dân tộc, chính vì vậy cũng cần đảm bảo được rằng cán bộ làm việc tại địa phương đó có thể giao tiếp được với người dân và chính đồng nghiệp.

Thứ  năm: Có chính chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theoo quy định hiện hành của Bộ thông tin và truyền thông.

Lương của chánh văn phòng?

Lương của Chánh văn phòng được quy định cụ thể trong bảng lương và thang lương Cán bộ, công chức, viên chức. Trong bài viết này Tổng đài 1900 6557 sẽ  lấy lương trực tiếp của Chánh văn phòng trung ương để phân tích làm rõ

Theo quyết định 128/QĐ – TW về chế độ tiền lương cán bộ, công chức. Hệ số lương của chánh văn phòng trung ương được chia ra làm hai bậc là 9.7 và 10,3. Dựa vào mức lương cơ sở hiện nay từ 1/7/2019 là 1.490.000đ, như vậy ta đã có được mức lương của Chánh văn phòng trung ương.

Chức năng, nhiệm vụ của chánh văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của chánh văn phòng được quy định cụ thể như sau:

– Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của Văn phòng

– Phân công công việc đối với các Phó chánh văn phòng, công chức, người lao động thuộc Văn phòng; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức, người lao động thuộc quyền quản lý

– Tổ chức phối hợp thực hiện công tác với các phòng chuyên môn hoặc tương được thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn

– Tham mưu giúp Cục trưởng phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành hữu quan; đôn đốc, chỉ đạo tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế của Cục;

– Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công chức, người lao động thuộc Văn phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

–  Giúp Cục trưởng quản lý việc chấp hành thời gian làm việc và nội quy, quy chế của cơ quan;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ trưởng đơn vị.

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Chánh văn phòng là gì?  Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Ý kiến pháp lý là gì?

Ý kiến pháp lý quy định tại Nghị định 51/2015/NĐ-CP là văn bản do Bộ Tư pháp cấp về tính hợp pháp của văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp...

Kiều bào là gì?

Kiều bào là từ người trong nước dùng để gọi đồng bào của mình đang sống, làm việc hoặc học tập ở nước...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi