Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Giáo dục – Đào tạo Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023
  • Thứ tư, 04/01/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 14390 Lượt xem

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023 là điểm dùng để xét việc công nhận thí sinh hoàn tất về chương trình học cấp trung học phổ thông năm 2023 theo quy chế mà Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, theo đó hiện nay một số trường đại học dùng điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT vào việc xét tuyển đại học.

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023 là một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm mặc dù hiện tại học sinh đang vẫn chưa hoàn tất chương trình học lớp 12. Vậy định nghĩa về điểm xét tốt nghiệp THPT 2023 là gì?, cách tính điểm cụ thể xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023 ra sao?, Phương án xét tuyển đại học như thế nào?

Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để nắm rõ vấn đề thắc mắc này.

>>>>> Tìm hiểu thêm 2 bài viết liên quan sau đây:

+ Cách tính điểm Đại học năm 2023

Cách tính điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2023?

Điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2023

Điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định tại Thông tư Số 15/2020/TT-BGDĐT thì Đối tượng dự thi gồm:

– Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

– Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT  những năm trước;

– Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi đ lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyn sinh;

– Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Về Điều kiện dự thi THPT

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

– Đối tượng theo quy định là Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kim xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

– Đối tượng quy định tại là  Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực  lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kim tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định;

– Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp theo quy định phải bảo đảm học và thi đạt yêu cầu đủ số lượng các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dn hiện hành của Bộ GDĐT;

– Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Về Đăng ký bài thi THPT

– Đ xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục THPT thuộc đi tượng quy định phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX thuộc đối tượng quy định phi d thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ đ lấy kết quả xét tuyển sinh;

– Thí sinh thuộc đối tượng Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2022 là điểm dùng để xét việc công nhận thí sinh hoàn tất về chương trình học cấp trung học phổ thông năm 2022 theo quy chế mà Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, theo đó hiện nay một số trường đại học dùng điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT vào việc xét tuyển đại học.

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023 cụ thể như sau:

– Để có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT thì thí sinh giáo dục THPT cần phải dự thi 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn

Riêng đối với thí sinh giáo dục thường xuyên mà là người đã học xong chương trình THPT trong năm của tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT nhưng lại chưa tốt nghiệp hoặc thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước thì dự thi 3 bài thi. Trong đó 2 bài thi độc lập là Ngữ văn và Toán và 1 bài thi tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn, Trường hợp thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển thì  có thể đăng ký dự thi thêm bài thi về Ngoại ngữ.

– Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông được xét công nhận tốt nghiệp như trên, điểm ưu tiên, điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm khuyến khích (nếu có), điểm từng bài thi được tính quy theo thang điểm 10.

+ Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) đối với học sinh giáo dục trung học phổ thông

ĐXTN= {[( Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)):4] x 7+ [điểm trung bình cả năm lớp 12] x 3}:10 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN)  đối với học viên giáo dục thường xuyên

ĐXTN= {[( Tổng điểm 3 bài thi :3) + (Tổng điểm khuyến khích (nếu có)):4] x 7+ [điểm trung bình cả năm lớp 12] x 3} :10 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm xét tốt nghiệp được lấy hai chữ số thập phân và do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

– Dựa vào cách tính như trên mà thí sinh có thể kiểm tra việc mình có được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hay không?, theo đó thí sinh cần đáp ứng những nội dung sau:

+ Thí sinh đủ điều kiện để dự thi, không bị kỷ luật và huyer kết quả thi, các bài thi và môn thi thành phần bài thi tổ hợp mà đăng ký dự tuyển xét công nhận tốt nghiệp phải đạt 1,0 điểm trở lên trong thang điểm 10, đồng thời điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Riêng đối với một số thí sinh theo quy định được miễn thi tất cả bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì được công nhận là tốt nghiệp THPT

– Ví dụ: Thí sinh Phạm Hồng Hạnh dự thi và đạt được kết quả cụ thể:

Toán: 7, Ngữ Văn: 5, Tiếng Anh: 6, Vật lý: 4, Hóa học: 6, Sinh học: 5 điểm

Điểm trung bình cả năm lớp 12: 7,0

Điểm ưu tiên: 0 và điểm khuyến khích là: 2 điểm

Vậy, điểm xét tốt nghiệp của thí sinh này là: = (6,25 x7 + 7×3): 10+0=6,475

Như vậy thí sinh Phạm Hồng Hạnh không có môn nào thi từ dưới 1,0 điểm và điểm để xét tốt nghiệp là trên 5,0 điểm. Do đó, thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023?

Phương án xét tuyển đại học 2023

Ngoài giải đáp về cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023, trong phần nội dung này chúng tôi xin đưa ra phương án xét tuyển đại học 2023, cụ thể như sau:

– Các trường hệ đại học có thể sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển đại học có thể khác nhau, trong đó điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được các trường đại học lựa chọn để xét tuyển đại học là phổ biến nhất hiện nay.

Ngoài ra, một số trường đại học có thể xét thêm điểm học bạ, sử dụng chung về kết quả thi tại các kỳ đánh giá năng lực.

– Ví dụ: Đối với trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã công bố về đề án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2023, cụ thể:

+ 4 phương thức xét tuyển:

Xét tuyển về kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Xét tuyển kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển học bạ dựa vào tổng điểm trung bình của 3 môn năm lớp 12

Xét tuyển học bạ dựa vào tổng điểm trung bình của 3 học ký lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

+ Theo đó phương thức xét tuyển của kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ chiểm 65% tổng chỉ tiêu của xét tuyển, thí sinh có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm mà đảm bảo chất lượng đầu vào mà HUTECH quy định

+ Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 từ ĐH Quốc gia TP. HCM chiếm 5% trong tổng chỉ tiêu xét tuyển

+ Đối với phương thức xét tuyển học bạ thì tổng xét theo phương thức 3 và 4 chiếm 30% của tổng chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó xét học bạ lớp 12 với 3 môn, điểm trung bình của 3 môn xét tuyển đạt bằng 18 điểm trở lên, trừ nhóm ngành khoa học sức khỏe sẽ áp dụng theo quy định từ Bộ giáo dục và đào tạo.

+ Dự kiến thời gian nhận hồ sơ học bạ có 8 đợt, sớm nhất là 1/3 đến 31/5/2023, muộn nhất là 21/8 đến 31/12/2023.

+ Đối với thí sinh hiện là học sinh lớp 12 mà chưa có kết quả xét tốt nghiệp của năm 2023, đăng ký xét tuyển về học bạ từ 1/3/2023 để được ưu tiên xét tuyển.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 7 đến 11/7 /2023 (tùy vào tình hình từng địa phương mà thời gian thi có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện).

-Cũng như những năm trước năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cũng sẽ có 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) theo lựa chọn ngành học, trường mà thi sinh đã đăng ký tuyển sinh đại học.

-Thí sinh là học sinh lớp 12 phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

-Thí sinh học hệ giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội do thí sinh chọn.

-Thí sinh có thể dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển sinh.

-Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

-Trong 5 môn thi có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luậncác bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

– Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi để xét tốt nghiệp trong kỳ thi năm liền kề kế tiếp.

– Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm gồm: bài thi độc lập (ngữ văn, toán) đạt từ 5,0 điểm trở lên,  bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 điểm trở lên, trong đó các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt trên 1,0 điểm, môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt 5,0 điểm trở lên.

Điều Kiện Xét Tuyển Tốt Nghiệp THPT 2023

– Thí sinh không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT

– Đối với các thí sinh học tại trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ thi 3 môn gồm Toán học, Ngữ văn và 1 môn tổ hợp, thi sinh có thể đăng ký thi thêm môn Ngoại ngữ để có thể xét tuyển đại học.

– Để tốt nghiệp các thí sinh học THPT sẽ xét tuyển 4 bài thi là Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn trong tổ hợp mà thí sinh tự chọn.

– Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hay các thí sinh tự do khác tham gia ký thi để xét tuyển đại học sẽ thi các bài thi độc lập hoặc các môn thi trong tổ hợp theo nguyện vọng đã đăng ký.

– Trong kỳ thi này môn Ngữ văn sẽ thi dưới hình thức từ luận còn tất cả các môn khác sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm, các bài thi trắc nghiệm đều được tính thang điểm 10 sẽ do máy tính chấm.

– Thời gian thi các môn tổ hợp sẽ là 50 phút, Ngoại ngữ 60 phút, Toán học 90 và Ngữ văn là 120 phút

Năm nay khác với mọi năm các cán bộ coi thi sẽ gồm: lãnh đạo hội đồng coi thi, lãnh đạo các sở GD – ĐT , lãnh đạo phòng thi của sở GD – ĐT, phó lãnh đạo các sở GD – ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, ủy viên, chuyên viên các phòng của sở GD – ĐT, các giáo viên của trường THPT.

Về ban chấm thi sẽ là các lãnh đạo, cán bộ của Sở GD-ĐT và lãnh đạo của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

->>> Tham khảo thêm : Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023

Đánh giá bài viết:
5/5 - (38 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an?

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định về điểm xét tuyển khi tuyển sinh đại học, cao đẳng công an hệ chính quy. Cùng với việc thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển vào trường trung cấp công an hệ chính...

Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không?

Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài viết...

Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ mấy ngày?

Hiệu trưởng có quyền xét duyệt cho giáo viên nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ...

Tết Dương lịch 2023 học sinh, sinh viên được nghỉ mấy ngày?

TP HCM là đơn vị đầu tiên công bố chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 dành cho học sinh. Căn cứ Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2022, Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ ngày 18/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức 27/12 - 5/1 tính theo lịch...

Lớp 6,7,8,9 có bao nhiêu môn học?

Chương trình lớp 6 mới bao gồm: 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học (trở thành bắt buộc, khác với trước đây là tự chọn); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi