Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Tư vấn sở hữu trí tuệ » Đăng Ký Bản Quyền Phần Mềm – Đừng Để “Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng”

Đăng Ký Bản Quyền Phần Mềm – Đừng Để “Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng”

(Cập nhật: 09/10/2019 | 10:03)

Để hợp thức hóa quyền sở hữu đối với phần mềm máy tính các tác giả nên đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và thay mặt khách hàng thực hiện việc Đăng ký độc quyền phần mềm máy tính cho khách hàng.

Việc này cũng giúp bạn giảm những tranh chấp phát sinh trong tương lai. Để đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

a)  Tờ khai đăng ký quyền phần mềm máy tính (Luật Hoàng Phi soạn thảo, đại diện và ký vào tờ khai).

b)  02 bản in code phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu đăng ký

c)  02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm)

d)  Giấy uỷ quyền (Ủy quyền cho Công ty Luật Hoàng Phi đại diện Đăng ký) – Mẫu do Luật Hoàng Phi cung cấp

đ)  Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

e)  Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (nếu có);

f)  Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có)

g)  Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả

h)  Giấy cam đoan của tác giả (Luật Hoàng Phi cung cấp);

i)  Bản sao giấy phép kinh doanh (trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân)

j)  Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân (theo mẫu do Luật Hoàng Phi cung cấp);

 

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM MÁY TÍNH GỌI: 19006557

Ngoài ra có những trường hợp đặc biệt trong việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính như:

–  Có 2 hay nhiều tác giả đồng sở hữu bản quyền phần mềm máy tính

–  Công ty đã ký hợp đồng lao động với cán bộ nhân viên là tác giả của phần mềm máy tính được bảo hộ thì có thể là chủ sở hữu của tác phẩm đó.

–  Trường hợp tác giả là người đại diện cho công ty trên phương diện pháp luật thì phải có ký xác nhận của thành viên khác trong ban lãnh đạo.

–  Đĩa CD cung cấp cho nơi đăng ký bản quyền phần mềm máy tính phải có bọc bên ngoài màu trắng để Cục bản quyền đóng dấu chứng nhận.

–  Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

Khi tiến hành đăng ký bản quyền phần mềm máy tính bạn có thể nhờ các luật sư chuyên nghiệp tư vấn về các vấn đề chuyên môn như:

–  Tư vấn ghi thông tin trong tờ khai đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm máy tính. Giúp bạn chuẩn hóa trong việc tóm tắt nội dung phần mềm máy tính, tư vấn về địa điểm, hay hình thức công bố và tiến hành viết cam đoan của mình đối với các thông tin ghi trong đơn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

–  Tư vấn cho khách hàng tiến hành làm hợp đồng ủy quyền cho người khác đăng ký bản quyền nếu không thể tự mình nộp và làm thủ tục trước cơ quan pháp luật.

–  Tư vấn cho khách hàng việc đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm máy tính nếu bạn là người được thụ hưởng quyền này từ người khác do việc thừa kế hay được thừa kế.

–  Tư vấn làm thủ tục hồ sơ đăng ký khi tác phẩm đồng tác giả, thuộc quyền sở hữu chung để tránh những phát sinh tranh chấp quyền lợi sau này.

Khi có những thắc mắc hay chưa rõ về việc đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm máy tính bạn có thể liên hệ ngay Tổng đài tư vấn luật Hoàng Phi 19006557 để được tư vấn nhanh và hiệu quả nhất về thủ tục hồ sơ.

Với các luật sư chuyên nghiệp uy tín của công ty Luật Hoàng Phi mọi khó khăn và thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng.