Luật Hoàng Phi Tài liệu Lịch sử - Địa lý Các tầng lớp chính trong xã hội phương Đông là?

Các tầng lớp chính trong xã hội phương Đông là?

Nhà nước cổ đại phương Đông tổ chức dựa trên: chế độ quân chủ chuyên chế cổ đại. . Các tầng lớp chính trong xã hội phương Đông là?

Câu hỏi:

Các tầng lớp chính trong xã hội phương Đông là?

A. Chủ nô và nô lệ

B. Tăng lữ Giáo hội và nô lệ

C. Công nhân và nông dân

D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ

Đáp án đúng D.

Các tầng lớp chính trong xã hội phương Đông là quý tộc, nông dân công xã, nô lệ, nhà nước cổ đại phương Đông tổ chức dựa trên chế độ quân chủ chuyên chế cổ đại, trong đó đứng đầu là nhà vua, có quyền hành cao nhất, từ việc đặt pháp luật, chỉ huy quân đội, xét xử người có tội…

Giải thích lý do vì sao chọn D là đáp án đúng:

Thể chế nhà nước phương Đông:

Nhà nước cổ đại phương Đông tổ chức dựa trên: chế độ quân chủ chuyên chế cổ đại. Trong đó đứng đầu là nhà vua, có quyền hành cao nhất, từ việc đặt pháp luật, chỉ huy quân đội, xét xử người có tội… Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

Nhà vua còn được coi là người đại diện của thần linh. Điển hình như: Trung Quốc gọi các vị vua là Thiên tử, Ai Cập là Pha-ra-ông, còn Lưỡng Hà là Ensi.

Mỗi nhà nước đều có luật pháp bảo vệ cho quyền lợi giai cấp thống trị của nhà nước đó. Tiêu biểu nhất là bộ luật Hammurabi ở Lưỡng Hà.

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm:

– Giai cấp thống trị:

+ Vua: đứng đầu giai cấp thống trị, nắm mọi quyền hành.

+ Quý tộc gồm các quan lại, thủ lĩnh quân sự, chủ ruộng đất, tăng lữ. Tầng lớp này sống giàu sang dựa vào sự bóc lột, bổng lộc do nhà nước cấp và các chức vụ đem lại.

– Giai cấp bị trị:

+ Nông dân công xã: Là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

+ Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.

Giải thích: Do nền kinh tế của các nước phương Đông chủ yếu là kinh tế nông nghiệp nên xã hội phương Đông phân hóa trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt...

Bài học giúp em hiểu thêm những gì về lịch sử nước mình?

Bài học giúp em hiểu thêm về lịch sử của dân tộc Việt Nam, là một dân tộc có truyền thống đấu tranh anh hùng, dù phải đối mặt với nhiều kẻ thù nhưng các thế hệ vẫn giữ vững chủ quyền dân...

Biển đổi khí hậu là gì?

Sự biến đổi khí hậu còn đe dọa đến môi trường sống của các sinh vật cả trên cạn lẫn dưới biển. Thậm chí, một triệu sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng...

Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là

Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là Bà La Môn giáo, sau được cải biến thành đạo Hin-đu (Ấn Độ giáo), đề cao sức mạnh của các vị thần Sáng tạo – Bra-ma (Brahma), Hủy diệt – Si-va (Shiva) và Bảo tồn – Vis-nu...

Khí áp của trái đất là sức nén của

Khí áp của trái đất là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái...

Xem thêm