Trang chủ Giáo dục Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì?
  • Thứ ba, 31/10/2023 |
  • Giáo dục |
  • 1271 Lượt xem

Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì?

Bộ luật hình sự là đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

Bộ luật hình sự là gì?

Bộ luật hình sự là đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ:
– Bảo vệ các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng: Bảo vệ chế độ; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
– Đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
– Giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì?

“Bộ luật hình sự” tiếng Anh là “Criminal Code”

Bộ luật hình sự tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Criminal Code is a complete law that includes a system of criminal legal norms regulating crimes and punishments in general, as well as specific crimes and penalty frames for that particular crime. 

The Penal Code has the task of protecting national sovereignty and security, protecting the socialist regime, human rights, and citizen’s rights, protecting equality among people of all ethnicities, protecting to protect the interests of the State and organizations, to protect the legal order and to combat all criminal acts; educate people to be aware of obeying the law, preventing and fighting crime.

The Criminal Code is responsible for:
– Protecting basic and important social relations: Protecting the regime; protect the legitimate rights and interests of citizens; protect the socialist legal order.
– Fight against and prevent crime.
– Educating people to have a sense of obeying the law, a sense of fighting crime prevention and combat.

Ví dụng sử dụng Bộ luật hình sự trong tiếng Anh

– The 2015 Penal Code, amended and supplemented in 2017, marks an important step in the process of perfecting the criminal law of the State of Vietnam, contributing to overcoming the limitations and inadequacies of the Code. 1999 (amended and supplemented in 2009).

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là bộ luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà nước Việt Nam, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

– In our country’s legal system, it can be said that the Penal Code is the document that sets out the strictest legal norms for violations that are considered crimes. Therefore, this Code holds roles as well as specific tasks, contributing to positively changing the stability of society and the strictness of the law.

Trong hệ thống pháp luật của nước ta có thể nói rằng Bộ luật hình sự là văn bản đưa ra các quy phạm pháp luật khắt khe nhất dành riêng cho những hành vi vi phạm được coi là tội phạm. Chính vì vậy, Bộ luật này giữ vai trò cũng như những nhiệm vụ đặc trưng, góp phần thay đổi tích cực sự ổn định của xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật.

– The Penal Code regulates crimes and punishments applied to offenders, only the Penal Code has this task (without any other legal documents).

Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt áp dụng đối với người phạm tội, chỉ Bộ luật hình sự mới có nhiệm vụ này (mà không có một văn bản pháp luật nào khác).

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật hình sự

– Offense: Hành vi phạm tội

– Defendant: Bị cáo

– Complainant: Bị đơn

– Dispute: Tranh chấp

– Deposition: Lời khai

– Less serious crime: Tội phạm ít nghiêm trọng

– Serious crime: Tội phạm nghiêm trọng

– Very serious crime: Tội phạm rất nghiêm trọng

– Extremely serious crime: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

– Adversarial process: Quá trình tranh tụng

– Act of god: Trường hợp bất khả kháng

– Indictment: Cáo trạng

– Court of appeals: Tòa phúc thẩm

– Prosecute: Khởi tố

– Court of First Instance: Tòa sơ thẩm

 – Arrest: Bắt giữ

– Client: Thân chủ

Trên đây là bài viết liên quan đến Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì? trong chuyên mục Tiếng Anh được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên...

Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp - dịch...

Học trường tư có chuyển về trường công được không?

Trường công là trường học được xây dựng và thành lập dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc cấp Địa phương, hoạt động của trường công được duy trì và phát triển nhờ vào nguồn kinh phí công của nhà...

Thiên nhiên là gì? Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người có giá trị, tự thân con người có thể sử dụng được trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã...

Vào lớp 10 nên chọn khối nào?

Việc lựa chọn khối thi ngay khi vào lớp 10 giúp học sinh hiểu hơn năng lực của bản thân, nhằm đưa ra định hướng phù hợp trong tương...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi