Blog Dịch Vụ Thương Hiệu – Blog Tin Tức Luật

Blog Dịch Vụ Thương Hiệu – Blog chia sẻ tin tức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật.

Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh tiếng Anh là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 : “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi...Chi tiết