Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Xây dựng – Nhà Đất

Xây dựng – Nhà Đất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu hợp đồng xây lắp mới nhất năm 2022

05/01/2022

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây...

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

12/11/2021

Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm lập ra để ghi chép lại những hạng mục công trình đã được thực hiện theo thỏa thuận trước đó của các bên làm minh chứng cho sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa các...

Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2022 theo thông tư 09

23/12/2021

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây...

Mẫu hợp đồng cho thuê đất mới nhất 2022

15/12/2021

Hợp đồng cho thuê đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai cho bên còn lại, người thuê sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ...

Mẫu giấy chứng nhận mới nhất 2022

04/01/2022

Giấy chứng nhận là Văn bản của cơ quan Nhà nước, công nhận hành vi hợp pháp của cá nhân hay của tập thể hay công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân hay một tổ chức kinh tế - xã hội; chứng nhận cho một phương tiện hay một sản phẩm; công nhận tư...

Quy trình bảo trì công trình xây dựng năm 2022

04/01/2022

Việc bảo trì công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 126 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm...

Mẫu đơn đề nghị đo lại đất

12/11/2021

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra (đo đạc) thực tế...

Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường 2022

04/01/2022

Căn cứ quy định tại khoản 2 – Điều 157 – Luật Xây dựng năm 2014, quy định về điều kiện tổ chức thi công xây dựng công trình, cụ thể: Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù...

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng

12/11/2021

Theo quy định của pháp luật, việc tiến hành thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện cùng với việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Khi tiến hành thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành thẩm định các nội...

Mẫu đơn xin sửa chữa nhà 2022 mới nhất

04/01/2022

Đơn xin sửa chữa nhà là văn bản pháp lý quan trọng mà công dân cần hoàn thành khi có ý định thực hiện sửa chữa, thay đổi kiến trúc nhà...

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng mới nhất 2022

04/01/2022

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng là mẫu báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình định kỳ tuần. Báo cáo gồm những đánh giá, thống kê và đề xuất kiến nghị phù hợp để đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công...

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất?

12/11/2021

Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai 2022

05/01/2022

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai....

Mẫu 01/TK-SDDPNN-Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12/11/2021

Có thể hiểu một cách đơn giản đó là đất phi nông nghiệp chính là đất không được sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Và đây chính là loại đất phải chịu thuế theo quy định của pháp luật về...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

12/11/2021

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước (theo mẫu nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình... theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp...

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ mới nhất năm 2022

04/01/2022

Việc thuê nhà trọ hiện nay rất phổ biến đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Mục đích của việc thuê nhà trọ trường là để thuận tiện cho việc học tập, công tác. Những người thuê trọ thường là người ở các khu vực khác đến để học tập,...

Các loại mẫu đơn về đất đai

04/11/2021

Đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình, cá nhân muốn thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất mà mình đang sở hữu. Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

24/09/2021

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường....

Mẫu báo cáo tiến độ thi công

16/09/2021

Mẫu bảng tiến độ thi công công trình là mẫu bảng được công ty xây dựng lập ra để theo dõi tiến độ thi công công trình xây dựng. Mẫu bảng tiến độ cần trình bày những nội dung như: công trình xây dựng, địa điểm hạng mục, nội dung công việc, tiến độ thi công từng...

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình

16/09/2021

Báo cáo hoàn thành công trình hay báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được chủ đầu tư lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, mẫu báo cáo được gửi đến cơ quan...

Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất

15/09/2021

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện nhận...