Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thuế - Kế Toán

Thuế – Kế Toán

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2021

30/12/2020

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hoặc những sự cố không mong muốn, tuy nhiên pháp luật cho phép các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể điều chỉnh...

Mẫu Phiếu xuất kho 2021 theo thông tư 133

30/12/2020

Khi cần xuất một hàng hóa hay sản phẩm nào đó thì việc lập phiếu xuất kho đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi phiếu xuất kho sẽ được lập cho một hoặc là nhiều vật phẩm, hàng hóa cùng kho xuất dùng chung mục đích hoặc cho một đối tượng hạch toán chi...

Mẫu phiếu thu 2021 theo thông tư 133, 200, 107 mới nhất

30/12/2020

Trong hoạt động doanh nghiệp thì mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu. Bên cạnh mục đích lập phiếu thu để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập vào quỹ thì mẫu phiếu thu...

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200, 133 mới nhất 2021

30/12/2020

Trong công việc, có nhiều trường hợp người lao động phải chi tiêu những khoản thuộc chi tiêu của doanh nghiệp bằng tiền của bản thân mà chưa được doanh nghiệp tạm ứng hoặc chi, khoản tiền này sẽ được thanh toán cho người lao động nếu số tiền chi này phù hợp với quy...

Bản mô tả công việc kế toán trưởng như thế nào?

12/01/2021

Kế toán trưởng là người đứng đầu của bộ phận kế toán trong một đơn vị có nhiệm vụ là tổ chức việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán...

Hotline: 1900.6557