Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thuế - Kế Toán

Thuế – Kế Toán

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu đơn xin miễn thuế thu nhập cá nhân

29/06/2022

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Trong một số trường hợp theo quy định pháp luật, cá nhân được miễn loại thuế...

Mẫu đơn xin đóng mã số thuế thu nhập cá nhân

25/05/2022

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà người phát sinh ra thu nhập phải trích nộp một phần nhất định từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính xong các khoản được giảm trừ theo quy định của pháp luật...

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

25/05/2022

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân hiện đang áp dụng là Mẫu số: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài...

Mẫu 20 giảm trừ gia cảnh mới nhất 2022

25/05/2022

Mẫu tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó có đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền...

Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập

25/05/2022

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế...

Mẫu thẻ kho mới nhất 2022

24/05/2022

Thẻ kho (sổ kho) là loại giấy tờ thường được lập bởi kế toán, quản lý kho, theo đó thì nội dung của thẻ kho sẽ bao gồm nội dung ghi chép về số lượng của hàng hóa nhập vào và số lượng hàng hóa bị tồn đọng ở trong...

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

24/05/2022

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra...

Mẫu phiếu chi dùng nhiều nhất năm 2022

22/08/2022

Trong quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị việc thu chi là vấn đề rất cần thiết và không thể thiếu. Phiếu chi là một chứng từ quan trọng do kế toán lập ra để quản lý việc chi tiêu của doanh nghiệp và cũng chính là chứng từ kế toán tiền...

Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ

24/05/2022

Báo cáo thu chi tài chính nội bộ khá giống với các bản báo cáo khác như báo cáo tiến độ công việc thi công, báo cáo thực hiện mục tiêu công ty, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, báo cáo đánh giá rủi ro....

Mẫu phiếu thu 2022 mới nhất theo thông tư 133, 200, 107

24/05/2022

Trong hoạt động doanh nghiệp thì mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu. Bên cạnh mục đích lập phiếu thu để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập vào quỹ thì mẫu phiếu thu...

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022

24/05/2022

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hoặc những sự cố không mong muốn, tuy nhiên pháp luật cho phép các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể điều chỉnh...

Mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi Cục Thuế

24/05/2022

trong quá trình làm việc, nếu có vấn đề phát sinh, doanh nghiệp có thể thực hiện việc soạn công văn hỏi đáp với chi cục thuế để được giải đáp những thắc mắc liên...

Mẫu phiếu nhập kho mới nhất 2022 file Excel theo thông tư 133

24/05/2022

Phiếu nhập kho là một loại chứng từ theo mẫu quy định, dùng để ghi lại và theo dõi tình hình về tình hình của tài sản trong doanh nghiệp, trong phiếu này có thể hiện rõ về nguồn tài sản, biến động của tài sản từ đó có thể làm căn cứ xác định chi tết nguyên vật...

Mẫu Phiếu xuất kho 2022 mới nhất

24/05/2022

Khi cần xuất một hàng hóa hay sản phẩm nào đó thì việc lập phiếu xuất kho đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi phiếu xuất kho sẽ được lập cho một hoặc là nhiều vật phẩm, hàng hóa cùng kho xuất dùng chung mục đích hoặc cho một đối tượng hạch toán chi...

Bản mô tả công việc kế toán trưởng như thế nào?

24/05/2022

Kế toán trưởng là người đứng đầu của bộ phận kế toán trong một đơn vị có nhiệm vụ là tổ chức việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán...

Mẫu đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng

24/05/2022

Trường hợp người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế hoặc thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn nhu cầu hoạt động kinh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 2022

24/05/2022

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chính là việc nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện một số thủ tục doanh nghiệp sẽ cần phải có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ...

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200, 133 mới nhất 2022

24/05/2022

Trong công việc, có nhiều trường hợp người lao động phải chi tiêu những khoản thuộc chi tiêu của doanh nghiệp bằng tiền của bản thân mà chưa được doanh nghiệp tạm ứng hoặc chi, khoản tiền này sẽ được thanh toán cho người lao động nếu số tiền chi này phù hợp với quy...

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn

24/05/2022

Công văn giải trình mất hóa đơn là văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về các vấn đề liên quan đến việc mất hóa đơn....

Liên hệ với Luật Hoàng Phi