Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thuế - Kế Toán

Thuế – Kế Toán

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu phiếu thu 2022 mới nhất theo thông tư 133, 200, 107

23/12/2021

Trong hoạt động doanh nghiệp thì mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu. Bên cạnh mục đích lập phiếu thu để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập vào quỹ thì mẫu phiếu thu...

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022

14/12/2021

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hoặc những sự cố không mong muốn, tuy nhiên pháp luật cho phép các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể điều chỉnh...

Mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi Cục Thuế

12/11/2021

trong quá trình làm việc, nếu có vấn đề phát sinh, doanh nghiệp có thể thực hiện việc soạn công văn hỏi đáp với chi cục thuế để được giải đáp những thắc mắc liên...

Mẫu phiếu nhập kho mới nhất 2022 file Excel theo thông tư 133

05/01/2022

Phiếu nhập kho là một loại chứng từ theo mẫu quy định, dùng để ghi lại và theo dõi tình hình về tình hình của tài sản trong doanh nghiệp, trong phiếu này có thể hiện rõ về nguồn tài sản, biến động của tài sản từ đó có thể làm căn cứ xác định chi tết nguyên vật...

Mẫu Phiếu xuất kho 2022 mới nhất

23/12/2021

Khi cần xuất một hàng hóa hay sản phẩm nào đó thì việc lập phiếu xuất kho đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi phiếu xuất kho sẽ được lập cho một hoặc là nhiều vật phẩm, hàng hóa cùng kho xuất dùng chung mục đích hoặc cho một đối tượng hạch toán chi...

Bản mô tả công việc kế toán trưởng như thế nào?

12/11/2021

Kế toán trưởng là người đứng đầu của bộ phận kế toán trong một đơn vị có nhiệm vụ là tổ chức việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán...

Mẫu đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng

12/11/2021

Trường hợp người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế hoặc thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn nhu cầu hoạt động kinh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 2022

05/01/2022

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chính là việc nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện một số thủ tục doanh nghiệp sẽ cần phải có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ...

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200, 133 mới nhất 2022

23/12/2021

Trong công việc, có nhiều trường hợp người lao động phải chi tiêu những khoản thuộc chi tiêu của doanh nghiệp bằng tiền của bản thân mà chưa được doanh nghiệp tạm ứng hoặc chi, khoản tiền này sẽ được thanh toán cho người lao động nếu số tiền chi này phù hợp với quy...

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn

11/11/2021

Công văn giải trình mất hóa đơn là văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về các vấn đề liên quan đến việc mất hóa đơn....

Mẫu đơn xin đóng mã số thuế thu nhập cá nhân

01/10/2021

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà người phát sinh ra thu nhập phải trích nộp một phần nhất định từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính xong các khoản được giảm trừ theo quy định của pháp luật...

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

07/09/2021

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân hiện đang áp dụng là Mẫu số: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài...

Mẫu 20 giảm trừ gia cảnh mới nhất 2022

26/11/2021

Mẫu tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó có đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền...