Trang chủ » Bảo hiểm » Hỏi đáp luật bảo hiểm » Bị tai nạn giao thông chữa trị ở tỉnh khác có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bị tai nạn giao thông chữa trị ở tỉnh khác có được hưởng bảo hiểm y tế không?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 15:26)

Bố tôi là công nhân có thẻ bảo hiểm y tế, nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi về quê, bố tôi bị tai nạn giao thông chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bố tôi có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Câu hỏi:

Kính gửi công ty Luật Hoàng Phi. Tôi là Phan Tiến Thọ, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp như sau:

Bố tôi là công nhân, có tham gia bảo hiểm y tế và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nơi khám chữa bệnh ban đầu được đăng ký tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội. Mới hôm 29/12 vừa rồi, bố tôi về quê thăm ông bà nội ở Thanh Hóa thì bị tai nạn giao thông, gẫy chân phải nằm viện bó bột tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bố tôi nằm viện hơn 1 tuần thì được xuất viện. Tuy nhiên, khi thanh toán viện phí thì bệnh viện không cho bố tôi hưởng chế độ bảo hiểm y tế vì lý do khác tỉnh. Vậy Luật sư có thể giải đáp giúp tôi bệnh viện làm thế là đúng hay sai? Bố tôi có được hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp này không?

 

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

“2. Đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông:

a) Các trường hợp vào viện điều trị trước ngày 01/01/2015 nhưng ra viện kể từ ngày 01/01/2015 và trường hợp bị tai nạn giao thông vào viện điều trị kể từ ngày 01/01/2015 được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng theo chế độ quy định;

b) Trường hợp bị tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, đã được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ quy định và ra viện trước ngày 01/01/2015 thì không phải hoàn trả các khoản chi này cho quỹ BHYT.”

Bị tai nạn giao thông chữa trị ở tỉnh khác có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bị tai nạn giao thông chữa trị ở tỉnh khác có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Như vậy, trường hợp của bố bạn, thẻ bảo hiểm y tế mà bị tai nạn giao thông thì khi khám bệnh, chữa bệnh sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí trong phạm vi mức hưởng theo chế độ quy định. Cụ thể, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Với trường hợp của bố bạn, bố bạn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội (tuyến huyện) nhưng khi chữa trị tai nạn giao thông thì tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa (tuyến tỉnh) tức là khám chữa bệnh trái tuyến thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 60% chi phí điều trị nội trú. Do đó, việc bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa lấy lý do khám chữa bệnh khác tỉnh mà không cho hưởng bảo hiểm y tế là trái quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.