Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:58)

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền do chính phủ cấp cho một sáng chế, đó là một sản phẩm hay quy trình kỹ thuật nói chung mà đưa ra phương pháp mới để thực hiện một việc gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề cụ thể.

Để được bảo hộ độc quyền, sáng chế phải đáp ứng ba điều kiện sau:

a. Sáng chế phải có tính mới;

b. Sáng chế phải có trình độ sáng tạo (nghĩa là không hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực công nghệ có liên quan); và 

c. Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời hạn bảo hộ sáng chế

– Cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế. Khi được cấp, bằng độc quyền sáng chế sẽ có giá trị pháp lý trong thời gian tối đa 20 năm, tính từ ngày đơn đăng ký sáng chế đó được nộp, với điều kiện là phí duy trì hiệu lực được nộp đúng thời hạn trong khoảng thời gian đó và bằng độc quyền sáng chế không bị hủy bỏ hoặc không bị tòa án tuyên bố vô hiệu.