Trang chủ Thông tin cần biết Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức năm 2024
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 39919 Lượt xem

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức năm 2024

Học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước và bình ổn xã hội.

Đảng và nhà nước luôn đề cao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chủ tịch đặc biệt là trong môi trường nhà nước (công chức, viên chức…). Hàng năm, mỗi cá nhân phải thực hiện đăng ký học tập, rèn luyên theo tấm gường đao đức Hồ Chí Minh. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2024.

Vì sao cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế. Và cũng trong tình hình này, vai trò của học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng quan trọng không chỉ giáo dục nhân cách con người mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh làm nền tảng cho sự phát triển đồng đều của đất nước.

Và với những lý do sau đây, quý vị sẽ thấy được sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Thứ nhất: Xuất phát từ vai tò của đạo đức trong đời sống xã hội

Đạo đức bao gồm những chuẩn mực xã hội, những nguyên tắc nhằm điều chỉnh hành vi của con người. Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức giúp cho mỗi người có quan niệm đúng về cái xấu, cái tốt, trách nhiệm và lương tâm…cũng như giúp cho con người có cách ứng xử phù hợp với các mối quan hệ. Đạo đức là bộ phận nền tảng của tinh thần xã hội và góp phần trong ổn định xã hội.

 Thứ hai: Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời, tiêu biểu cho truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

Ngoài việc biết Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, là một trong những danh nhân văn hóa thế giới thì Hồ Chí Minh còn là một tiêu biểu cho tấm gương đạo đức với lòng yêu nước, yêu thương con người, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư và có tinh thần quốc tế trong sáng, có phong cách ứng xử chân tình, dễ mến, giản dị…

Thứ ba: Thực trạng đạo đức hiện nay cần phải phát huy cái đẹp và loại trừ cái xấu

Bên cạnh những cá nhân có đạo đức tốt thì vẫn còn một bộ phận trong xã hội có đạo đức, lối sống lệch lạc, thực dụng, thiên về chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ… Tệ nạn tham nhũng, quan liêu, nhận hối lộ chưa được khắc phục; còn nhiều thanh niên có lối sống buông thả, bài bạc, đua đòi, không chịu học tập… Đây là nguy cơ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư: Đảng ta luôn ghi nhận và khẳng định vai trò của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là người đã sáng lập và dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phát triển của Đảng hiện nay không thể thiếu công lao của Người. Trong nội dung Điếu văn vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh có phần nội dung khẳng định suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người. Và đó đến nay, các văn kiện của Đảng luôn đề cập đến vấn đề này và Đảng ta cũng ban hành những văn bản riêng về việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW).

Thứ năm: Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, mỗi công dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện trở thành công dân tốt, thành người có trách nhiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh học tập là để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân. Việc học tập, rèn luyện đạo đức thường xuyên sẽ giúp mỗi người có những quan điểm đúng đắn, có lối sống lành mạnh và giúp ích cho xã hội.

Trên đây là những lý do chúng minh cho sự cần thiết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Việc học tập, rèn luyện này là phổ biến đối với mọi cá nhân và được đẩy mạnh trong bộ máy nhà nước. Và trong nội dung tiếp theo, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2024.

>>>>>> Tham khảo: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024

Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường thấy trong các cơ quan nhà nước, các cơ sở công lập. Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

 Họ và tên:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Đoàn thể:…………………………………………………………………………….

Căn cứ: …………………………………………………………………………….

Tôi xin phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

1/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Chống ại tình trạng thiếu trung thực, vô cảm. Sống trung thực và có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

2/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thực hiện gần dân, trọng dân, học dân, đề xuất thực hiện các chính sách xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Nội dung:…………………………………………………………………………..

Giải pháp:………………………………………………………………………….

3/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng lầ nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

Trên đây là nội dung của Luật Hoàng Phi về bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2024, cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi