Trang chủ Là gì? Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
  • Thứ hai, 10/04/2023 |
  • Là gì? |
  • 7755 Lượt xem

Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Từ xưa đến nay ,trong mỗi thời kỳ lịch sử, lòng yêu nước luôn có những biểu hiện riêng, do điều kiện lịch sử cụ thể và hệ tư tưởng quy định nhưng đều chứa đựng lòng tự hào dân tộc và niềm yêu nước sâu sắc với mục đích duy nhất là bảo vệ và gìn giữ bờ cõi non sông đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Hiện nay Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được rất đông đảo bạn đọc tìm kiếm bởi đây là tài liệu tham khảo dành cho những độc giả quan tâm muốn tham gia cuộc thi  “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam”. Luật Hoàng Phi xin chia sẻ một số thông tin liên quan qua Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam để độc giả tham khảo.

Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Dân tộc Việt Nam đã trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được viết bởi máu và mồ hôi của biết bao thế hệ ông cha bỏ ra để làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, những trang sử vẻ vang đầy khí thế. Từ những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc ta đã hun đúc nên lòng yêu nước của nhân dân ta nồng nàn.

V.I.Lênin từng nói “Lòng yêu nước là một trong những tình cảm sâu sắc nhất được củng cố hàng trăm năm, hàng nghìn năm tồn tại của các tổ quốc biệt lập”. 

Từ xưa đến nay ,trong mỗi thời kỳ lịch sử, lòng yêu nước luôn có những biểu hiện riêng, do điều kiện lịch sử cụ thể và hệ tư tưởng quy định nhưng đều chứa đựng lòng tự hào dân tộc và niềm yêu nước sâu sắc với mục đích duy nhất là bảo vệ và gìn giữ bờ cõi non sông đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Lòng yêu nước đã trở thành truyền thống, phẩm chất của con người Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bác Hồ đã từng căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước thì Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn ấy của Bác khẳng định nước ta là một nước văn hiến có truyền thống dựng nước giữ nước lâu đời và công lao dựng nước của các vua Hùng hết sức to lớn. Lòng yêu nước được gìn giữ và dựng nên từ các thời đại các vua Hùng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần…. Sau thời đại vua Hùng dựng nước, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là một minh chứng hùng hồn nhất của lòng yêu nước:

Một xin rửa sạch thù nhà

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng”

Không dừng lại ở đó, với chiến thắng trên sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt năm 1077 đánh tan 4 vạn quân Tống xâm lược đã khẳng định chủ quyền dân tộc. Lời Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của đất nước tương truyền của Lý Thường Kiệt được ngân nga trong ngôi đền bên sông vang vọng đến tận ngày nay:

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Dịch: Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời).

Không dừng lại ở những áng văn thơ khẳng định lòng tự tôntự hào truyền thống yêu nước còn được hun đúc qua thực tế của những cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sống vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

 Với vị thế của đất nước nằm ở Đông Nam lục địa châu Á, có bờ biển dài 3.260km với hàng nghìn hòn đảo, Việt Nam không chỉ có vị trí địa lý chính trị quan trọng với khu vực và thế giới mà còn có tài nguyên phong phú, đa dạng. Do đó nhân dân luôn luôn phải đấu tranh chống những tên giặc ngoại xâm vô cùng hung hãn.Nhất là thực tế qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kì.

Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, hy sinh, dân tộc ta đã tạo nên một truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo, và có tinh thần độc lập, tự chủ.

Vì thế, dân ta đã làm nên biết bao chiến công oai hùng, dựng nên đất nước, khẳng định chủ quyền và bồi đắp bản sắc dân tộc. Lòng yêu nước đã khiến cho nhân dân ta có sức mạnh phi thường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến thắng bọn cướp nước và bán nước. Đáng tự hào thay sự hi sinh cao cả của những người con nước Việt.

Không chỉ dừng lại ở lịch sử của đất nước, lòng yêu nước còn tiếp tục được gìn giữ và phát huy đến ngày nay. Bác Hồ đã từng khẳng định:“Mỗi tấc đất này đều phải đổi bằng núi xương, sông máu và mồ hôi của các thế hệ người Việt Nam ta. Bởi vậy mà nhớ lời căn dặn thì “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”!

Đấy là bổn phận, là tình cảm, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng. Ngày nay lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam không hề cao sang phức tạp. Lòng yêu nước chỉ đơn giản là yêu những gì của đất nước đang có, trân trọng gìn giữ những nét đẹp đạo đức văn hóa của dân tộc và gìn giữ nền hòa bình dân tộc, xây dựng đất nước tươi đẹp.

Yêu nước gắn với việc giáo dục cho các thế hệ niềm tự hào chính đáng về dân tộc và truyền thống dân tộc, giáo dục lòng trung thành và đức hy sinh vì Đảng, vì Tổ quốc, dân tộc và Nhân dân.

Có thể thấy truyền thống yêu nước là truyền thống quý báu được hun đúc qua biết bao đời của dân tộc ta. Yêu nước không phải là điều viển vông xa rời thực tế hay cao sang trên trời mà hết sức đơn giả.

Yêu nước là giữ gìn nền độc lập, tự do của dân tộc và mỗi người cần có ý thức rõ ràng, sâu sắc về nền độc lập dân tộc, coi độc lập dân tộc là thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Ý nghĩa cuộc thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” là cuộc thi lớn  do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện.

Đây là hoạt động trong Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục; học sinh, sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; các bậc phụ huynh học sinh, những người quan tâm tới Cuộc thi.

Nội dung các tác phẩm dự thi

Nội dung tác phẩm không được hư cấu và tập trung vào các nội dung sau:

– Những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc;

– Các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay;

– Lịch sử, truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên trong thời đại XHCN, nét đẹp trong phong cách sống và rèn luyện ý chí theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao, tốt đẹp…

– Những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thể loại và hình thức trình bày

– Các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (chấp nhận các hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có).

– Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4. Nếu đánh máy trình bày bằng cỡ chữ 14, font chữ Time NewRoman.

– Thông tin về tác giả (Họ và tên, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại) ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi.

– Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành trung ương tổ chức tính từ ngày gửi đến Ban Tổ chức. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.

Trên đây là nội dung Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu và học tập.

Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Chúc Quý bạn đọc có thể tìm cho mình được một mẫu mở bài ấn tượng. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết:
4.1/5 - (134 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi