LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ

  Mua xe trả góp cần những thủ tục gì?

  Thứ ba, 24/05/2022

  Việc mua xe trả góp ngày nay diễn ra ngày càng nhiều do sự tiện lợi của hình thức này mang lại. Khi mua xe trả góp người mua không cần phải thế chấp bất cứ tài sản nào. Số tiền bỏ ra được chia đều cho một số tháng nhất định giúp người mua tính toán chi tiêu sao cho...

  Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là gì?

  Thứ ba, 24/05/2022

  Đầu thế kỷ XX Lênin đã chỉ rõ: “Chủ nghĩa tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là khuynh hướng tất yếu”. Nhưng chỉ đến những năm 50 của thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước mới trở thành một thực tế rõ ràng...

  Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

  Thứ ba, 24/05/2022

  Hoạt động sản xuất hàng hóa đã được hình thành từ thời kì trung đại. Sự phát triển của việc làm sản xuất cộng với chế độ chiếm hữu nô lệ đã tạo ra các hoạt động sản xuất diễn ra theo quy mô...

  Ví dụ về quy phạm pháp luật

  Thứ ba, 24/05/2022

  Quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đặt ra, thừa nhận hoặc phê chuẩn, do đó quy phạm pháp luật thể hiện ý chí nhà nước, chúng chứa đựng trong mình những tư tưởng, quan điểm chính trị - pháp lý của Nhà nước, của lực lượng cầm quyền trong việc...

  Mẫu hợp đồng xây lắp mới nhất năm 2023

  Thứ ba, 25/04/2023

  Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây...

  Liên hệ với Luật Hoàng Phi