Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Doanh nghiệp - Đầu tư Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi tư vấn, giải đáp thắc mắc về luật doanh nghiệp, chúng tôi nhận được câu hỏi: Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty? Để giúp Quý độc giả phần nào giải đáp được thắc mắc trên, chúng tôi thực hiện bài chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua nội dung bài viết.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh theo khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi chia sẻ lần lượt về người đại diện theo pháp luật của các loại hình công ty này:

1/ Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp thì 3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>>> Tham khảo: Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

2/ Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp thì: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3/ Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp thì: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm trên đây.

Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

– Với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn:

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp 

– Với công ty hợp danh:

Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty như đã đề cập tại mục Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty?.

Mặt khác, điểm a khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp quy định: “1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;”.

Theo đó, công ty hợp danh phải có tối thiểu 2 thành viên hợp danh, những thành viên này là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nói cách khác, công ty hợp danh luôn có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Mong rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp Quý độc giả hiểu hơn về người đại diện theo pháp luật của công ty nói chung và giải đáp được thắc mắc Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty? nói riêng. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin chia sẻ, đóng góp từ Quý độc giả về nội dung bài viết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sau khi tăng vốn điều lệ cần làm gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp. Sau khi tăng vốn điều lệ cần làm...

Điều lệ công ty có cần đóng dấu không?

Điều lệ công ty là một tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Điều lệ công ty có cần đóng dấu...

Trường hợp nào phải thay đổi điều lệ công ty?

Điều lệ công ty là văn bản do doanh nghiệp ban hành được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật để ấn định các nguyên tắc trong việc vận hành, quản trị tại doanh...

Ai có thẩm quyền ký điều lệ công ty?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động theo khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp....

Người thành lập doanh nghiệp là gì?

Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi