Vi phạm SHTT

Vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu

Vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu được hiểu là việc thiết kế, chế biến, đóng gói, vận chuyển, tàng trữ, chào hàng, mua bán hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu.

Xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Quy trình và thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan phụ thuộc vào mức độ và hành vi vi phạm bản quyền tác giả của bên vi phạm. Theo đó, xử lý vi phạm quyền tác giả, vi phạm quyền liên quan được quy định tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp

Đơn yêu cầu xử lý vi phạm là văn bản để chủ thể quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm cả chủ thể có quyền sở hữu và chủ thể có quyền sử dụng bị thiệt hại do hành vi vi phạm bảo hộ nhãn hiệu, vi phạm kiểu dáng, vi phạm chỉ dẫn địa lý,...) yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Dịch vụ xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ Quý khách hàng tiến hành ngăn chăn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, chủ sở hữu là cá nhân hoặc công ty thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu bằng biện pháp kỹ thuật, đồng thời còn phải thực hiện các biện pháp về mặt pháp lý để chống lại các hành vi xâm phạm đó.

Bồi thường Vi phạm bản quyền

Vi phạm bản quyền là một trong những hành vi xâm phạm trực tiếp tới tài sản vô hình – tài sản được coi là khó bảo vệ và kiểm soát của chủ sở hữu quyền. Do đó, cơ quan pháp luật luôn đặt ra những chế tài nặng cùng mức bồi thường đáng kể đối với hành vi vi phạm bản quyền. Bồi thường vi phạm bản quyền được quy định trong nhiều văn bản pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Xác định thiệt hại Vi phạm bản quyền

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi là một dạng của thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự, theo đó, xác định thiệt hại vi phạm bản quyền bao gồm: Thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu?

Khi chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu hoặc các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, bản quyền tác giả nếu nhận thấy có hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba, chủ sở hữu có thể tiến hành các biện pháp như hành chính, dân sự, hình sự để bảo vệ quyền vào lợi ích hợp pháp của mình.

Xử phạt Vi phạm đăng ký nhãn hiệu

Xử phạt vi phạm đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 về Xử phạt những hành vi vi phạm, xâm phạm về Nhãn hiệu, logo đã được bảo hộ.

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu là các bước mà chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu nên nắm được để có thể nhanh chóng bảo vệ nhãn hiệu của mình khi có những tình huống vi phạm xảy ra. Luật Hoàng Phi cung dịch vụ đầy đủ liên quan đến việc hỗ trợ và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của các bên xâm phạm.
Tìm kiếm